Akademik Turizm Bulteni
AYLIK ULUSAL AKADEMIK TURIZM HABER BULTENI
Yil: 10, Sayi: 12, Aralık 2009
Arsiv (2000-2009) ve orijinal metin icin tiklayiniz: http://atb.anadolu.edu.tr
Hazirlayan: Nazmi KOZAK
Anadolu Universitesi, Turizm ve Otel Isletmeciligi Yuksekokulu,
Yunus Emre Kampusu, 26470 Eskisehir
E-posta: nkozak@anadolu.edu.tr, Tel: 0532 - 286 75 84
HABERLER

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakülteleri, "Turizm Fakültesi" adı altında yeniden örgütleniyor..
Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde bulunan teknik eğitim fakülteleri, mesleki eğitim fakülteleri, mesleki ve teknik eğitim fakülteleri, ticaret ve turizm eğitim fakülteleri ile endüstriyel sanatlar eğitim fakültesinin kapatılması ve aynı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak yeni fakülteler kurulması hakkındaki kararın yürürlüğe konulması; Millî Eğitim Bakanlığı'nın 28/9/2009 tarihli ve 25377 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/11/2009 tarihinde kararlaştırıldı. Bu düzenlemeye göre; Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Nevşehir Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fükültesi ile Kırklareli Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi'nin "Turizm Fakültesi" olarak yeniden örgütlenmesi kararlaştırıldı.

5. Ulusal Yayın Kongresi
Ülkemizde yayıncılıkla ilgili konuların ele alınacağı 5. Ulusal Yayın Kongresi 4-5 Aralık 2009 tarihlerinda Ankara'da toplanıyor. Kongre'de toplanacak komisyonların başlıkları şu şekilde: 1) Sektörel Yapi, 2. Yayimlama Özgürlüğü ve Fikri Haklar, 3) Yayincilikta Devletin Rolü ve Devlet Yayinciliği, 4) Çocuk ve Gençlik Kitaplari Yayinciliği, 5) Eğitim Yayinciliği, 6) Akademik - Üniversite Yayinciliği, 7) Süreli Yayinlar, 8) Kitapçilik, Dağitimcilik, Satiş ve Pazarlama, 9) Kütüphaneler ve Derleme Sorunlari, 10) Yayinciliğin Dünyaya Açilimi, Ab ve Uyum, 11) Çeviri Politikalari. Ayrıntılı bilgi için bkz.

"1st Annual Harrah Hospitality Research Summit"..
"University of Nevada at Las Vegas"a bağlı William F. Harrah Otel işletmeciliği Yüksekokulu tarafından 9-11 Haziran 2009 tarihlerinde, ABD'nn Las Vegas kentinde Harrah Konaklama Araştırmaları Zirvesi toplanıyor. Toplantıya; turizm ve konaklama alanlarının yanı sıra ilgili dallarda hazırlanmış çalışmalar da önerileceği bildirildi. Ayrıntılı bilgi için bkz.

Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research'in yeni sayısı..
Uluslararası alanda ıngilizce olarak yayınlanan Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research'in yeni sayısı (Cilt 20, Sayı 2, Kış 2009) geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Derginin yeni sayısında 10 makale, beş araştırma notunun yanı sıra konferans notları, kitap eleştirileri ile konferans takvimi bölümleri yer alıyor. Ayrıntılı bilgi için bkz.

Gayri Safi Yurtiçi Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) harcaması..
Türkiye ıstatistik Kurumu (TUıEK) tarafından yürütelen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması verilerine göre, kamu kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve ticari sektördeki anket sonuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe ve personel dökümlerine dayalı olarak Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması 2008 yılında 6 893 Milyon TL olarak hesaplandı. Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYıH) içindeki payı ‰ 7,3 olduğu ortaya çıktı. 2008 yılında Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamalarının % 43,8’i yükseköğretim, % 44,2’si ticari kesim ve  % 12,0’ı kamu kesimi tarafından gerçekleştirildi. Ar-Ge harcamaları, finanse eden kesimler itibarıyla incelendiğinde; harcamaların % 47,3’ü yurtiçi ticari kesim, % 31,6’sı yurtiçi kamu kesimi, % 16,2’si yükseköğretim kesimi, % 3,6’sı yurtiçi diğer kaynaklar ve % 1,3’ü yurtdışı kaynaklar tarafından karşılandı. 2008 yılında Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden toplam 67 244 Ar-Ge personeli çalıştığı belirlendi. Sektörler itibarı ile dağılıma bakıldığında, TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin 2008 yılında % 44,5’i yükseköğretim kesiminde, % 40,8’i ticari kesimde ve % 14,7’si kamu kesiminde bulunuyor.

