Dergi Detayı

Cilt / Sayı / Yıl Konular Yazarlar
20 / 1 / 2009İletişim Tarzının ve Sözsüz İletişim Düzeyinin Çalışanların İş Performansına Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir AraştırmaAhmet ERKUŞ - Ebru GÜNLÜ
20 / 1 / 2009Afyonkarahisar’ın Termal Turizm İmajı Üzerine Bir DeğerlendirmeOktay EMİR - Gülay DURMAZ
20 / 1 / 2009Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişkiNilgün AVCI - Deniz KÜÇÜKUSTA
20 / 1 / 2009Kariyer Yönetimi: Beş Yıldızlı Otellerde Bir UygulamaGonca KILIÇ - Yüksel ÖZTÜRK
20 / 1 / 2009Otel İşletmelerinde Değer Yaratma ve Müşteri Değeri Algılaması Üzerine Bir Araştırma: Edirne’deki Oteller ÖrneğiEmel GÖNENÇ GÜLER
20 / 1 / 2009Çalışanların Demografik Özelliklerine Göre Örgütsel Bağlılık Boyutlarında Algılama FarklılıklarıÜlker ÇOLAKOĞLU - Tuğrul AYYILDIZ - Serhat CENGİZ
20 / 1 / 2009Turizm Araştırmalarının Olgunlaşması: Bir İçerik Analizinden BulguHonggen XIAO - Stephen L. J. SMITH, Çevirenler: Nuray ŞİMŞEK - Savaş ARTUGER
20 / 1 / 2009Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı’nın ArdındanÖzkan TÜTÜNCÜ
20 / 1 / 2009Turizm Öğrencileri Kurultayı’nın Ardından…Hilmi Rafet YÜNCÜ
20 / 1 / 2009VII. Araştırma Yöntemleri Semineri – Academic WritingMurat AZALTUN
20 / 1 / 2009Türkçe Makale İndeksiE. Ozan AKSÖZ - Ç. Hale ÖZEL
20 / 1 / 2009İngilizce Makale BaşlığıDilek ACAR GÜREL
20 / 1 / 2009Lisansüstü tez ÖzetleriHatice GÜÇLÜ NERGİZ
20 / 1 / 2009NVivo 8 ile Nitel Veri Analizi Semineri’nin Ardından…Ebru GÜNLÜ
20 / 1 / 2009VII. Araştırma Yöntemleri Semineri Yapısal Eşitlik ModellemesiÇağıl Hale ÖZEL
20 / 1 / 2009VII. Araştırma Yöntemleri Semineri Bilimsel AraştırmaDönüş ÇİÇEK
20 / 1 / 2009International Tourism Week 2009Yıldırım YILMAZ
20 / 1 / 2009Turizm eğitiminde ortak akıl toplantıları..Editör