Dergi Detayı

Cilt / Sayı / Yıl Konular Yazarlar
8 / 1 / 1997Akademik Başarı ve Bilim AhlakıNazmi KOZAK
8 / 1 / 1997Globalleşen Dünyanın Gözdesi TurizmdirMehmet ÖZDEMİR
8 / 1 / 1997Çevre Sorunlarının Doğada Rekreasyon Faaliyetlerine Duyulan Gereksinimi Artırıcı EtkisiÖzkan TÜTÜNCÜ, Zeynep KUŞLUVAN
8 / 1 / 1997Turistik Ürün Pazarlama Politikası ve Planlaması ve Bir Pazarlama Stratejisi Olarak Turistik Ürün ÇeşitlendirmesiGülçin TANUR BULUÇ
8 / 1 / 1997Tur Operatörleri Yer Hizmetleri Maliyetlerinde Kişi Başı Maliyetlerin... Suavi AHİPAŞAOĞLU
8 / 1 / 1997Türkiye'yi Ziyaret Eden İngiliz Turistlerin Tatminini Ölçmeye Yönelik Bir AraştırmaMehmet YEŞİLTAŞ, Yüksel ÖZTÜRK
8 / 1 / 1997Turizm Araştırmalarında Yeni Bir Araç: Internet ve UygulamasıMetin KOZAK
8 / 1 / 1997Konaklama İşletmelerinin Uluslararası Pazara Giriş Stratejilerinden İhracat Stratejisinin Türk Konaklama Sektörü Açısından AnaliziAli YAYLI, Mehmet YEŞİLTAŞ
8 / 1 / 1997Müze İşletmeciliğinin Turizm Sektörü İle İlişkisiFethiye ERBAY
8 / 1 / 1997Şile'nin Turizm Arz ve Talebinin DeğerlendirilmesiRıdvan KOZAK, Nabi EVREN
8 / 1 / 1997Yerel Toplumsal Duyarlılığın Bir Ölçüsü Olarak Turizmin Toplumsal Taşıma KapasitesiBahattin RIZAOĞLU, Abdullah TANRISEVDİ
8 / 1 / 1997Tur Operatörlerinin Ödül Turizmi Seyahati Düzenlemelerinde Karşılaştırmalı Maliyet AvantajlarıSuavi AHİPAŞAOĞLU
8 / 1 / 1997Türkiye'deki Termal Turizm İşletmelerinde Konaklayan Türk Turistlerin Profilinin Belirlenmesine Yönelik Bir AraştırmaNazmi KOZAK
8 / 1 / 1997Konaklama İşletemlerinde Cinsel Taciz ve Cinsiyet AyrımıNuray TÜRKER
8 / 1 / 1997Üçüncü Yaş Turizmi ve Bunun Türkiye Açısından DeğerlendirilmesiSüreyya YILDIRIM
8 / 1 / 1997Türkiye'ye Gelen İngiliz Turistlerin Profilinin Belirlemeye Yönelik Bir UygulamaYüksel ÖZTÜRK, Mehmet YEŞİLTAŞ
8 / 1 / 1997Turizm İşletmelerinde Kriz YönetimiMelih TOPALOĞLU, Azize TUNÇ
8 / 1 / 1997Sürdürülebilir Çevrede Aglomerasayon Alandaki Turizm Yatırımlarının Etken ve Etkinliğine İlişkin Bir Alan ÇalışmasıMuğan ERTUĞRUL, Güher YAKAR
8 / 1 / 1997Türkiye'de Turizm Eğitim ve Öğretiminin Temel Sorunlarıİsmail GÜNEŞ
8 / 1 / 1997Tez ÖzetleriNazmi KOZAK
8 / 1 / 1997Araştırma Notları: Konaklama Sektöründe Kadın Yöneticilerin Yönetsel Davranışları ile Etkinlik Algılamaları İlişkisi Üzerine Bir AraştırmaFermani MAVİŞ