Dergi Detayı

Cilt / Sayı / Yıl Konular Yazarlar
22 / 1 / 2011Turizm Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin İş Değerleri: Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ÖrneğiNilgün AVCI
22 / 1 / 2011Turizmde Tüketici Davranışları Modelini Oluşturan Aşamalar Arasındaki İlişkiŞirvan Şen DEMİR, Metin KOZAK
22 / 1 / 2011Otel İşletmelerinin Genel Müdür Profillerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir AraştırmaMurat BAYRAM
22 / 1 / 2011Kültürel Bütünleşme Bağlamında Antalya’nın Finike İlçesine Yerleşen Turistlerin Sosyolojik ÇözümlemesiAdem SAĞIR
22 / 1 / 2011İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda İşlem Gören Turizm İşletmelerinin Aktif Karlılığını Etkileyen Değişkenlerin AnaliziErdinç KARADENİZ, Ömer İSKENDEROĞLU
22 / 1 / 2011Bugünün ve Geleceğin Müdürlerinin Perspektifinden Ağırlama Endüstrisinin DoğasıAbraham PIZAM, Amir SHANI / Çev. Adnan TÜRKSOY
22 / 1 / 2011Türkiye’de Turizmin Başlaması: Osmanlı’da Sanayileşme Çabaları: Sergi-İ Umum-İ Osmanî (1863 İstanbul Uluslararası Sergisi)Mehmet ÖZDEMİR
22 / 1 / 2011Sağlık Turizmi, Güvenlik ve KaliteÖzkan TÜTÜNCÜ, İpek KIREMITÇİ, Uğur ÇALIŞKAN
22 / 1 / 2011Nitel Araştırma Yöntemleri Semineri’nin Ardından…Turan Akman ERKILIÇ
22 / 1 / 2011İleri Lisrel (Yapısal Eşitlik Modellemesi) SemineriEbru KORKMAZ
22 / 1 / 2011IX. Araştırma Yöntemleri Semineri: Tez ve Makale Yazımında Dil ve AnlatımErdem KORKMAZ
22 / 1 / 2011Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Yöntem Felsefesi SemineriDeniz KARAGÖZ YÜNCÜ
22 / 1 / 2011Temel SPSS ve İleri SPSS Seminerleri’nin ArdındanEsra MANKAN
22 / 1 / 2011IX. Araştırma Yöntemleri Semineri – “Academic Writing”Şerife SUBAŞI
22 / 1 / 2011TÜRKÇE MAKALE İNDEKSİDeniz KARAGÖZ YÜNCÜ
22 / 1 / 2011TEZ ÖZETLERİHatice GÜÇLÜ NERGİZ