Baş Editörler

 

Nazmi KOZAK
(Sorumlu Yazı İşleri Müdürü)
Anatolia Turizm Akademisi
P. K. 109 0644
Yenişehir, Ankara

E-posta: nazmi.kozak@gmail.com

 

Çağıl Hale ÖZEL
Anadolu Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Yunus Emre Kampusu, 26470 Eskişehir
Tel: (0222)-335 05 80/2124
Faks: (0222) 335 66 51
E-posta: chkayar@anadolu.edu.tr

 

Rekreasyon İncelemeleri Bölümü Editörü
Özkan TÜTÜNCÜ

Dokuz Eylül Üniversitesi
E-posta: ozkan.tutuncu@deu.edu.tr

 

Gastronomi Araştırmaları Bölümü Editörü
Özge SAMANCI

Dokuz Eylül Üniversitesi
E-posta: ozge.samanci@ozyegin.edu.tr

 

Seçme Çeviri Makaleler Bölümü Editörü
Gürel ÇETİN

İstanbul Üniversitesi
E-posta: gurelc@istanbul.edu.tr

 

Türkiye Turizm Tarihi Bölümü Editörü
Murat HANİLÇE

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
E-posta: murat.hanilce@gop.edu.tr

 

Turist Rehberliği Araştırmaları
Canan TANRISEVER

Kastamonu Üniversitesi
E-posta: ctanrisever@kastamonu.edu.tr

 

Etkinlik Notları Bölümü Editörü
Çağdaş AYDIN

Anadolu Üniversitesi
E-posta: aydincagdass@gmail.com

 

Turizm Araştırma Projeleri Bölümü Editörü
Hatice GÜÇLÜ NERGİZ

Kocaeli Üniversitesi
E-posta: hguclu@anadolu.edu.tr