Dergi Detayı

Cilt / Sayı / Yıl Konular Yazarlar
17 / 1 / 2006Öğrencilerin Öğretim Elemanları ile İlgili Kalite Beklentileri: Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ÖrneğiAtila AKBABA, Behiye Elvin GÜRÜ, Mehmet YARAN, Hürriyet ÇİMEN
17 / 1 / 2006Otel Yöneticilerinin Etik Politika ve Yöntemlere YaklaşımlarıMehmet SARIIŞIK, Orhan AKOVA, Mehmet ÇONTU
17 / 1 / 2006Türkiye’de Her Şey Dahil Uygulamasının Konaklama İşletmeleri Üzerindeki Etkisi: Antalya ÖrneğiM. Mithat ÜNER, Alptekin SÖKMEN, İbrahim BİRKAN
17 / 1 / 2006Mersin’de Yükseköğretim ve Orta Öğretim Düzeyinde Turizm Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Sektörün Çalışma Koşullarını Algılamaları...Teoman DUMAN, Mustafa TEPECİ, Kamil UNUR
17 / 1 / 2006Paket Tur Operasyonunda Turist Rehberlerinin Karşılaştıkları Yönetsel Sorunlar Üzerine Bir AraştırmaKurtuluş KARAMUSTAFA, Nihat ÇEŞMECİ
17 / 1 / 2006Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Bedensel Engelliler Pazarına Bakış Açıları Üzerine Bir AraştırmaAli YAYLI, Yüksel ÖZTÜRK
17 / 1 / 2006Türkiye Turizminin Gelişmesi Hakkında RaporlarKenan ŞANLIER
17 / 1 / 20061. Bursa Turizm SempozyumuYusuf AYMANKUY
17 / 1 / 2006II. European Congress on Rural TourismFüsun SOYKAN
17 / 1 / 20062005 AOIFE Annual ConferenceE. Ozan AKSÖZ
17 / 1 / 2006IV. Akademik Turizm Semineri: Nitel Araştırma YöntemleriMetin ARGAN
17 / 1 / 2006Fifth Mediterranean ConferenceGözde EMEKLİ
17 / 1 / 2006Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği 2005 Yılı Barlas Küntay Turizm Araştırma Ödülü SonuçlarıSibel MEHTER AYKIN
17 / 1 / 2006Türkçe Makale İndeksiEmre Ozan AKSÖZ
17 / 1 / 2006İngilizce Makale İndeksiDilek ACAR GÜREL
17 / 1 / 2006Tez ÖzetleriHatice GÜÇLÜ
17 / 1 / 2006Bazı akademik gelişmeler ve Anatolia..Editör
17 / 1 / 2006Sil Baştan mı? (Türkiye Neyse Turizmimiz de Odur!)Mehmet ÖZDEMİR
17 / 1 / 2006Türkçe Makale İndeksiEmre Ozan AKSÖZ