Dergi Detayı

Cilt / Sayı / Yıl Konular Yazarlar
24 / 1 / 2013Doğrudan Pazarlama Araçlarının Konaklama İşletmelerinde Kullanımı: Antalya İli ÖrneğiAslı ERSOY - Mustafa GÜLMEZ
24 / 1 / 2013Tarihsel Süreç İçinde Turizm ParadigmasıMeryem AKOĞLAN KOZAK - Savaş EVREN - Onur ÇAKIR
24 / 1 / 2013Kurumsallaşmanın Konaklama İşletmelerinin Kurumsal Girişimcilik Düzeyleri Üzerine Etkisi: Nevşehir İlinde Bir UygulamaKorhan KARACAOĞLU - Gülhan SÖZBİLEN
24 / 1 / 2013Turizm İşletmelerinde Örgüt Kültürü ve Liderlik Davranışı Etkileşimi: Muğla İli’nde Bir AraştırmaArzu GÜRDOĞAN - Ercan YAVUZ
24 / 1 / 2013Yeni Tüketim Mekânları Olarak Havalimanı TerminalleriAslı ELGÜN - Eylin BABACAN - Metin KOZAK - Duygu BABAT
24 / 1 / 2013Turizm ve Otelcilik Öğrencilerinin Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özelliklerinin İletişim Becerilerine Etkisiİsmail TOKMAK - Hakan TURGUT - Şükran ÖKTEM
24 / 1 / 2013Algılanan Otel İmajı ve Hizmet Kalitesi ile Tekrar Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkilerSerap ÇABUK - Burak NAKIBOĞLU - Meltem CANOĞLU
24 / 1 / 2013Türk Turizm Ürünü: Rekabet ve Farklılaştırma / The Turkish Tourism Product: Differentiation and CompetitivenessTeoman DUMAN - Metin KOZAK / Çev. Engin BAYRAKTAROĞLU
24 / 1 / 2013Rekreasyon Terapisine Yönelik Bir Proje ÖnerisiÖzkan TÜTÜNCÜ
24 / 1 / 2013Türkiye Turizminin 150’nci Türkiye Turing Kulübü’nün 90’ncı Turizm Bakanlığı’nın 50’nci YılıMehmet ÖZDEMİR
24 / 1 / 201311. Araştırma Yöntemleri SemineriErdem KORKMAZ
24 / 1 / 2013Kültür Turi̇zmi̇ Zi̇rvesiGül GÜNEŞ
24 / 1 / 20134. Turizm Çalıştayı Üzerine…Metin KOZAK
24 / 1 / 2013Türkiye Turizm Tarihi Araştırması: Kaynak Kişi Belirleme ÇalıştayıMetin KOZAK
24 / 1 / 2013Türkiye İzmir ve Foça Turizmi: 2012 Değerlendirmesi ve Gelecekten BeklentilerNil SONUÇ
24 / 1 / 2013Rekreasyon Bölümleri Koordinasyon Toplantısının Ardından…Pınar GÜZEL
24 / 1 / 201313. Ulusal Turizm KongresiSelda UCA ÖZER
24 / 1 / 20135. Akademik Turizm Arama KonferansıNazmi KOZAK
24 / 1 / 2013Türkçe Makale DiziniDeniz Karagöz
24 / 1 / 2013Lisansüstü Tez ÖzetleriHatice GÜÇLÜ NERGİZ
24 / 1 / 2013Yerel Yönetimlerde Rekreasyon ve Spor Kolokyumu’nun Ardından…Müge AKYILDIZ