Yayıncı Prof. Dr. Nazmi Kozak (Anatolıa Turizm Akademisi Adına)
ISSN Çevrimiçi: 2822 - 4647 - Baskı: 1300 - 4220
İlk sayı Ocak 1990
Statü Ulusal hakemli dergi
Yayın aralığı Yılda iki sayı (Bahar ve Güz)
Yayın dili Türkçe ve İngilizce öz (abstract)
İl Ankara
Boyutları Online yayım
Bilim dalı Sosyal bilimler, Disiplinlerarası
Alan/lar Turizm; İşletme Yönetimi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Ekonomi, Yönetim, Pazarlama, Sosyoloji, Rekreasyon, Boş Zaman, Psikoloji, Coğrafya, İletişim, Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Finansman, Muhasebe, Arekoloji, Tarih, Hukuk, Planlama, Antropoloji, Siyasal Bilimler, Yiyecek-İçecek, Spor, Eğitim, Din, Mimarlık, Kamu Yönetimi, Şehir Planlama, Dilbilim, Sanat Tarihi, Tanıtım, Kadın Çalışmaları, Halkbilim, Ekonometri, Endüstri Mühendisliği, Tekstil, Doğa Tarihi, İstatistik, Biyoloji, Peyzaj Mühendisliği, Halk Sağlığı, Beslenme ve Diyetetik, Hidro-Klimatoloji, Çevre Tasarımı, Uluslararası İlişkiler, Sağlık İdaresi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Maliye, Hidrojeoloji, Fizyoterapi, İç Mimarlık, Bilgisayar Mühendisliği, Ev Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Bölgesel Çalışmalar, Müzecilik, El Sanatları, Disiplinlerarası Çalışmalar. (Çalışmalarda konunun ve/veya uygulamasının turizm alanı veya sektörü ile ilgili olması önkoşulu aranır.)
Kurucu Editör Nazmi KOZAK
Yayımlanan son sayı Cilt: 33, Sayı: 1, Bahar 2022