Baş Editörler

Nazmi KOZAK
(Sorumlu Yazı İşleri Müdürü)
Anadolu Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Yunus Emre Kampusu, 26470 Eskişehir
Tel: (0222)-335 05 80/2130
Faks: (0222) 335 66 51
E-posta: nkozak@anadolu.edu.tr

Çağıl Hale ÖZEL
Anadolu Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Yunus Emre Kampusu, 26470 Eskişehir
Tel: (0222)-335 05 80/2124
Faks: (0222) 335 66 51
E-posta: chkayar@anadolu.edu.tr

Rekreasyon İncelemeleri Bölümü Editörü
Özkan TÜTÜNCÜ

Dokuz Eylül Üniversitesi
E-posta: ozkan.tutuncu@deu.edu.tr

Gastronomi Araştırmaları Bölümü Editörü
Özge SAMANCI

Dokuz Eylül Üniversitesi
E-posta: ozge.samanci@ozyegin.edu.tr

Seçme Çeviri Makaleler Bölümü Editörü
Gürel ÇETİN

İstanbul Üniversitesi
E-posta: gurelc@istanbul.edu.tr

Türkiye Turizm Tarihi Bölümü Editörü
Dilek ACAR

Anadolu Üniversitesi
E-posta: dilekacar@gmail.com

Etkinlik Notları Bölümü Editörü
Çağdaş AYDIN

Anadolu Üniversitesi
E-posta: aydincagdass@gmail.com

Turizm Araştırma Projeleri Bölümü Editörü
Hatice GÜÇLÜ NERGİZ

Kocaeli Üniversitesi
E-posta: hguclu@anadolu.edu.tr

Sanal Yayım Sorumluları
Mehmet Tahir DURSUN

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
E-posta: mtdursun5111@gmail.com

Çağdaş AYDIN
Anadolu Üniversitesi
E-posta: aydincagdass@gmail.com