BU SAYIDAKİ MAKALELER

Yerli Turistlerin Kendilerini Yabancılarla Karşılaştırması ve Hissettikleri Ayrışma

Gürkan AYBEK Altan DEMİREL Cansu Ece ÖNER
07-18

İstanbul Park Otel (1930 - 1979)

Dönüş ÇİÇEK Nazmi KOZAK
19 - 29

Sosyal Medyada Seyahat İmrenişinin Seyahat Etme Niyetine Etkisi

Ferhat ŞEKER Ahmet ERDEM Kamil UNUR
41 - 52

Göstergebilim Yaklaşımı Kapsamında Turizm Mitleri Üzerine Bir İnceleme

Kübra AŞAN
30 - 40

Neden Gönüllülük? Nedenler ve Uyumsuzluklar Bağlamında Turizm Açısından Bir Araştırma

Beyza HATIRNAZ Ece KONAKLIOĞLU
53 - 64

Restoran Zincirlerinin Finansal Başarısızlık Riskleri ve Covıd-19’un Etkisi

Cemile ÖCEK Fatma Senem BEYAZ Erdinç KARADENİZ
65 - 76

Box-Jenkins Yöntemiyle Turizm Talebinin Tahmin Edilmesi: Türkiye Örneği

Kurtuluş BOZKURT Aytaç PEKMEZCİ Hatice ARMUTCUOGLU TEKİN
77 - 86

Ekonomik Yapı ile Fertlerin Rekreatif Seyahat Harcamaları Arasındaki İlişki

Özkan TÜTÜNCÜ
87 - 96

Gastrodiplomasi: Gastronomiye Diplomasi Penceresinden Bakış

Fikret SONER
97 - 101

Turizm Tarihinin Kaynakları - 4

Murat HANİLÇE
102 - 145

YKS 2022 Sonuçları Ardından Turist/Turizm Rehberliği Programları Üzerine Bir Değerlendirme

Nazım ÇOKİŞLER
146 - 154

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Yemek Kültürü (Yorumlar ve Sistematik Dizin)

Nazmi KOZAK
155 - 160

Uluslararası Türk Dünyası Turizm, Ekonomi ve Kültürel Miras Sempozyumu

Mehmet Tahir DURSUN Burcu YAMAN SELÇİ
161 - 162

2022 Yılı Yayın Dizini ve Hakem Listesi

Editör
163 - 164