Ana Sayfa Cilt 27, Sayı 1, Bahar 2016

HAKEM DENETİMLİ MAKALELER

1Türkiye Turizm Tarihinde Öncü Bir Eser: Turizm Kılavuzu 1934-1935
Erol EVCİN
Sayfalar : 7 - 25
Öz | Abstract
2Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Kaynağı Olarak Yenilik Yeteneği: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma*
İbrahim ÇETİNTÜRK Orhan ADIGÜZEL Cengiz DEMİR
Sayfalar : 25 - 42
Öz | Abstract
3Değiş Tokuş ve Kiralama Uygulamalarının Konaklama İşletmeleri Üzerindeki Olası Etkileri
Dilek DEMİRER Azize HASSAN
Sayfalar : 43 - 61
Öz | Abstract
4Turizmde Kadın İstihdamı ve Ücret Ayrımcılığı: Karşılaştırmalı Bir Analiz
Sabriye ÇELİK UĞUZ Ferhat TOPBAŞ
Sayfalar : 62 - 78
Öz | Abstract
5Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Müşteri Odaklılığının İşgören Devrine Etkisi: İş Tatmininin Aracılık Rolü
Salih KUŞLUVAN Alaattin BAŞODA Hediye KUŞLUVAN
Sayfalar : 79 - 95
Öz | Abstract
6Yerel Yemek Tüketim Motivasyonlarının Turistlerin Tekrar Ziyaret Eğilimlerine Etkisi: Gaziantep’i Ziyaret Eden Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma
Selman BAYRAKCI Gürkan AKDAĞ
Sayfalar : 96 - 110
Öz | Abstract
7Türk Televizyon Dizilerinin Destinasyon İmajına ve Seyahat Etme Eğilimine Etkisi: Atina Örneği*
Serap ÖZDEMİR GÜZEL Gürhan AKTAŞ
Sayfalar : 111 - 124
Öz | Abstract

REKREASYON İNCELEMELERİ ♦ Editör: Özkan Tütüncü

8Engelsiz Turizm Kapsamında Konaklama Tesislerine Yönelik Düzenlemelerin Değerlendirilmesi
Özkan TÜTÜNCÜ
Sayfalar : 125 - 128
Öz | Abstract

TÜRK TURİZM ARAŞTIRMACILARI ♦ Editör: Metin Kozak

9Ergun Göksan: Girişimci Akademisyen
Mehmet Alper NİSARİ - Adnan TÜRKSOY
Sayfalar : 129 - 131
Öz | Abstract
10Orhan İçöz: Yenilikçi Sabırlı ve Titiz Bir Kişilik
Özgür Devrim YILMAZ
Sayfalar : 131 - 137
Öz | Abstract
11Özen Dallı: Bürokratik Akademik ve Uygulamacı Kişiliği
Nüzhet KAHRAMAN
Sayfalar : 137 - 140
Öz | Abstract

ETKİNLİK NOTLARI ♦ Editör: Osman Güldemir

12IX. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı'nın Ardından
Tolga Fahri ÇAKMAK
Sayfalar : 141 - 142
Öz | Abstract
13Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi
Alper KURNAZ
Sayfalar : 142 - 144
Öz | Abstract
148th World Conference for Graduate Research in Tourism Hospitality & Leisure ve 4th Interdisciplinary Tourism Research Conference
Hanım Kader ŞANLIÖZ-ÖZGEN
Sayfalar : 144 - 147
Öz | Abstract
15II. Ulusal Aşçılık Kampı’nın Ardından
Özkan ERDEM
Sayfalar : 147 - 149
Öz | Abstract

LİSANSÜSTÜ TEZ ÖZETLERİ

16Lisansüstü Tez Özetleri
Hatice GÜÇLÜ NERGİZ
Sayfalar : 356 - 361
Öz | Abstract