II. Ulusal SPA & Wellness Kongresi..
Gazi Üniversitesi Mesleki eğitim Fakültesi Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı tarafından 18-20 Aralık 2009 tarihlerinde II. Ulusal SPA & Wellness Kongresi düzenleniyor. Uluslararası katılımlı düzenlenecek kongre, Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek. Ayrıntılı bilgi için bkz.

Atılım Üniversitesi Turizm ışletmeciliği Bölümü konferansları..
Atılım Üniversitesi 2009-2010 akademik yılı Güz dönemi Etkinlikleri kapsamında, ışletme Fakültesi Turizm ışletmeciliği Bölümü tarafından, 02 Aralık 2009 tarihinde ınsan Kaynakları Uzmanı Bürge Yıldırım’ın konuşmacı olarak katılacağı “ış Arama Süreci ve Özgeçmiş Hazırlama Teknikleri” ve 22 Aralık 2009 tarihinde Swissotel Ankara ınsan Kaynakları şefi Özlem şahin’in konuşmacı olarak katılacağı “Turizm Sektöründe Mülakat ve ış Görüşmeleri” konulu konferanslar düzenleniyor.

"Turizmde Genç Kariyer" konulu panel..
Genç Turizmciler Derneği ve Kocaeli Üniversitesi'nin işbirliğinde düzenlenen"Turizmde Genç Kariyer" konulu panel, 19 Kasım 2009 tarihinde Kocaeli Üniversitesi'nde gerçekleştiriliyor. Panele konuşmacı olarak; Retur Genel Müdürü ıskender Çayla, otel yöneticisi Hüseyin Hakkı Kahveci, Turgay Genç, yurt dışı eğitim danışmanı Ayşegül Belge ile Genç Turizmciler Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Bağcı katılıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Deniz ışletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu'nun kapatılarak, adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Denizcilik Fakültesi kurulması; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8/9/2009 tarihli ve 24340 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/9/2009 tarihinde kararlaştırıldı.

Kuşadası'nda Kent Konseyi kuruldu
Kuşadası Belediye Başkanı Esat Altungün'ün çağrısıyla düzenlenen toplantıda, Kent Konseyi'nin başkanlığına Adnan Menderes Üniversitesi Turizm ışletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Osman Çolakoğlu seçildi. Yürütme Kurulu ise Ömer Günel, Hüsnü Dörtyol, şükrü Güngör, Ümit Acar ve Murat Saraç'tan oluştu. ıki yıllığına seçilen başkan ve yürütme kurulunun, bir sonraki seçimden itibaren üç yıl görev yapacağı açıklandı. Seçimlerin ardından okunan Kuşadası Kent Konseyi Çalışma Yönergesi de oybirliğiyle kabul edildi. Daha sonra meclisler ve çalışma grupları oluşturuldu. Buna göre kurulmasına karar verilen meclisler şunlar: "Gençlik Meclisi, Kadın Meclisi, Çocuk Meclisi, Kıdemli Hemşehriler (Yaşlılar) Meclisi, Mahalle meclisleri, Yabancılar Meclisi, Denizcilik Meclisi, Sağlık Meclisi. Kurulması kararlaştırılan çalışma grupları da şu başlıklar altında toplandı: Kriz Yönetimi, Proje Geliştirme, Kent Tarihi, Tüketici Hakları, Kültür ve Sanat, Eğitim, Turizm, Denizcilik ve Sağlık.

"1940'lı ve 1950'li yıllarda Basında 10 Kasım" sergisi Majesty Mirage Park Otel’de açıldı..
Gazeteci Halil Öncü’nün arşivinden 1940’lı ve 50’li yılların 10 Kasım tarihine ait orijinal gazetelerin sergileneceği “O'nu şimdi daha çok arıyoruz...” adlı Atatürk Sergisi, Mjesty Hotels Resorts’un sponsorluğunda Göynük Majesty Mirage Park Otel’de 9-11 Kasım tarihlerinde düzenlendi. O döneme ait Cumhuriyet, Vatan, Ulus ve Memleket gibi 10 Kasım tarihli gazetelerden oluşan 15 eski gazete ile 10 Kasım etkinlikleri içerisinde, Majesty Mirage Park Otel’de 2 gün boyunca sergilendi. Sergi boyunca otelde konaklayan yabancı turistlere de gazete kupürleri değişik dillerde tercüme edilerek aktarıldı.

