Editörler

BAŞ EDİTÖRLER
Nazmi KOZAK
(Sorumlu Yazı İşleri Müdürü)
Anadolu Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Yunusemre Kampusu
26470 Eskişehir
 
Tel: (222) 335 05 80 / 2130
Faks: (222) 335 66 51
GSM: (532) 286 75 84
Çağıl Hale ÖZEL
Anadolu Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Yunusemre Kampusu
26470 Eskişehir
 
Tel: (222) 335 05 80/2124
Faks: (222) 335 66 51
 
 
BİLİMSEL DANIŞMA KURULU
Bülent AĞAOĞLU, Bibliyograf
Faruk ANDAÇ, Çağ Üniversitesi
Seyhmus BALOĞLU, University of Nevada, Las Vegas
İbrahim BİRKAN, Atılım Üniversitesi
Hasan Işın DENER, Emekli Öğretim Üyesi
Mithat Zeki DİNÇER, İstanbul Üniversitesi
Asker KARTARI, Kadir Has Üniversitesi
Meryem AKOĞLAN KOZAK, Anadolu Üniversitesi
Meral KORZAY, Boğaziçi Üniversitesi
Metin KOZAK, Dokuz Eylül Üniversitesi
Mehmet ÖZDEMİR, Emekli Öğretim Üyesi
Sevil F. SÖNMEZ,  University of Central Florida
Öcal USTA. Dokuz Eylül Üniversitesi
Muzaffer S. UYSAL, University of Massachusetts Amherst
M. Mithat ÜNER, Gazi Üniversitesi
Şükrü YARCAN, Nişantaşı Üniversitesi
 
 
BÖLÜM EDİTÖRLERİ VE HAZIRLAYICILARI
 
Turizm Tarihinden
Mehmet ÖZDEMİR
 
Rekreasyon İncelemeleri
Özkan TÜTÜNCÜ
Dokuz Eylül Üniversitesi
 
Türk Turizm Araştırmacıları
Metin KOZAK,
Dokuz Eylül Üniversitesi
 
Seçme Çeviri Makaleler
Gürel ÇETİN
İstanbul Üniversitesi
 
Etkinlik Notları
Çağdaş AYDIN
Anadolu Üniversitesi
 
Turizmde Araştırma Projeleri
Hatice GÜÇLÜ NERGİZ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 
Türkçe Dil ve Anlatım Denetimi
Aysel YILMAZ
Anadolu Üniversitesi
 
Sanal Yayım Editörü
Engin BAYRAKTAROĞLU
Anadolu Üniversitesi