Ana Sayfa Cilt 29, Sayı 1, Bahar 2018

HAKEM DENETİMLİ MAKALELER

1Duygusal Emeğin İş-Aile Çatışması Üzerine Etkisi: İzmir Şehir Otelleri Örneği
Tuğba PALA - Mustafa TEPECI - Alp TIMUR
Sayfalar : 07-18
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
2Hayvan Odaklı Turizm Faaliyetlerine meta Eleştirel Bakış: Türkiye Örneği
S. Emre DILEK - Ebru GÜNLÜ-KÜÇÜKALTAN
Sayfalar : 019 - 30
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
3Bilgi İfşası (Whistleblowing) ve Etik İkilem Üzerine Çıkarımlar
Meryem AKOĞLAN KOZAK - Sibel ŞAHIN
Sayfalar : 031-38
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
4Konaklama İşletmelerinde Psikolojik Sözleşme İhlali ve Örgütsel Özdeşleşmenin Sonuçları: Eşitlik Duyarlılığının Aracı Rolü
Bekir EŞITTI
Sayfalar : 039-50
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
5Türkiye’ye Yönelik Dış Turizm Potansiyelinin Panel Çekim Modeli İle Analizi
Buket BULUK - Erol DURAN
Sayfalar : 051-62
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
619. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Devleti’nde Otel ve Misafirhanelere Dair Düzenlemeler
Emrah ÇETIN
Sayfalar : 063 - 76
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
7Destinasyon Deneyimi Bileşenleri: Antalya ve İstanbul Destinasyonları Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma
İlker ŞAHIN - F. Özlem GÜZEL
Sayfalar : 077 - 89
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)

SEÇME ÇEVİRİ MAKALE ♦ Editör: Gürel Çetin

8Anklav Turizm ve Gelişmekte Olan Destinasyonlar Üzerindeki Etkileri / Enclave Tourism and Its Socio-Economic Impact in Emerging Destinations
Wineaster ANDERSON / Türkçeye Çevirenler: Reyhan BOSTANCI - Orkhan ALILI
Sayfalar : 090105
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)

REKREASYON İNCELEMELERİ ♦ Editör: Özkan Tütüncü

9Rekreasyon Terapisi Kamplarının Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi
İpek AYDIN Özkan TÜTÜNCÜ
Sayfalar : 106-112
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)

TÜRK TURİZM ARAŞTIRMACILARI ♦ Editör: Metin Kozak

10Selahattin Çoruh: Turizmde Bir Adanmışlık Öyküsü
Duygu YETGİN
Sayfalar : 113-122
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
11Tarihi Değerlerinin Korunmasına ve Turizmin Gelişmesine Adanmış Örnek Bir Yaşam: Çelik Gülersoy
Nezih BAŞGELEN
Sayfalar : 123-127
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
12Türkiye’de Turist Rehberliğinin Öncüsü: Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı)
Duygu YETGİN - Aysel YILMAZ - Nazmi KOZAK
Sayfalar : 128-138
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)

TURİZM ARAŞTIRMA PROJELERİ ♦ Editör: Hatice Güçlü Nergiz

13Denizli Turizm Rotaları
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Serkan BERTAN
Sayfalar : 139-140
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)

ETKİNLİK NOTLARI ♦ Editör: Çağdaş Aydın

14Turizmde Türk-Yunan Sınır Ötesi İşbirliği
Erdem AKTAŞ
Sayfalar : 141-141
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
159. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi’nin Ardından…
Mehmet Tahir DURSUN - Serhat BİNGÖL
Sayfalar : 142-143
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
164. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu
Pınar IŞILDAR
Sayfalar : 144-144
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)

DERGİ TOPLU OLARAK

17Dergi
Editör
Sayfalar : 358
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)