Dergi Detayı

Cilt / Sayı / Yıl Konular Yazarlar
26 / 1 / 2015Otel İşletmelerinde Yönetici Yetkinliklerinin Analizi: İzmir ÖrneğiNilgün AVCI
26 / 1 / 2015Kültürel Farklılıkların Yönetiminde Kültürel Zekânın Rolü: Türk ve Yabancı Yöneticiler Üzerine Bir AraştırmaAslı ERSOY Rüya EHTİYAR
26 / 1 / 2015Talep Şokları: Türk Turizm Sektörü İçin Bir AnalizKurtuluş BOZKURT Ozan BAHAR
26 / 1 / 2015Ürün Özelliklerinin Performansı ile Müşteri Memnuniyeti Arasındaki Doğrusal ve Doğrusal Olmayan İlişkinin KarşılaştırılmasıTahir ALBAYRAK
26 / 1 / 2015Bireysel ve Davranışsal Faktörlerin Restoran Müşterilerinin Şikâyet Etme Niyetlerine EtkisiBahattin ÖZDEMİR Gökhan YILMAZ Osman ÇALIŞKAN
26 / 1 / 2015Yeşil Bankacılık ve Yeşil Krediler: Antalya’daki 4-5 Yıldızlı Otel İşletmelerinin Bakış Açıları Üzerine Bir AraştırmaOzan GÜLER Ekrem TUFAN
26 / 1 / 2015Engelli Bireylerin Erişilebilir Turizm Beklentilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir AraştırmaZeki AKINCI Nesrin SÖNMEZ
26 / 1 / 2015Turizm Problemolojisi: Bilgi Üretmenin ÖzdüşünümselliğiKun LAİ Jun Lİ Noel SCOTT Türkçeye çeviren: Engin BAYRAKTAROĞLU
26 / 1 / 201520 Yıl Sonrasında Hiyerarşik Boş Zaman Kısıtlar Teorisini DeğerlendirmekGeoffrey GODBEY Duane W. CRAWFORD Xiangyou Sharon SHEN Türkçeye çeviren: Kamil YAĞCI
26 / 1 / 2015Ulaşılabilir Konaklama TesisleriÖzkan TÜTÜNCÜ İpek AYDIN
26 / 1 / 2015Tunca Toskay: Alman Ekolünden Turizmin Akademik ÖncülüğüneMithat Zeki DİNÇER
26 / 1 / 2015Ertuğrul Çetiner: Akademik ve Bilinmeyen Diğer YönleriMeryem Akoğlan KOZAK
26 / 1 / 2015Hasan Fikri Bilgin: Bir Turizm AşığıKemal BİRDİR
26 / 1 / 2015Turizm Eğitiminde Öncü Bir İsim: Orhan Mesut SezginDuygu YETGİN
26 / 1 / 2015Gastronomi Eğitimi Arama Konferansı ArdındanEmrah YILDIZ
26 / 1 / 2015Turizm-Sağlık ve Hukuk Sempozyumu’nun Ardından…Zeynep ASLAN
26 / 1 / 20154. Doğu Akdeni̇z Turi̇zm Sempozyumu’nun Ardından...Hatice GÜÇLÜ NERGİZ
26 / 1 / 20159. Uluslararası Kongre: Turizm İşletmeciliğinde Yeni Perspektifler (TOURMAN2014)Sebahattin KARAMAN Gençay SAAATÇİ
26 / 1 / 2015LİSANSÜSTÜ TEZ ÖZETLERİHatice GÜÇLÜ NERGİZ