Dergi Detayı

Cilt / Sayı / Yıl Konular Yazarlar
29 / 1 / 2018Duygusal Emeğin İş-Aile Çatışması Üzerine Etkisi: İzmir Şehir Otelleri ÖrneğiTuğba PALA - Mustafa TEPECI - Alp TIMUR
29 / 1 / 2018Hayvan Odaklı Turizm Faaliyetlerine meta Eleştirel Bakış: Türkiye ÖrneğiS. Emre DILEK - Ebru GÜNLÜ-KÜÇÜKALTAN
29 / 1 / 2018Bilgi İfşası (Whistleblowing) ve Etik İkilem Üzerine ÇıkarımlarMeryem AKOĞLAN KOZAK - Sibel ŞAHIN
29 / 1 / 2018Konaklama İşletmelerinde Psikolojik Sözleşme İhlali ve Örgütsel Özdeşleşmenin Sonuçları: Eşitlik Duyarlılığının Aracı RolüBekir EŞİTTİ
29 / 1 / 2018Türkiye’ye Yönelik Dış Turizm Potansiyelinin Panel Çekim Modeli İle AnaliziBuket BULUK - Erol DURAN
29 / 1 / 201819. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Devleti’nde Otel ve Misafirhanelere Dair DüzenlemelerEmrah ÇETİN
29 / 1 / 2018Destinasyon Deneyimi Bileşenleri: Antalya ve İstanbul Destinasyonları Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırmaİlker ŞAHIN - F. Özlem GÜZEL
29 / 1 / 2018Anklav Turizm ve Gelişmekte Olan Destinasyonlar Üzerindeki Etkileri / Enclave Tourism and Its Socio-Economic Impact in Emerging DestinationsWineaster ANDERSON / Türkçeye Çevirenler: Reyhan BOSTANCI - Orkhan ALİLİ
29 / 1 / 2018Rekreasyon Terapisi Kamplarının Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesiİpek AYDIN - Özkan TÜTÜNCÜ
29 / 1 / 2018Selahattin Çoruh: Turizmde Bir Adanmışlık ÖyküsüDuygu YETGİN
29 / 1 / 2018Tarihi Değerlerinin Korunmasına ve Turizmin Gelişmesine Adanmış Örnek Bir Yaşam: Çelik GülersoyNezih BAŞGELEN
29 / 1 / 2018Türkiye’de Turist Rehberliğinin Öncüsü: Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı)Duygu YETGİN - Aysel YILMAZ - Nazmi KOZAK
29 / 1 / 2018Proje Başlığı: Denizli Turizm RotalarıProje Yürütücüsü: Doç. Dr. Serkan BERTAN
29 / 1 / 2018Turizmde Türk-Yunan Sınır Ötesi İşbirliği Erdem AKTAŞ
29 / 1 / 20189. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi’nin Ardından…Mehmet Tahir DURSUN - Serhat BİNGÖL
29 / 1 / 20184. Ulusal Deniz Turizmi SempozyumuPınar IŞILDAR
29 / 1 / 2018DergiEditör