Dergi Detayı

Cilt / Sayı / Yıl Konular Yazarlar
18 / 2 / 2007Turizm sektöründe Türkçe yok oluyor..Editör
18 / 2 / 2007Turizm Sektöründe Meslek Sahibi Olmaya Yönelten Etkenler: Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir ÇalışmaMehmet SARIIŞIK
18 / 2 / 2007Bilginin Farklı Kültürlere Göre Bir Varış Noktasının Konumlandırılmasındaki RolüMeral KORZAY, Maria D. ALVAREZ
18 / 2 / 2007Örgütsel Sosyalleşme Sürecinde İşgörenlerin Yöneticilerine Dönük Algıları: Ankara’daki Otel İşletmelerinde Bir DeğerlendirmeAlptekin SÖKMEN
18 / 2 / 2007Çekim Yeri Seçiminde Grup Etkisi: Yerli Turistler Üzerine Bir AraştırmaA. Celil ÇAKICI, Murat AKSU
18 / 2 / 2007Seçilmiş Paydaşların SWOT Yöntemiyle Türk Turizm Yatırımlarını Değerlendirmesine Yönelik Bir Pilot ÇalışmaErdinç KARADENİZ, Serkan Yılmaz KANDIR, Yıldırım Beyazıt ÖNAL
18 / 2 / 2007Turizmde Ürün Çeşitliliği Yoluyla Ürün Değeri Oluşturma: Türkiye’deki Arz Kaynakları Üzerine Bir İncelemeTeoman DUMAN, Metin KOZAK, Muzaffer S. UYSAL
18 / 2 / 2007Savaş Alanları Turizmine Tipik Bir Örnek: Büyük Taarruz ve Başkomutan Tarihî Milli ParkıFaruk ALAEDDİNOĞLU, Alpaslan ALİAĞAOĞLU
18 / 2 / 2007Tez veya Araştırma Projesi Önerileri Nasıl Değerlendirilir” Üzerine Bir Örnek Olay İncelemesiÖzkan TÜTÜNCÜ
18 / 2 / 20071. Ulusal Gastronomi Sempozyumu ve Sanatsal EtkinliklerMurat AZALTUN
18 / 2 / 2007I. Ulusal Türkiye Turizmi Kongresi’nin Değerlendirme RaporuFüsun İSTANBULLU DİNÇER
18 / 2 / 2007Türkçe Makale İndeksiEmre Ozan AKSÖZ, Ç. Hale KAYAR
18 / 2 / 2007İngilizce Makale İndeksiDilek ACAR GÜREL
18 / 2 / 2007Tez ÖzetleriHatice GÜÇLÜ NERGİZ