Ana Sayfa Cilt 25, Sayı 1, Bahar 2014 (25. Yayın Yılı)

1Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi: 25 Yılın Öyküsü; Bir Dergiden Öte Belki de Bir Enstitü…
Nazmi KOZAK
Sayfalar : 7 - 25
Öz | Abstract

HAKEM DENETİMLİ MAKALELER

2Sanal Kaytarma ve Demografik Özellikler Açısından Farklılıklar: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
Metin KAPLAN - Ali Şükrü ÇETİNKAYA
Sayfalar : 26-34
Öz | Abstract
3Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Ölçülmesi
Fatih ECER - Fatih GÜNAY
Sayfalar : 35-48
Öz | Abstract
4Sürdürülebilir Destinasyon Yaratma Sürecinde Örgütlenmenin Önemi: Çanakkale Turizmi Üzerine Bir Araştırma
Koray GENÇ - Lütfi ATAY - Mustafa Yunus ERYAMAN
Sayfalar : 49-61
Öz | Abstract
5Yaşlı Turistlerin Otel İşletmelerinde Önem Verdiği Ürün ve Hizmetler: Alman İngiliz ve Hollandalı Turistlere Yönelik Bir Karşılaştırma
Tahir ALBAYRAK - Meltem CABER - Müjde BİDECİ
Sayfalar : 62-74
Öz | Abstract
6Deneyimsel Bir Hizmet Uzantısı Olarak Okunabilirlik: Seminerlerin Okunabilirlik Boyutlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma
Deniz KARAGÖZ - Nazmi KOZAK
Sayfalar : 75 - 87
Öz | Abstract
7Turistlerin Karar Verme Sürecinin Amaca Yönelik Davranış Modeli ile Değerlendirilmesi: Mevlana Şeb-i Arus Törenleri Örneği
Alaattin BAŞODA - Serkan AYLAN
Sayfalar : 88 - 104
Öz | Abstract
8Etik İklim İşe Yabancılaşma ve Örgütsel Özdeşleşmenin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
Muharrem TUNA - Murat YEŞİLTAŞ
Sayfalar : 105 - 117
Öz | Abstract

REKREASYON İNCELEMELERİ ♦ Editör: Özkan Tütüncü

9Toplum ve Açık Hava Rekreasyon Faaliyetleri: ABD Örneği
Özkan TÜTÜNCÜ - İpek AYDIN
Sayfalar : 118-120
Öz | Abstract

TURİZM TARİHİNDEN ♦ Editör: Mehmet Özdemir

10Türklerde Turizm
Mehmet ÖZDEMİR
Sayfalar : 121 - 130
Öz | Abstract

TÜRK TURİZM ARAŞTIRMACILARI ♦ Editör: Metin Kozak

11Turizme Özgün Bir Bakış Açısı: Hasan Zafer Doğan
Hacer HARLAK
Sayfalar : 131-137
Öz | Abstract
12Türkiye’de Rekreasyon Alanının Öncülerinden Erken Yitirdiğimiz Bir Değer: Mustafa Sağcan
Osman Eralp ÇOLAKOĞLU
Sayfalar : 138-141
Öz | Abstract
13Turizm Eğitiminde Farklı Bir Ekol Olarak Dokuz Eylül Üniversitesi ve Alparslan Usal
Özkan TÜTÜNCÜ
Sayfalar : 141-145
Öz | Abstract
14Bir Turizm Duayeni: Çok Yönlü Yetkinliği ve Dinamik Kişiliğiyle Alp Timur
Osman Avşar KURGUN
Sayfalar : 145-149
Öz | Abstract

KONFERANS NOTLARI ♦ Editör: Murat Azaltun

1514. Ulusal Turizm Kongresi
A. Celil ÇAKICI - Serhat HARMAN
Sayfalar : 150
Öz | Abstract
16II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi’nin Ardından…
İpek AYDIN - Taki Can METİN
Sayfalar : 151-152
Öz | Abstract

TÜRKÇE MAKALE DİZİNİ

17Türkçe Makale Dizini
Deniz KARAGÖZ
Sayfalar : 153-155
Öz | Abstract

LİSANSÜSTÜ TEZ ÖZETLERİ

18Lisansüstü Tez Özetleri
Hatice GÜÇLÜ NERGİZ
Sayfalar : 156-158
Öz | Abstract