Akademik Turizm Bülteni
Yıl: 5, Sayı: 10, Ekim 2004
Hazırlayan
Nazmi KOZAK, Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel Isletmeciligi Yüksekokulu
HABERLER

9. Pazarlama Kongresi 6-8 Ekim 2004'te..
Geleneksel olarak her yıl düzenlenen Pazarlama Kongresi'nin dokuzuncusu, bu yıl Gazi Üniversitesi'nin evsahipliğinde, 6-8 Ekim 2004 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştiriliyor.Toplam 21 bildirinin sunulacağı Kongre, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde toplanıyor. 9. Pazarlama Kongresi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi aşağıda belirtilen web sayfasından edinilebilir.
http://www.pazarlamakongresi2004.gazi.edu.tr/

10. Hafta Sonu Turizm Konferansı, 11-13 Kasım 2005'te..
Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nun iki yılda bir düzenlediği Hafta Sonu Turizm Konferansı, 11-13 Kasım 2005 tarihlerinde Nevşehir'de gerçekleştiriliyor. Konferansın ana teması Turizmde İş Ahlakı olarak belirlendiği ve bildirilerin son gönderilme tarihinin 31 Aralık 2004 olarak belirlendigi bildirildi
. Konferansta bildiri sunan akademisyenlerin konaklama ve yeme-içme masraflarının Yüksekokul tarafından karşılanacağı öğrenilmiştir. Konferansla ilgili daha ayrıntılı bilgi www.eunev.edu.tr adresindeki duyurular kısmından elde edilebilir.

TUYED Panellerz Dizisi'nde Bu Ayın Konusu, Ankara..
Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği'nin geleneksel aylık paneller dizisi kapsamında Ekim ayında Ankara turizmi ele alınıyor. “Tüm Kapılarını Turizme Açan Ankara, Kongre Merkezi Olma Yolunda Alanında Ciddi Adımlar Atıyor” başlığı altında düzenlenen panel, 28 Eylül 2004'de, Ankara Sheraton Hotel’de 19:00-21:00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Panele konuşmacı olarak; ATO Başkanı Sinan AYGÜN,Turser Turizm Genel Koordinatörü Doç. Dr. İbrahim BİRKAN ve Açelya Tur Genel Müdürü Mustafa ÖZBEY katılıyor.

İH&RA'nın 41. Genel Kurulu İstanbul'da Yapılıyor..
Uluslararası Otel ve Restoran İşletmecileri Birliği'nin (İH&RA) 41. genel kurulu, 19-22 Kasım 2004 tarihlerinde, TUROB'un evsahipliğinde İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Genel kurula dünya genelinden İH&RA üyesi 500'a yakın otel ve restoran işletmecisi katılıyor.

TUROB'un Yeni Web Sitesi Yayında..
Kısa adı TUROB olan Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği'nin hazırlanan yeni web sitesi yayına konuldu. Web sitesi www.turob.org.tr, www.turob.com, www.turob.org ve www.turob.net adreslerinden herhangi biri kullanılarak ziyaret edilebiliyor. Web sitesinde Türkiye'deki ve dünya genelinde konaklama sektörü ile ilgili bilgi ve verilere ulaşmak mümkün olabiliyor.

ALTİD Haber Dergisi
Kısa Adı ALTİD olan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği, üyelerini çeşitli konularda bilgilendirmek ve sektörel sorunların artışılmasına aracılık etmesi amacıyla "ALTİD Haber" adı altında bir süreli yayını yayımlamaya başladı. Derginin 24 sayfadan oluşan ilk sayısı Ağustos 2004 tarihinde yayınlandı.

"Türk Turizm İstatistiklerinin Avrupa Birliği Standartlarına Uyumu" Projesi Sonuçlandı..
Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tarafından, AB Avrupa Komisyonu Türkiye Delegesyonu'nun finansman desteği ile "Bilgi Köprüleri Programı" kapsamında "Türk Turizm İstatistiklerinin Avrupa Birliği Standartlarına Uyumu" başlı bir proje gerçekleştirildi. Yaklaşık 18 ayda tamamlanan projede, Türkiye'de üretilen turizm istatistiklerinin içinde bulunduğu durumun araştırıldığı, AB kriterleri ve ülke içindeki kullanıcı ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak öneriler geliştirildi. Söz konusu öneriler; i) sürdürülebilir, ii) Türk turizm endüstrisinin AB ülkeleri turizm endüstrileri ile kıyaslanmasına imkan verecek, iii) mükerrer çalışmaların sebep olduğu kaynak israfına engel olacak, iv) hızlı ve güvenilir sonuçlar verecek, v) sektör ihtiyaçlarına cevap verecek, vi) akademik çalışmalara ışık tutacak, vii) doğru turizm politikalarının geliştirilmesinde kullanılabilecek bir turizm istatistik sistemini oluşturmak başlıkları altında toplandı. Projede ilgili kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen altı çalışma toplantısında, Türkiye'deki konaklama istatistiklerinin AB'ye uyumlu bir şekilde etkinliğinin artırılması, otel ve lokanta istatistiklerinin AB'ye uyumlu ve kullanıcı ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmesi, deniz turizmine (marina ve yat işletmeleri öncelikli olmak üzere) ait istatistiklerinin derlenmeye başlanması, iç turizm harcamalarının tespiti, turizm eğitim harcamalarının tespiti ve sürdürülebilir turizm göstergelerinin tespiti (turizm-çevre istatistikleri) konularında öneriler geliştirilmeye çalışılıldığı öğrenildi.Projede ayrıca, yurt dışında ikamet eden ziyaretçilerin Türkiye'deki, Türkiye'de ikamet eden ziyaretçilerin yurtdışındaki turizm faaliyetlerine yönelik sınır kapılarında yapılan anket çalışmaları, hanehalkı yurtiçi turizm eğilim araştırması, seyahat acenteleri işyeri istatistikleri, turizm istihdamı araştırması ve turizm-ulaştırma istatistiklerinin incelenmesine yer verildi.

