Dergi Detayı

Cilt / Sayı / Yıl Konular Yazarlar
19 / 2 / 200820. yayın yılına girerken..Editör
19 / 2 / 2008Otel İşletmelerinde Ortaya Çıkan Yıldırma Davranışlarının İş Tatmini ve İşte Kalma Niyetlerine EtkileriOsman ÇALIŞKAN, Mustafa TEPECİ
19 / 2 / 2008Türkiye’nin Turizm Potansiyeli: Çekim Modeli YaklaşımıKadir KARAGÖZ
19 / 2 / 2008Müzelerde Sergilenen Eserlerin Elde Edilmesi ve Korunmasına Yönelik Müze Yöneticilerinin GörüşleriAziz Gökhan ÖZKOÇ, Teoman DUMAN
19 / 2 / 2008Alan Kılavuzluğunun Çanakkale İli’ndeki Uygulaması ve ilgili Turizm Mevzuatı Açısından DeğerlendirilmesiLütfi ATAY
19 / 2 / 2008Örgütsel Hizmet Odaklılığın İşletme Performansı Üzerindeki Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir UygulamaSalih KUŞLUVAN, Duygu EREN
19 / 2 / 2008Turizm Lisans Öğrencilerinin Mesleki Yönelimleri: Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ÖrneğiHürriyet ÇİMEN
19 / 2 / 2008Seks Turizmi: Bangkok Üzerine Bir GözlemÖzkan TÜTÜNCÜ
19 / 2 / 2008IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Doktora Tez Çalışmaları Bölümü’nün Değerlendirme RaporuFüsun İSTANBULLU DİNÇER
19 / 2 / 2008IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Yüksek Lisans Tezleri Bölümü’nün Değerlendirme RaporuAlptekin SÖKMEN
19 / 2 / 2008Dünya Turizm öğrencileri Araştırma Kongresi Tezler BölümüKemal BİRDİR
19 / 2 / 2008IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Serbest Bildiriler Bölümü’nün DeğerlendirilmesiEbru GÜNLÜ
19 / 2 / 2008Dünya Turizm Öğrencileri Araştırma KongresiSerbest Bildiriler Bölümü’nün Değerlendirme RaporuMetin TEBERLER
19 / 2 / 2008IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi Yetişmiş Eleman Sorunu PaneliMurat AZALTUN
19 / 2 / 2008Türkçe Makale İndeksiEmre Ozan AKSÖZ, Ç. Hale KAYAR
19 / 2 / 2008İngilizce Makale İndeksiDilek ACAR GÜREL
19 / 2 / 2008Tez ÖzetleriHatice GÜÇLÜ NERGİZ