Dergi Detayı

Cilt / Sayı / Yıl Konular Yazarlar
17 / 2 / 2006Türkiye’ye Gelen Yabancı Turistlerin Çeşitli Özelliklerinin Grafiksel Kategorik Veri Analizi ile İncelenmesiZerrin AŞAN
17 / 2 / 2006Kuş Gözlemciliğinin Önemi: Türkiye’de Kuş Gözlemcilerinin ProfiliA. Celil ÇAKICI, Serhat HARMAN
17 / 2 / 2006Otel İşletmelerinde Çalışan Yöneticilerin Liderlik Yönelimleri: İstanbul’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir AraştırmaErkan TAŞKIRAN
17 / 2 / 20062004 Yılında Türkiye’ye Gelen Yabancıların Taşıt Araçlarına Göre Dağılımının İstatistiksel AnaliziFikret ER
17 / 2 / 2006Türkiye Turizminde Yükselen Destinasyon Olarak İstanbul Şehrinin İmajıM. Mithat ÜNER, Evren GÜÇER, Aslı TAŞÇI
17 / 2 / 2006Genel Müdürler Tarafından Benimsenen Liderlik Tarzları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Mısır’da Bir Alan AraştırmasıS. El MASRY - Hanan KATTARA - Jailan El DEMERDASH (Çev. Tuğba PALA- Mustafa TEPECİ)
17 / 2 / 2006Hocamız Prof. Dr. Cemil Boyacı..Özkan TÜTÜNCÜ
17 / 2 / 2006The Third Graduate Research in Tourism Conference’in Ardından..Abadallah ASSAF
17 / 2 / 2006III. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi Ulusal Serbest Bildiriler Bölümü’nün Değerlendirme RaporuFüsun İSTANBULLU DİNÇER, Mithat Zeki DİNÇER
17 / 2 / 2006III. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi Ardından…Fermani MAVİŞ
17 / 2 / 2006Eskişehir’deki Turizm Haftası EtkinlikleriMurat AZALTUN
17 / 2 / 2006Turizmde Yeni Yaklaşımlar SempozyumuNüzhet KAHRAMAN
17 / 2 / 2006Turizmde Yeni Alternatifler ile Sürdürülebilir Turizm Fırsatları Toplantıları ve MarmarisCafer TOPALOĞLU
17 / 2 / 20062015 Yılında Vizyon ToplantılarıMeryem AKOĞLAN KOZAK
17 / 2 / 2006İngilizce Makale İndeksiDilek ACAR GÜREL
17 / 2 / 2006Tez ÖzetleriHatice GÜÇLÜ
17 / 2 / 2006Yarınlar hani bugünden farklı olacaktı?..Editör
17 / 2 / 2006Zavallı “Antalya Kale İçi” veya Zavallı Ülke!Mehmet ÖZDEMİR
17 / 2 / 2006Örgütsel Adalet ve Yönetimde Merkezileşmenin Çalışan Hırsızlığına EtkileriGünyüz TARKAN, Mustafa TEPECİ