ıstanbul'un kültür mirası kayıt altına alınıyor..
Türkiye Bilimler Akademisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ıstanbul ıl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün başlattığı, 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın desteklediği “ıstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri 2010” (Kısa adı “ıstanbul Envanteri”) için protokol imzalandı. Gülhane Parkı içindeki Alay Köşkü’nde düzenlenen bir toplantıyla basın ve kamuoyuna tanıtılan proje ile ıstanbul’un kültür mirasının kayıt altına alınacağı açıklandı. ıstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri, kapsamlı bir veri araştırma, derleme, değerlendirme ve analiz çalışmasını içerecek. Proje çerçevesinde kültür-sanat varlıklarının, mirasının ve ekonomisinin bir tür fotoğrafı çekilmiş olacak ve ıstanbul’un bir kültür başkenti olarak 21. damgasını vurabilmesi için izlenmesi gereken politikalara ışık tutulacak. Kültür mirası envanteri ile birlikte, kentteki tarihi dokunun korunmasına yönelik alan yönetimi, çevre düzenlemesi, restorasyon, koruma, yeniden değerlendirme çalışmalarına zemin hazırlayan kapsamlı, güncellenen, kolay ulaşılabilen bir veri tabanı sistemi oluşturulacak. ıstanbul ıl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yürütücülüğünde sürdürülecek ve 2010 yılında tamamlanacak proje verileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Bilimler Akademisi tarafından oluşturulan “Ulusal Kültür Mirası” sistemi içine alınacak. Ardından ıstanbul kültür mirası ve ekonomisinin verileri, bir portal aracılığıyla kamuoyunun kullanımına açılacak.


TAMAMLANAN TEZ CALISMALARI (Bolum sorumlusu: Hatice GUCLU)

Aciklama: "Tamamlanan Tez Calismalari" ve "Devam Eden Tez Calismalari" bolumleri, Kasim 2005 tarihinden itibaren Hatice GUCLU NERGIZ tarafindan hazirlanmaktadir. Tez calismalari ile ilgili duyurularinizi "hguclu@anadolu.edu.tr" adresine gondermenizi bekliyoruz. Tamamlanan tez calismalarinin ozleri Anatolia: Turizm Arastirmalari Dergisi'nin izleyen sayisinda yayimlanmaktadir.


Soner ARSLAN
Turizm Sektöründe Alternatif Bir Pazarlama Stratejisi Olarak Gerilla Pazarlamanın Kullanılması: Konaklama ışletmeleri Üzerine Bir Araştırma
Yüksek Lisans Tezi
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Fügen DURLU-ÖZKAYA
Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Kabul tarihi: Temmuz 2009


YENI YAYINLAR

Konaklama ve Yiyecek-ıçecek ışletmelerinde SERVıS TEKNığı ve Uygulamaları
Doç. Dr. Alptekin SÖKMEN
ıkinci Baski
Ankara, Kasım 2009
Detay
Yayıncılık
16x24 cm., 224 sayfa
ıSBN 978-605-5681-35-7
Fiyat 8,50 TL

Mutfak Hizmetleri Yönetimi
Ayhan GÖKDEMıR
Üçüncü Baskı
Detay Yayıncılık
Ankara, Kasım 2009,
16x24 cm., 176 Sayfa
ISBN: 975-8326-48-1
Fiyatı: 9,50 TL

Turizm Hukuku ve Mevzuatı
Editör: Hüseyin YILDIRIM
Dördüncü Baskı
Detay Yayıncılık
Ankara 2009,
16x24 cm., 448 Sayfa
ISBN: 975-8969-97-5
Fiyatı: 13,50 TLGÖREVE ATANMA

Prof. Dr. ıge PIRNAR, Yaşar Üniversitesi ıktisadi ve ıdari Bilimler Fakültesi Turizm ışletmeciliği Bölümü'nde çalışmaya başladı. Prof. Dr. Pırnar, daha önce Dokuz Eylül Üniversitesi ışletme Fakültesi Turizm ışletmeciliği Bölümü'nde görev yapıyordu.

Muğla Üniversitesi Turizm ışletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğretim üyelerinden Metin KOZAK Profesör kadrosuna atandı.


LINK ISBIRLIGI
Ekteki linkler, işbirliği anlaşmaları kapsamında yayımlanmaktadır.
Link işbirliği için nkozak@anadolu.edu.tr adresine yazınız.
Duyurulmasini istediginiz haberleri ve Akademik Turizm Bulteni duyuru listesi icin e-posta adresi EKLEME/SILDIRME isteklerinizi nkozak@anadolu.edu.tr adresine bildiriniz.