HAKEM DENETİMLİ MAKALELER

COVID-19 Pandemisi ve Azerbaycan Turizmi: Sektör Temsilcisi Görüşlerinin İncelenmesi

Teymur SARKHANOV - Hasan TUTAR
07-18

Yerel Halkın Milli Parklara Yönelik Çevresel Kimlik, Çevresel Tutum ve Katılım Yaklaşımları

Çetin AKKUŞ - Selda YORDAM
19 - 30

Türkiye Merkezli Hakemli Turizm Dergileri Üzerine Bir İnceleme

Zaid ALRAWADIEH - Derya DEMİRDELEN ALRAWADIEH
31-42

Unutulmaz Turizm Deneyimi ve Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Arasındaki İlişki

Onur Cüneyt KAHRAMAN - Haluk TANRIVERDİ
43 - 54

Konaklama Deneyimiyle İlgili Çevrim İçi Yorumların Anlatı Çözümlemesi Yöntemiyle İncelenmesi

H. Kader ŞANLIÖZ-ÖZGEN
55 - 66

Lunaparkların “Pierre Bourdieu Sosyolojisi” Üzerinden Değerlendirilmesi

Meryem AKOĞLAN KOZAK - Yeşim ARABOĞA
67 - 78

Psikolojik Sermaye, İş Stresi ve Hizmet Odaklı Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi

Betül KODAŞ - Yaşar SARI
79 - 80

SEÇME MAKALELER

Postmodern Müzedeki Dönüşümler / Transformations in the Postmodern Museum

Jane K. Nıelsen (Çeviren: Fethiye Erbay - Özgül Çetin)
91-99

REKREASYON İNCELEMELERİ

Pandemi Sürecinde Yaşlılık ve Rekreasyon

İpek AYDIN - Özkan TÜTÜNCÜ
100 - 105

GASTRONOMİ İNCELEMELERİ

Gastronomi ve Yemek Tarihi

Özge SAMANCI
106-109

TURİZM TARİHİ İNCELEMELERİ

Turizm Tarihinin Kaynakları

Murat HANİLÇE
110-119

Turizmin Tarihî Kökenleri – III: Antik Çağ’da Yunan ve Roma Uygarlıkları

Dilek ACAR
119-125

TURİZM ARAŞTIRMA PROJELERİ

Improving English Education in Turkish Tourism Faculties Under Supervision of British Language Experts

Hatice GÜÇLÜ NERGİZ
126 - 127

ETKİNLİK NOTLARI

Anatolia Turizm Akademisi Online Dersleri

Havva ÇIVGIN
128-130

Müzelerin Geleceği: İyileşme ve Yeniden Düşleme

Seda SÖKMEN
130-133