BU SAYIDAKİ MAKALELER

Açık Alan Rekreasyon Faaliyetleriyle İlgili Zoonoz Riski Algısı

Fidel TOKER Fatma Nur BARAN AKSAKAL
07-20

Covid-19 Salgınının Bölgesel Borsa Turizm Endekslerine Etkilerinin Araştırılması

Tolga TÜMER Dilaver TENGİLİMOĞLU
21-33

Şark Ekspresi’nin Paris’ten İstanbul’a İlk Seferi (4-17 Ekim 1883)

Musa DEMİR Murat HANİLÇE
34-46

Futbolda Taraftar Özdeşleşme Düzeyinin Destinasyon İmajı ve Destinasyon Aidiyetine Etkisi

Mesut ÖZDEMİR Özlem ALTUNÖZ
47-59

Karadeniz Turizmi Açısından Uzaktan Algılama ile Sıcaklık Nem İndeksinin Belirlenmesi

İlknur ZEYDAN Özgür ZEYDAN
60-70

Fenomenolojik Sosyoloji Öncüllerinin Turizm Alanyazın Üzerinden Değerlendirilmesi

Meryem AKOĞLAN KOZAK Deniz KALE
71-82

Yamaç Paraşütü Yapan Yerli ve Yabancı Turistlerin Destinasyon Memnuniyetleri: Bir AEPA Uygulaması

Özgür DAVRAS
83-95

Yağmacı Dergi-Yayıncılar ve Niteliksiz-Şaibeli-Şüpheli Çalışmalar

Özkan TÜTÜNCÜ
96-111

Belgelerle Türk Turizm Tarihi / Devlet-i Aliyye (Osmanlı) Pasaportu

Ümit Baki ERDEM
112-115

Türk Edebiyatında Seyahat / Gönül Hanım Romanı

Murat HANİLÇE
116-124

Başlangıçtan Günümüze Türklerde Seyahat / Selçuklulara Kadar Türklerde Seyahat

İsmail TURAN
125-127

Turist Rehberliğine Dünyadan Genel Bir Bakış

Dilara Eylül KOÇ
128-140

Ortadoğu Mutfak Kültürleri

Editörler: Sami ZUBIDA – Richard TAPPER (Nazmi KOZAK)
141-143

EuroCHRIE 2022 Konferansı'nın Ardından

Hanım Kader ŞANLIÖZ-ÖZGEN
144-145

TAM METİN DERGİ (Cilt 34, Sayı 1, Bahar 2023)

Editör
1-147