Dergi Detayı

Cilt / Sayı / Yıl Konular Yazarlar
21 / 2 / 2010Kapadokya Etkinlikleri’nin ArdındanMehmet SARIIŞIK
21 / 2 / 2010Gelişmekte Olan Ülkelerde Turizm-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Dinamik Panel Veri AnaliziOzan BAHAR, Kurtuluş BOZKURT
21 / 2 / 20108. Araştırma Yöntemleri Semineri – Yapısal Eşitlik ModeliBeril DÖNMEZ
21 / 2 / 2010İş Görenlerin Yıldırma Eylemlerine Maruz Kalma Durumları Üzerine Bir Araştırma: Antalya ÖrneğiMehmet YEŞİLTAŞ, Burak Murat DEMİRÇİVİ
21 / 2 / 2010Sümerli tablet ustasının kaderi..Editör
21 / 2 / 2010II. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı’nın ArdındanYeşim COŞAR, Özkan TÜTÜNCÜ
21 / 2 / 2010Türkçe Makale İndeksiDeniz KARAGÖZ YÜNCÜ
21 / 2 / 2010Tez ÖzetleriHatice GÜÇLÜ NERGİZ
21 / 2 / 2010Bir Araştırma Yöntemleri Semineri Yine Bitti... Bu defa SPSS IIEbru GÜNLÜ
21 / 2 / 2010Nitel Araştırma Yöntemleri Semineri’nin ArdındanErkan SEZGİN
21 / 2 / 2010Dışarıda Yemek Yeme Olgusu: Kuramsal Bir Model ÖnerisiBahattin ÖZDEMİR
21 / 2 / 2010Academic Writing SemineriGökçe ÖZDEMİR
21 / 2 / 2010Yerel Değerlerin Turizm Ürününe Dönüştürülmesinde “Coğrafi İşaretlerin” Kullanımı: İzmit Pişmaniyesi ÖrneğiAyhan ORHAN
21 / 2 / 2010VIII. Araştırma Yöntemleri Semineri – SPSS ve İstatistik Analizleri - Iİlker CALAYOĞLU
21 / 2 / 2010Tatil Yeri Kararının Verilmesinde Karar Ağacı ve Etki Diyagramının UygulanmasıŞenay LEZKİ, Fikret ER
21 / 2 / 2010I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Raporuİrfan MISIRLI
21 / 2 / 2010Gelişmekte Olan Ülkelerde Turizm-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Dinamik Panel Veri AnaliziOzan BAHAR, Kurtuluş BOZKURT