Dergi Detayı

Cilt / Sayı / Yıl Konular Yazarlar
25 / 1 / 2014Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi: 25 Yılın Öyküsü; Bir Dergiden Öte Belki de Bir Enstitü…Nazmi KOZAK
25 / 1 / 2014Sanal Kaytarma ve Demografik Özellikler Açısından Farklılıklar: Otel İşletmelerinde Bir AraştırmaMetin KAPLAN Ali Şükrü ÇETİNKAYA
25 / 1 / 2014Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle ÖlçülmesiFatih ECER Fatih GÜNAY
25 / 1 / 2014Sürdürülebilir Destinasyon Yaratma Sürecinde Örgütlenmenin Önemi: Çanakkale Turizmi Üzerine Bir AraştırmaKoray GENÇ Lütfi ATAY Mustafa Yunus ERYAMAN
25 / 1 / 2014Yaşlı Turistlerin Otel İşletmelerinde Önem Verdiği Ürün ve Hizmetler: Alman İngiliz ve Hollandalı Turistlere Yönelik Bir KarşılaştırmaTahir ALBAYRAK Meltem CABER Müjde BİDECİ
25 / 1 / 2014Deneyimsel Bir Hizmet Uzantısı Olarak Okunabilirlik: Seminerlerin Okunabilirlik Boyutlarının Belirlenmesine Yönelik Bir ÇalışmaDeniz KARAGÖZ Nazmi KOZAK
25 / 1 / 2014Turistlerin Karar Verme Sürecinin Amaca Yönelik Davranış Modeli ile Değerlendirilmesi: Mevlana Şeb-i Arus Törenleri ÖrneğiAlaattin BAŞODA Serkan AYLAN
25 / 1 / 2014Etik İklim İşe Yabancılaşma ve Örgütsel Özdeşleşmenin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir AraştırmaMuharrem TUNA Murat YEŞİLTAŞ
25 / 1 / 2014Toplum ve Açık Hava Rekreasyon Faaliyetleri: ABD ÖrneğiÖzkan TÜTÜNCÜ İpek AYDIN
25 / 1 / 2014Türklerde TurizmMehmet ÖZDEMİR
25 / 1 / 2014Turizme Özgün Bir Bakış Açısı: Hasan Zafer DoğanHacer HARLAK
25 / 1 / 2014Türkiye’de Rekreasyon Alanının Öncülerinden Erken Yitirdiğimiz Bir Değer: Mustafa SağcanOsman Eralp ÇOLAKOĞLU
25 / 1 / 2014Turizm Eğitiminde Farklı Bir Ekol Olarak Dokuz Eylül Üniversitesi ve Alparslan UsalÖzkan TÜTÜNCÜ
25 / 1 / 2014Bir Turizm Duayeni: Çok Yönlü Yetkinliği ve Dinamik Kişiliğiyle Alp TimurOsman Avşar KURGUN
25 / 1 / 201414. Ulusal Turizm KongresiA. Celil ÇAKICI Serhat HARMAN
25 / 1 / 2014II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi’nin Ardından…İpek AYDIN Taki Can METİN
25 / 1 / 2014Türkçe Makale DiziniDeniz KARAGÖZ
25 / 1 / 2014Lisansüstü Tez ÖzetleriHatice GÜÇLÜ NERGİZ