Dergi Detayı

Cilt / Sayı / Yıl Konular Yazarlar
28 / 1 / 2017Turizm Alanındaki Nitel Araştırmaların Güvenirlik ve Geçerlik Ölçütleri Kapsamında DeğerlendirilmesiSinan Şener - Volkan Bahçeci - Hümeyra Doğru - Zehra Gökçe Sel - Mehmet Ertaş - Seren Songür - Özkan Tütüncü
28 / 1 / 2017Turizmin Yerel Ekonomik Etkilerinin Belirlenmesi: Marmaris Otelcilik Endüstrisi ÖrneğiMustafa Terzioğlu - Ummuhan Gökovalı
28 / 1 / 2017Foça Club Med Tatil Köyü: Tarihçesi Özellikleri ve Türkiye Turizmi için SonuçlarıMetin Kozak - Yeşim Coşar
28 / 1 / 2017İstismarcı Yönetici Algısının Kaytarma Üzerindeki Etkisinde Duygusal Tükenmenin Aracılık Rolü: Otel İşletmelerinde Bir İncelemeEmre Sezici - Ömer Zafer Güven
28 / 1 / 2017Uçuş Deneyiminde Müşterilerarası Etkileşimler: Kritik Olaylar Tekniği İle Bir Durum Analizi Meltem Caber
28 / 1 / 2017Turizm Destinasyonlarında Restoran Biçimleşmeleri: Kapadokya Bölgesi Üzerine Nitel Bir AraştırmaGökhan Yılmaz - Bahattin Özdemir
28 / 1 / 2017Kültürel Farklılıkların Yönetimi Sürecinde Kültürel Zekânın EtkinliğiNur Kulakoğlu Dilek - Cafer Topaloğlu
28 / 1 / 2017Turizm Terörizm ve Siyasi İstikrarsızlıkSevil F. Sönmez / Ayşegül Acar - Ozan Atsız (Türkçe’ye Çev..)
28 / 1 / 2017Rekreasyon Alanında Kurumsallaşma Sürecinin Yeniden DeğerlendirilmesiÖzkan Tütüncü
28 / 1 / 2017Türk Turizm Tarihinde Bir Büyük Usta: Selahattin ÇoruhMehmet Özdemir
28 / 1 / 2017Bülent Ağaoğlu: Bir “Ahir Zaman” ŞövalyesiNazmi Kozak
28 / 1 / 2017Muhsin Zekai Bayer: Milli Parklar ve Turizm DostuNihan Yenilmez Arpa
28 / 1 / 2017Ankara Otelcilik Okulu’nun Efsane Müdürü: Yunus AslanArzu Turan
28 / 1 / 2017Araştırma Yöntemleri Semineri (2002–2017): Başlangıcından Bugüne Bir Seminerin AnatomisiNazım Körükçü
28 / 1 / 2017Trakya Turizm RotasıHatice Güçlü Nergiz
28 / 1 / 201713. Araştırma Yöntemleri SemineriLeyla Şişik
28 / 1 / 2017II. Uluslararası Gastronomi Kongresi İzmir’in Ardından…Burak Mil
28 / 1 / 2017Dergi toplu olarak (Bütün sayfalar)Editör
28 / 1 / 2017Türkiye Turizm Ana Politikalarının Öncüsü: İhsan ÇetinArzu Turan