Dergi Detayı

Cilt / Sayı / Yıl Konular Yazarlar
22 / 2 / 2011Yüksek Hızlı Tren (YHT) Yolcularının Kişisel Değişkenler Açısından Memnuniyet Algılamalarının DeğerlendirilmesiYaşar SARI Arzu KILIÇLAR Cihan SEÇİLMİŞ
22 / 2 / 2011İşgörenlerin Kişilik Özelliği Olarak Hizmet Verme Yatkınlığı ve Ölçümü: Bir Literatür TaramasıSalih KUŞLUVAN Duygu EREN
22 / 2 / 2011Otel Çalışanlarının Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının İş Tatmini ve İşte Kalma Niyetine EtkisiOsman ÇALIŞKAN Çağatay ÜNÜSAN
22 / 2 / 2011Türkiye ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Konaklama ve Yiyecek-İçecek Hizmeti Sunan Turizm İşletmelerinde Katma Değer Vergisi Uygulamalarının...Ali ÇELİKKAYA
22 / 2 / 2011Müze Ziyaretçilerinin Hizmet Kalitesi Algılamaları: Göreme Açık Hava Müzesi Örneğiİbrahim YILMAZ
22 / 2 / 2011Yaslı Yaşlı Yollar… Kervan”Saray”dan Frenk İşi “Saray”a Yani “Palas”a…Mehmet ÖZDEMİR
22 / 2 / 2011Bilimsel Araştırma Nedir?Sevgi̇n AKIŞ RONEY
22 / 2 / 2011IX. Araştırma Yöntemleri Semineri – Nitel Araştırma ve AnaliziAbdullah KUZU
22 / 2 / 2011TÜSİAD Sürdürülebilir Turizm ÇalıştayıMetin KOZAK
22 / 2 / 2011Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management (Ağırlama ve Turizm Pazarlaması ve Yönetiminde Gelişmeler) 2011 Konferans RaporuM. Onur GÜLBAHAR
22 / 2 / 2011IV. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı’nın ArdındanMetin TEBERLER
22 / 2 / 2011TÜRKÇE MAKALE İNDEKSİDeniz KARAGÖZ YÜNCÜ
22 / 2 / 2011LİSANSÜSTÜ TEZ ÖZETLERİHatice GÜÇLÜ NERGİZ
22 / 2 / 20112011 YILI İNDEKSİ