Dergi Detayı

Cilt / Sayı / Yıl Konular Yazarlar
24 / 2 / 2013Otel İşletmelerinde Çalışan Memnuniyetine Etki Eden Faktörler: Kemer-Lara-Belek-Side-Alanya Bölgelerinde Bir ÇalışmaÖzgür DAVRAS Mustafa GÜLMEZ
24 / 2 / 2013Türkiye’de Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Kurumların Uygulama Olanaklarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir AraştırmaH. Hüseyin SOYBALI Engin BAYRAKTAROĞLU
24 / 2 / 2013Antalya İli’nin Marka Değerinin Ölçülmesine Yönelik Bir AraştırmaBurçin Cevdet ÇETİNSÖZ Savaş ARTUĞER
24 / 2 / 2013Hüseyin Orak Adlı Bir Müteşebbis “Türkiye Kılavuzu” Adlı Bir Eser ve 1940’lı Yılların Afyonkarahisar’ıZakir AVŞAR Mehmet YÜKSE* Oktay EMİR
24 / 2 / 2013Duyu Tabanlı Pozitif Yüklü Duygu ve Hislerin Satın Alma Sonrası Eğilimlere Etkisi: Alman Turistler Üzerinde Bir AraştırmaF. Özlem GÜZEL
24 / 2 / 2013Mardin’de Turizm Gelişimi İle Otantik Olgusu Arasındaki İlişkinin Sosyolojik Açıdan DeğerlendirilmesiSonay KAYGALAK Öcal USTA Ebru GÜNLÜ
24 / 2 / 2013Değişen Dünya Dönüşen Pazarlama: Türkiye Turizm Sektöründen Öncü Bir Mobil Uygulama ÖrneğiH. Kader ŞANLIÖZ S. Emre DİLEK Nilüfer KOÇAK
24 / 2 / 2013Ulaşılabilir TurizmÖzkan TÜTÜNCÜ - İpek AYDIN
24 / 2 / 2013Türk Turizminin Belleği Kayıt Altına AlınıyorHilmi Rafet YÜNCÜ
24 / 2 / 2013Türk Turizminin Temel Taşlarından: Emekli Sandığı OtelleriMehmet ÖZDEMİR
24 / 2 / 2013Hasan Olalı: Eğiticilerin EğitmeniMeral KORZAY
24 / 2 / 2013Meral Korzay Portresi: Türkiye ve Ötesinde Turizmin Gelişmesine Öncülük EtmekMaria D. ALVAREZ
24 / 2 / 2013Akademik Alanda Turizm Eğitimi Alan İlk Türk: Tunay AkoğluGüngör URAS
24 / 2 / 20138. Turizm Konaklamasında ve Eğlencede Tüketici Psikolojisi Sempozyumu (CPTHL 2013)Maria D. ALVAREZ
24 / 2 / 2013Rekreasyon Terapisi Kampının ArdındanEla ARICAN GÜLTEKİN
24 / 2 / 2013Türkçe Makale DiziniDeniz Karagö
24 / 2 / 2013Lisansüstü Tez ÖzetleriHatice GÜÇLÜ NERGİZ
24 / 2 / 20132013 Yılı DiziniEditör