HAKEM DENETİMLİ MAKALELER

Otellerin Sosyal Medya Durum Analizi: Avrupa’daki Beş Destinasyon Örneği

Özge KILIÇARSLAN, Tahir ALBAYRAK

Turizmde Artırılmış Gerçekliğin Ziyaret Niyeti ve Önerme İstekliliğine Etkisi

Cansu ERTÜRK, Nezahat EKİCİ

Doğu Karadeniz Şehirlerinin Marka İletişimi Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma

Erdem TAŞDEMİR, Emre Ş. ASLAN, Ali Erkam YARAR

Doğa Yürüyüşçülerinin Öz-Liderliklerinde Duygusal Zekânın Rolü

Mehmet ERTAŞ, Mehmet Ali IŞIK

Değer İnanç Norm Teorisi Temelinde Çevresel Duyarlılık Davranışlarının Ölçümü

Feriyal FARHADİ ANDARABİ, Azize HASSAN

Airbnb Kullanıcılarının “Hayal Kırıklığı” Üzerine Bir Araştırma

Derya DEMİRDELEN ALRAWADIEH, Mithat Zeki DİNÇER, Füsun İSTANBULLU DİNÇER

Turizmde Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Destinasyon Ziyaret Etme Niyeti ve Destinasyonları Önerme İstekliliğine Etkisi

Anıl KÜTÜK, Burcu Selin YILMAZ

REKREASYON İNCELEMELERİ

Turizm Lisans Eğitimi Programlarının Kontenjanlarının Değerlendirilmesi

Özkan TÜTÜNCÜ

TURİZM TARİHİ İNCELEMELERİ

Turizm Tarihinin Kaynakları - 3

Murat HANİLÇE

ETKİNLİK NOTLARI

Üçüncü Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı’nın (MTCON) Ardından...

H. Kader ŞANLIÖZ-ÖZGEN