Dergi Detayı

Cilt / Sayı / Yıl Konular Yazarlar
16 / 2 / 2005Türkiye Konaklama İstatistiklerine İlişkin Anket Uygulamasının Örnekleme ve Tam Sayım Açısından DeğerlendirilmesiCenap ERDEMİR
16 / 2 / 2005Kültür Amaçlı Seyahat Eden Turistlerde Destinasyon İmajı: Selçuk-Efes ÖrneğiZafer ÖTER - Osman N. ÖZDOĞAN
16 / 2 / 2005Türkiye Turizminin Akdeniz Ülkeleri ile Rekabet Gücü Açısından KarşılaştırılmasıOzan BAHAR - Metin KOZAK
16 / 2 / 2005Öğrenci Stajlarında Yararlanılan Dersler Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme: Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ÖrneğiŞule ÇETİN
16 / 2 / 2005Konaklama İşletmelerinde Sunulan Hizmet Kalitesinin Servqual Yöntemi İle ÖlçülmesiYüksel ÖZTÜRK - Kadir SEYHAN
16 / 2 / 2005Otel İşletmelerinde İş ve İşletme ile İlgili Faktörlerin İşgören Tatmini Üzerindeki Görece Etkisi: Nevşehir ÖrneğiZeynep KUŞLUVAN - Salih KUŞLUVAN
16 / 2 / 2005Güney Antalya Turizm Gelişim ProjesiHülya ÖRS
16 / 2 / 2005Türkiye’de Havayolu Ulaştırması ve Turizmde Yeni Ufuklar SempozyumuFüsun İSTANBULLU DİNÇER
16 / 2 / 20052005 International Tourism Conference: Perspectives in Tourism MarketingGöknil Nur KOÇAK - Teoman DUMAN
16 / 2 / 20051. Türkiye - Avrupa Turizm Zirvesi’nin ArdındanKerem KÖFTEOĞLU
16 / 2 / 20051. Çanakkale Turizm BiyaneliDündar DENİZER
16 / 2 / 2005Araştırma İncelemeleriÖzkan TÜTÜNCÜ
16 / 2 / 2005Türkçe Makale İndeksiEmre Ozan Aksöz
16 / 2 / 2005İngilizce Makale İndeksiDilek ACAR
16 / 2 / 20052005 Yılı Makale İndeksiYazarsız
16 / 2 / 20052005 Makale İndeksiYazarsız
16 / 2 / 2005Zavallı “Sait Halim Paşa Yalısı”nın hazin hikayesiMehmet ÖZDEMİR
16 / 2 / 2005Lisansüstü tezlerde danışmanlık uygulamalarına yönelik bir öneri..Editör