Dergi Detayı

Cilt / Sayı / Yıl Konular Yazarlar
11 / 2 / 2000EditördenEditör
11 / 2 / 2000Türk Turizminin Duayeni: Hasan OlalıMehmet ÖZDEMİR
11 / 2 / 2000Hasan Olalı: Kısa Yaşam Öyküsü ve Tespit Edilebilen Eserleri İle Yönettiği Tezlerin Bibliyografyası üzerine Bazı GözlemlerNazmi KOZAK
11 / 2 / 2000Kapadokya'yı Ziyaret Eden Turistlerin Genel Seyahat Motivasyonları ve Tatmin Olma DurumlarıÖzlem ÖZGEN
11 / 2 / 2000Turizm Sektörünün Ekonominin Diğer Sektörleri ile Bağlantılarının Girdi-Çıktı Analizi ile DeğerlendirilmesiMesut ÇAKIR, Aziz BOSTAN
11 / 2 / 2000Türkiye'deki Otel İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanabilirliğine Yönelik Bir AraştırmaAhmet GÜRBÜZ
11 / 2 / 2000Hizmet Kalitesi Ölçümünde Yeni Bir Yaklaşım: Kritik Olaylar TekniğiSevgi Ayşe ÖZTÜRK
11 / 2 / 2000Kültürel Mirasın Korunması ve İstanbul İlindeki Tarihi Yapıların Turizm Amaçlı Kullanımı Üzerine Bir DenemeFüsun İSTANBULLU DİNÇER, Suna Muğan ERTUĞRAL
11 / 2 / 2000Turizm Hareketlerinin Sosyo-Ekonomik Yapıya Etkisi: Belek, Karpas ve Girne Üzerine Kaşılatırmalı Bir İncelemeMehmet ÖZDEMİR, M. İlhan GÜRKAN, Mehmet KIRAL
11 / 2 / 2000Terörizm ve TurizmBahar TANER
11 / 2 / 2000Otel İşletmelerinde Etkileşimli Televizyon Sisteminin (ETV) KullanımıMeryem AKOĞLAN KOZAK, Volkan YÜZER
11 / 2 / 2000Konaklama İşletmelerinde Animasyon Faaliyetlerinin Hizmet Satışlarına EtkisiAyhan GÖKDENİZ, Yakup DİNÇ
11 / 2 / 2000Akdeniz Havzası'nda Barış, İstikrar ve Refahın Sağlanmasına Yönelik Bir Bölgesel İşbirliği Önerisi: Turizm Endüstrisinde Pan-Akdeniz İdealiSibel MEHTER AYKIN
11 / 2 / 2000İş Doyumunun Ölçülmesi: İzmir İl Sınırlarında Faaliyet Gösteren Seyahat Acenteleri Üzerine Bir İncelemeÖzkan TÜTÜNCÜ, Olgun ÇİÇEK
11 / 2 / 2000Türkiye Turizm Yayıncılığı Tarihinden Bir Süreli Yayın: T.C. Turizm Bankası A.Ş. Bülteni (1983-1988)Mehmet ÖZDEMİR, Nazmi KOZAK
11 / 2 / 2000Türkiye'de Otel Genel Müdürlerinin İş Devir Süreleri ve Nedenleri Üzerine Bir AraştırmaKemal BİRDİR
11 / 2 / 2000Sürdürülebilir Turizm ve Yerel Ölçekli Bir Sürdürülebilir Turizm Gelişme Modeli ÖnerisiŞenol ÇAVUŞ, Abdullah TANRISEVDİ
11 / 2 / 2000Seyahat Sıklığı Değişkenine Göre Müşteriler Tarafından Otel Özelliklerinin DeğerlendirilmesiA. Celil ÇAKICI
11 / 2 / 2000Turizm-Terörizm İlişkisi ve Türkiye ÖrneğiKamil UNUR
11 / 2 / 2000Teknolojinin Kültür Turizmi Üzerindeki Etkileri KonferansıMeral KORZAY
11 / 2 / 2000Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında Doçentlik Sınavları Üzerine-2Orhan İÇÖZ
11 / 2 / 20001. Ulusal Türkiye Turizmi Sempozyumu'nun Ardından..Murat AZALTUN