Ana Sayfa Cilt 26, Sayı 1, Bahar 2015

HAKEM DENETİMLİ MAKALELER

1Otel İşletmelerinde Yönetici Yetkinliklerinin Analizi: İzmir Örneği
Nilgün AVCI
Sayfalar : 7 - 16
Öz | Abstract
2Ürün Özelliklerinin Performansı ile Müşteri Memnuniyeti Arasındaki Doğrusal ve Doğrusal Olmayan İlişkinin Karşılaştırılması
Tahir ALBAYRAK
Sayfalar : 17 - 28
Öz | Abstract
3Talep Şokları: Türk Turizm Sektörü İçin Bir Analiz
Kurtuluş BOZKURT - Ozan BAHAR
Sayfalar : 29 - 41
Öz | Abstract
4Kültürel Farklılıkların Yönetiminde Kültürel Zekânın Rolü: Türk ve Yabancı Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma
Aslı ERSOY - Rüya EHTİYAR
Sayfalar : 42 - 60
Öz | Abstract
5Bireysel ve Davranışsal Faktörlerin Restoran Müşterilerinin Şikâyet Etme Niyetlerine Etkisi
Bahattin ÖZDEMİR - Gökhan YILMAZ - Osman ÇALIŞKAN
Sayfalar : 61 - 79
Öz | Abstract
6Yeşil Bankacılık ve Yeşil Krediler: Antalya’daki 4-5 Yıldızlı Otel İşletmelerinin Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma
Ozan GÜLER - Ekrem TUFAN
Sayfalar : 80 - 96
Öz | Abstract
7Engelli Bireylerin Erişilebilir Turizm Beklentilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma
Zeki AKINCI - Nesrin SÖNMEZ
Sayfalar : 97 - 113
Öz | Abstract

SEÇME ÇEVİRİ MAKALELER ♦ Ummuhan Gökovalı Medettin

820 Yıl Sonrasında Hiyerarşik Boş Zaman Kısıtlar Teorisini Değerlendirmek
Geoffrey GODBEY - Duane W. CRAWFORD - Xiangyou Sharon SHEN (Çev. Kamil YAĞCI)
Sayfalar : 114 - 129
Öz | Abstract
9Turizm Problemolojisi: Bilgi Üretmenin Özdüşünümselliği
Kun LAİ Jun Lİ - Noel SCOTT (Çev. Engin BAYRAKTAROĞLU)
Sayfalar : 130 - 147
Öz | Abstract

REKREASYON İNCELEMELERİ ♦ Editör: Özkan Tütüncü

10Ulaşılabilir Konaklama Tesisleri
Özkan TÜTÜNCÜ - İpek AYDIN
Sayfalar : 148 - 151
Öz | Abstract

TÜRK TURİZM ARAŞTIRMACILARI ♦ Editör: Metin Kozak

11Tunca Toskay: Alman Ekolünden Turizmin Akademik Öncülüğüne
Mithat Zeki DİNÇER
Sayfalar : 152 - 155
Öz | Abstract
12Ertuğrul Çetiner: Akademik ve Bilinmeyen Diğer Yönleri
Meryem AKOĞLAN KOZAK
Sayfalar : 156 - 160
Öz | Abstract
13Hasan Fikri Bilgin: Bir Turizm Aşığı
Kemal BİRDİR
Sayfalar : 160 - 163
Öz | Abstract
14Turizm Eğitiminde Öncü Bir İsim: Orhan Mesut Sezgin
Duygu YETGİN
Sayfalar : 164 - 167
Öz | Abstract

KONFERANS NOTLARI ♦ Editör: Osman Güldemir

15Gastronomi Eğitimi Arama Konferansı Ardından
Emrah YILDIZ
Sayfalar : 168 - 169
Öz | Abstract
16Turizm-Sağlık ve Hukuk Sempozyumu’nun Ardından…
Zeynep ASLAN
Sayfalar : 169 - 170
Öz | Abstract
174. Doğu Akdeni̇z Turi̇zm Sempozyumu’nun Ardından...
Hatice GÜÇLÜ NERGİZ
Sayfalar : 170 - 171
Öz | Abstract
189. Uluslararası Kongre: Turizm İşletmeciliğinde Yeni Perspektifler (TOURMAN2014)
Sebahattin KARAMAN - Gençay SAAATÇİ
Sayfalar : 171 - 173
Öz | Abstract
1915. Ulusal Turizm Kongresi
Seray GÜLERTEKİN GENÇ - Volkan GENÇ
Sayfalar : 173 - 174
Öz | Abstract

LİSANSÜSTÜ TEZ ÖZETLERİ

20Lisansüstü Tez Özetleri
Hatice GÜÇLÜ NERGİZ
Sayfalar : 175 - 181
Öz | Abstract