Dergi Detayı

Cilt / Sayı / Yıl Konular Yazarlar
10 / 1 / 1999EditördenEditör
10 / 1 / 1999Apo (Eşkiya Başı)ndan Sonra Türk TurizmiMehmet ÖZDEMİR
10 / 1 / 1999İhracat Pazarlaması Literatürünün, Uluslararası Konaklama Hizmetleri Pazarlaması Literatürüne Uyarlanması Üzerine Bir DerlemeM. Mithat ÜNER
10 / 1 / 1999Turizm Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi Kapsamında Kullanılabilecek Analiz Tekniklerine Genel Bir BakışÖzkan TÜTÜNCÜ
10 / 1 / 1999Otel İşletmelerinin Pazarlama Kanallarının Analizi: Türkiye'deki Şehir Otelleri Üzerine Bir Uygulamaİbrahim BİRKAN
10 / 1 / 1999Sürdürülebilir Turizm ve TürkiyeSevhin AKIŞ
10 / 1 / 1999Türkiye Turizminin İngiliz Pazarında Kuvvetli ve Zayıf Yönleri Üzerine Bir AraştırmaYüksel ÖZTÜRK, Muharrem TUNA
10 / 1 / 1999Konaklama Sektöründe Kariyer Planlama Yöntemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir AraştırmaMeryem AKOĞLAN KOZAK
10 / 1 / 1999Doğal Çevre ve Kırsal Kültürle Bütünleşen Bir Turizm Türü: Kırsal TurizmFüsun SOYKAN
10 / 1 / 1999Bütünleşme Girişimleri ve Bilgi Teknolojilerinin Türk Seyahat İşletmelerine Etkisi Üzerine Bir AraştırmaErkan SEZGİN
10 / 1 / 1999Araştırma Notları: Türkiye'de Turizm Araştırmalarının Gelişimi: Üniversitelerin Bünyesinde Lisans Sonrasında Hazırlanmış Tezlerle...Yazarsız
10 / 1 / 1999Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Paneli Üzerine Bir DeğerlendirmeMurat EMEKSİZ
10 / 1 / 1999Emitt'99: Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat FuarıMeryem AKOĞLAN KOZAK
10 / 1 / 1999İnternette AraştırmalarÖzkan TÜTÜNCÜ
10 / 1 / 1999Makale İncelemeleriAlptekin SÖKMEN
10 / 1 / 1999Tez ÖzetleriYazarsız