"Turizmde Antalya-İstanbul Birbirinin Rakibi mi, Tamamlayıcısı mı?" Paneli..
Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED), paneller dizisinin 17.nde İstanbul ve Antalya turizm destinasyonlarının arasındaki etkileşim tartışıldı. 25 Ağustos 2004 tarihinde İstanbul'da Elite Otelde düzenlenen panele konuşmacı olarak İstanbul Vali Yardımcısı Cumhur Güven TAŞBAŞI, Akdeniz Turistik Otelciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman AYIK, Turistik Otelciler, İşletmeci ve Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Timur BAYINDIR, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Kemal ÖZGEN katıldılar.

Avrupa Birliği'nden Çevresel Projelere Katkı..
Avrupa Birliği'nin çevre politikalarını ve mevzuatını destekleyen mali araç olarak tanımlanan ve Life Üçüncü Ülkeler adı altında kurulan programa, 2005 yılı için çeşitli sektörlerden proje önerilerinin kabul edileceği bildirildi. Programda, çevre sektöründe ihtiyaç duyulan çevre ve kalkınma eylem ve yönetim planlarının ve kapasitesinin oluşturulmasına yönelik katkı sağlanması hedefleniyor. Sözkonusu program 2004 yılında tamamlanmış, ancak Avrupa Konseyi'nin 26 Temmuz 2004 tarihli kararı ile 2005-2006 periyodunu kapsayacak şekilde uzatılmıştır. Programın öncelikli alanlarını; çevre politikalarının ve eylemlerinin desteklenmesi, çevre sektöründe ihtiyaç duyulan idari yapıların kurulması ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çalışmalara teknik destek sağlanması oluşturuyor. Programa ilişkin detaylı bilgiye, http://europa.eu.int/comm/environment/life/funding/index.htm adresinden; Proje başvurusu için gerekli olan Life Üçüncü Ülkeler 2005 Başvuru Rehberi, Proje Önerisi Hazırlama Formu ve Proje Önerileri için Komisyon Çağrısı başlıklı dokümanlara, http://europa.eu.int/comm/environment/life/funding/life-tccaal2005 adresinden, Finansal Başvuru Formuna ise, http://europa.eu.int/comm/environment/life/funding adresinden ulaşılabilir. Yukarıda belirtilen belgeler doğrultusunda hazırlanacak proje önerilerinin, Avrupa Komisyonu'na iletilmek üzere 15 Ekim 2004 tarihine kadar, Çevre ve Orman Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı'na gönderilmesi gerekmektedir.

GÖREVE ATANMA/GÖREV YERİ DEGİŞİKLİKLERİ

Mugla Universitesi Turizm Isletmeciligi ve Otelcilik Yuksekokulu Mudurlugu gorevine 20 Agustos 2004 tarihinden gecerli olmak uzere Prof.Dr. Riza Sitki KARAHAN atandi.

Akdeniz Universitesi Turizm Isletmeciligi ve Otelcilik Yuksekokulu Mudurlugu gorevine Prof.Dr. Safak AKSOY atandi.

Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü görevine 10 Eylül 2004 tarihinden geçerli olmak üzere Doç.Dr. Salih KUŞLUVAN atandı.

Yrd. Doç. Dr. Sabah BALTA (Kozak), Ege Üniversitesi Çeşme Meslek Yüksekokulu'ndaki görevine başladı. Sabah Balta, daha önce Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu'nda görev yapıyordu.

YENİ YAYINLAR

Konaklama İşletmelerinde Servis Tekniği ve Uygulamaları
Yaşar YILMAZ
Detay Yayıncılık

Eylül 2004
16x24 cm., 224 sayfa.
Fiyati:7.500.000.TL.

Ziyafet ve İkram Yönetimi
Nilgün SEVİNÇ
Detay Yayıncılık

Eylül 2004
14.5x21.5 cm, 136 sayfa.
Fiyati:4.500.000.TL

Turizmin Sosyo-Kültürel Temelleri
Prof. Dr. Hasan Zafer DOGAN
Ikinci Baski
Detay Yayincilik
Ankara, Temmuz 2004

16x24 cm., xi+175 sayfa
Fiyati: 7.500.000 (KDV dahil)

http://www.turizmgazetesi.com
http://www.turizmdekariyer.com
Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research
http://www.turizmforumu.net
Detay Yayincilik
http://www.tuyed.org.tr
Türkiye Akademik Turizm Linkleri
Lisansustu Turizm Ogrencileri Kongresi
Anatolia: Turizm Arastirmalari Dergisi
Duyurulmasini istediginiz haberleri ve Akademik Turizm Bulteni duyuru listesi için e-posta adresi EKLEME/SILDIRME isteklerinizi
E-posta: nkozak@anadolu.edu.tr adresine bildiriniz.
NAZMI KOZAK
Anadolu Universitesi, Turizm ve Otel Isletmeciligi Yuksekokulu, Yunusemre Kampusu, 26470 Eskisehir,

E-posta: nkozak@anadolu.edu.tr, http://academy.anadolu.edu.tr/displayx.asp?acc=nkozak&kod=