Dergi Detayı

Cilt / Sayı / Yıl Konular Yazarlar
18 / 1 / 2007Uygulama Açısından İş Etiği Kuralları ve Evrensel Turizm Etiği İlkeleriPerran AKAN
18 / 1 / 2007Fiyat Sonu Yazım Stratejileri: Kafe ve Restoran Menü Fiyatlarının Öğrenci Algıları Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Nitel Bir ÇalışmaMurat HANÇER - Fırat BİÇİCİ - Abdullah TANRISEVDİ
18 / 1 / 2007Profesyonel Turist Rehberliğinde Mesleki Etik Üzerine Kavramsal Bir DeğerlendirmeŞükrü YARCAN
18 / 1 / 2007Personel Devir Oranı Analizi: Ankarada Yer Alan Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir UygulamaMuharrem TUNA
18 / 1 / 2007Her Şey Dahil Sisteminde Farklı Uygulamalar ve Antalya Ölçeğinde Bir AraştırmaM. Mithat ÜNER - Alptekin SÖKMEN - Deniz GÜLER
18 / 1 / 2007Aşçıların Beslenme (Besin Öğeleri) Bilgi Düzeyleri Üzerine Bir AraştırmaNurten ÇEKAL
18 / 1 / 2007Adana İlinde Faaliyet Gösteren Beş “Catering” İşletmesinin Tesis Dışı Ziyafet Organizasyonlarında Uyguladıkları Kalite Kontrol Sürecinin İncelenmesiNuray ALTUN KARADENİZ - Şule ÇETİN
18 / 1 / 2007Akdeniz’de Turistik ÇevreGabor MİHALKO*-Tamara RATZ, çev. Yunus Emre TAŞGİT
18 / 1 / 2007Yiyecek ve İçecek İşletmeleri İçin Rekabet AvantajıSibel GÜLER
18 / 1 / 2007“Second Advances In Tourism Economics” KongresiMeltem CABER - Tahir ALBAYRAK
18 / 1 / 2007Türkçe Makale İndeksiEmre Ozan Aksöz
18 / 1 / 2007İngilizce Makale İndeksiDilek ACAR GÜREL
18 / 1 / 2007Lisansüstü tez ÖzetleriHatice Güçlü Nergiz
18 / 1 / 2007Bazı akademik gelişmeler ve Anatolia..Editör