Dergi Detayı

Cilt / Sayı / Yıl Konular Yazarlar
7 / 1 / 1996Dünyada Yayınlanan Turizm Dergileri..Nazmi KOZAK
7 / 1 / 1996Gümrük Birliği En Çok Turizm Sektörünü EtkileyecektirMehmet ÖZDEMİR
7 / 1 / 1996Seyahat ve Turizm Araştırmalarında Anket Tekniğinin KullanımıOrhan İÇÖZ, Arzu BAŞARIR
7 / 1 / 1996Promosyon ve Pazarlamanın Önemi ve KKTC Turizm SektörüM. ALTINAY, H. A. BIÇAK
7 / 1 / 1996Antalya'da Otel İşletmelerinin Bilgisayar Kullanım BaşarımıI. Şifa ÜSTÜNER
7 / 1 / 1996Antalya Yöresine Gelen Turistlerin profilini Belirleme AraştırmasıCemil BOYACI, Ahmet AKTAŞ, Rüya EHTİYAR, Akın AKSU, Fatma KURCAN, Gözde Gül BAŞER, Can Deniz KÖKSAL
7 / 1 / 1996Stratejik Yönetim İçin Tüketici Tatmininin ÖlçülmesiYazarsız (Çev: Metin KOZAK)
7 / 1 / 1996KKTC'nin Kurtuluşu İçin Turizm ProgramıAziz M. KENT
7 / 1 / 1996Uluslararası Seyahat Kararları ve Terörizm TehditiSevil F. SÖNMEZ, Alan R. GRAEFE
7 / 1 / 1996Konaklama Endüstrisinde ÖnderlikYazarsız (Çev: Fermani MAVİŞ)
7 / 1 / 1996Dünyada Turizm ve İlgili Alanlarda Yayımlanan DergilerNazmi KOZAK
7 / 1 / 1996Konaklama İşletmelerinde BütçelemeÖzkan TÜTÜNCÜ
7 / 1 / 1996Uluslararası Turizm Hareketleri İçerisinde Dinsel Amaçlı Seyahatler ve TürkiyeAyhan GÖKDENİZ
7 / 1 / 1996Kat Hizmetleri Yönetiminde İş ve Personel KontrolüSema HINÇAL
7 / 1 / 1996Bir Turistin Kuzey Kıbrıs Deneyimleri.. Üç Günlüğüne Kıbrıs..Buğra ATSIZ
7 / 1 / 1996Turizmin Sosyal Yapı Üzerindeki Etkileriİlhan GÜRKAN
7 / 1 / 1996Tez ÖzetleriNazmi KOZAK
7 / 1 / 1996Sektörler Arası Etkileşim Kapsamında Tekstil ve TurizmHüsnü GÜMÜŞ