Ana Sayfa Cilt 25, Sayı 2, Güz 2014 (25. Yayın Yılı)

HAKEM DENETİMLİ MAKALELER

1Seyahat Acentelerinde Otantik Liderliğin Çalışanların Yalakalık Eğilimlerine Etkisi
Özkan TÜTÜNCÜ - Yılmaz AKGÜNDÜZ
Sayfalar : 167 - 175
Öz | Abstract
2Engellilerin Turizm Kısıtları ve Turist Olma Niyeti İlişkisinde Aracı Değişkenler: Motivasyon Gücü ve Öğrenilmiş Çaresizlik
Beykan ÇİZEL - Rabia Bato ÇİZEL
Sayfalar : 176 - 189
Öz | Abstract
3Müşterilerin Restoran Seçimlerini Etkileyen Faktörler: İstanbul Örneği
Aslı ALBAYRAK
Sayfalar : 190 - 201
Öz | Abstract
4Otel İşletmelerinde İşgörenlerin Olumlu Sosyal Davranışlarının Hizmet Kalitesi Üzerine Etkisi: Nevşehir Örneği
Duygu EREN - Neşe Çullu KAYGISIZ
Sayfalar : 202 - 210
Öz | Abstract
5 21. Yüzyılda Yeni Nesil Konaklama Yapıları: Butik Otel Yaklaşımı
Ece AYKOL - Rengin ZENGEL
Sayfalar : 211 - 225
Öz | Abstract
6Yavaş Şehir Olgusunun Kentsel Yaşam Kalitesi Üzerindeki Algılanan Etkisi
Yeşim COŞAR
Sayfalar : 226 - 240
Öz | Abstract
7Amik Ovası’nın Tarım (Agro) Turizmi Potansiyelinin Coğrafi Yaklaşımla İncelenmesi
Emre ÖZŞAHİN - Çağlar Kıvanç KAYMAZ
Sayfalar : 241 - 257
Öz | Abstract

REKREASYON İNCELEMELERİ ♦ Editör: Özkan Tütüncü

8II. Rekreasyon Terapisi Kampının Ardından
Merve KOCA - Sercin KOSOVA
Sayfalar : 258 - 259
Öz | Abstract

TURİZM TARİHİNDEN ♦ Editör: Mehmet Özdemir

9Türk Turizm Tarihi İçerisinde Evliya Çelebi’nin Yeri ve Önemi
Mehmet ÖZDEMİR
Sayfalar : 260 - 268
Öz | Abstract

TÜRK TURİZM ARAŞTIRMACILARI ♦ Editör: Metin Kozak

10Iğdır’dan Dallas’a Dallas’tan Kuşadası’na Uzanan Bir Başarı Öyküsü: Bahattin Rızaoğlu
Murat HANÇER
Sayfalar : 269 - 272
Öz | Abstract
11Gönülsüz Ayrılık: Cemil Boyacı
Beykan ÇIZEL
Sayfalar : 272 - 274
Öz | Abstract
12Türkiye’de Turizm Disiplininden Gelen İlk Rektör: Necdet Hacıoğlu
Cevdet AVCIKURT
Sayfalar : 275 - 278
Öz | Abstract
13Bürokrasiden Akademiye Turizmde Gelişmenin Köşetaşlarının Döşenmesi: Nüzhet Kahraman
Oğuz TÜRKAY
Sayfalar : 279 - 285
Öz | Abstract
14Turizmde Sıradışı Bir Karakter: Öcal Usta
Zeynep ASLAN
Sayfalar : 285 - 288
Öz | Abstract

KONFERANS NOTLARI ♦ Editör: Osman Güldemir

15Cittaslow Gökçeada “Eko-Gastronomi Kongresi” Ardından
E. Ozan AKSÖZ
Sayfalar : 313 - 321
Öz | Abstract
16“Türkiye İzmir ve Foça Turizmi: 2013 Değerlendirmesi ve Gelecekten Beklentiler” Paneli
Nil SONUÇ
Sayfalar : 314-315
Öz | Abstract
17IV. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu’nun Ardından…
Şule ÇÖLBAY
Sayfalar : 315-316
Öz | Abstract
18III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi’nin Ardından
Dönüş ÇİÇEK
Sayfalar : 316-317
Öz | Abstract
19Önemli buluşmanın 2014 sürümünün ardından…
Hanım Kader ŞANLIÖZ ÖZGEN
Sayfalar : 317-319
Öz | Abstract
20VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi’nin Ardından
Kübra AŞAN
Sayfalar : 319-321
Öz | Abstract

LİSANSÜSTÜ TEZ ÖZETLERİ

21Lisansüstü Tez Özetleri
Hatice GÜÇLÜ NERGİZ
Sayfalar : 326 - 332
Öz | Abstract

ETKİNLİKLERİMİZ

22Anadolu Üniversitesi Turizm Araştırma ve Uygulama Birimi’nde 2010 – 2013 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Faaliyetler Üzerine Değerlendirme
Nazmi KOZAK
Sayfalar : 289 - 312
Öz | Abstract

TÜRKÇE MAKALE DİZİNİ

23Türkçe Makale Dizini
Deniz KARAGÖZ
Sayfalar : 322 - 325
Öz | Abstract

2014 YILI DİZİNİ

24Makale Dizini
Editör
Sayfalar : 333 - 333
Öz | Abstract

2014 YILI HAKEM LİSTESİ

25Hakem Listesi
Editör
Sayfalar : 334-334
Öz | Abstract