Akademik Turizm Bülteni
AYLIK ULUSAL AKADEMIK TURIZM HABER BÜLTENI
Yıl: 7, Sayı: 10, Ekim 2006
Arşiv (2000-2006) ve orijinal metin için tıklayınız: http://www.anatoliajournal.com/turizmbulteni
Nazmi KOZAK, Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel Isletmeciligi Yüksekokulu
HABERLER

Turizm programlarına yerleştirilme puanları..
2006 yılı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nda turizm programlarına en yüksek yerleştirme puanı 374 olarak gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi'nin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'ne yerleştirmede en yüksek puan 374 olarak gerçekleşirken, en düşük yerleştirme puanına Sakarya Üniversitesi İİBF Turizm İşletmeciliği Bölümü'ne (290 puan) yerleştirilen öğrencilerin sahip olduğu ortaya çıktı. Seyahat İşletmeciliği ve Konaklama İşletmeciliği programlarına yerleştirmede en yüksek puana Akdeniz Üniversitesi Antalya Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'na yerleştirilen öğrenciler sahip iken (342 ve 339 puan), bu dalda en düşük puanlara, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nun ilgili programlarına kayıt yaptıran öğrencilere ait olduğu belirlendi (309 ve 313 puan). Turizm Rehberliği programına kayıt yaptıran öğrencilerin puanlarında ise en yüksek puan, Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm Rehberliği programı öğrencilerine ait iken (355 puan), en düşük puan Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nun Turizm Rehberliği programına kayıt yaptıran öğrencilerin sahip olduğu anlaşıldı (334 puan).

Muğla Üniversitesi "Turizm İşletmeciliği" yüksek lisans programı..
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2006/2007 öğretim yılından itibaren açılan yüksek lisans programı ile birlikte Türkiye'deki turizmle ilgili yüksek lisans programlarının sayısı 20'ye ulaştı. Bilindiği üzere ülkemizde Abant İzzet Baysal, Adnan Menderes, Akdeniz, Anadolu, Balıkesir, Çanakkale Onsekiz Mart, Dokuz Eylül, Gazi, Hacettepe, İstanbul, İstanbul Teknik, Mersin, Muğla, Mustafa Kemal, Sakarya, Atılım, Haliç ve Yaşar Üniversitesi. Bu programlara ek olarak Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Konaklama İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Yüksek Lisans Programı ile Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesindeki Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı iile birlikte bu sayı 20'ye ulaşmaktadır. Önümüzdeki yıllarda açılacak başka yüksek lisans programları ile bu sayının daha da artması beklenmektedir.

Uluslararası Demiryolu Sempozyumu
T. C. Devlet Demiryolları, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi'nin işbirliğinde 13-15 Aralık 2006 tarihlerinde Uluslararası Demiryolu Sempozyumu düzenleniyor. Demiryolu altyapı ve üstyapı inşaatı, bakımı, işletmesi, demiryolu araçları ve demiryollarının yeniden yapılandırılması üzerine yapılan araştırmalar, deneyimler ve yeni teknolojilerin akademisyenler ve kuruluşlar arasında paylaşılmasına katkı sağlamak ve bunun sonucu olarak, demiryolu sektörünün daha verimli ve daha etkin olarak dünya üzerinde gelişimine yardımcı olmak ve demiryolu sektörünü diğer ulaştırma sektörleri ile rekabet edebilir hale getirmeye yardımcı olması amacıyla düzenlenen sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. http://uds2006.tcdd.gov.tr/kongturk/index.htm

http://www.sihirlitur.com..
Fotoğraf sanatçısı Haluk ÖZÖZLÜ tarafından hazırlanan www.sihirlitur.com, güncellenerek hizmetine devam ediyor. Sitede Türkiye'nin önemli turizm merkezlerine ait bilgiler, fotoğraflar, ilgili tatil merkezlerine nasıl gidileceği, oralarda nelerin görüleceği, nerede kalınabileceği, nerede yemek yenilebileceği gibi pek çok bilgi yer alıyor. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.sihirlitur.com

Milli Parklarda Ekoloji Temelli Doğa Eğitimleri 11 bölgeye yayılıyor
Açıklama TÜBİTAK-Bilim ve Toplum Program Geliştirme Birimi tarafından, üniversiteler, Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve belediyelerin işbirliği ile,farklı disiplinlerdeki genç araştırma görevlilerine ve izci lideri öğretmenlere geniş bir ekoloji vizyonu kazandırmak, doğanın dilinin öğretilmesi yoluyla bilimin popülerleştirilmesine yardımcı olmak amacıyla oluşturulan “Milli Parkların Ekoloji Temelli Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanımı” adlı proje kapsamında, 2006 yılında aşağıda belirtilen 11 ayrı bölgede çevre eğitimi düzenleyecektir: GAP Bölgesi (Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır), Uludağ Milli Parkı ve çevresi, Palandöken Dağları (Erzurum)-Sarıkamış (Kars) ve çevreleri, Kemaliye (Erzincan) ve çevresi, Ilgaz Dağı-Küre Dağları Milli Parkları ve çevresi,
Gala Gölü Milli Parkı-Longoz Ormanları (İğneada) ve çevreleri, Amanos Dağları-Antakya ve çevresi, Hatila Vadisi-Kaçkar Dağları Milli Parkı ve çevresi, Kazdağı Milli Parkı ve çevresi, Kapadokya Milli Parkı ve çevresi, Gediz Deltası-Spil Dağı Milli Parkı ve çevresi Bu bölgelerin dördünde (Gediz Deltası-Spil Dağı, Gala Gölü-İğneada, Palandöken-Sarıkamış ve GAP) eğitim 12 gün süreli tek dönem, diğer yedisinde ise 10'ar gün süreli iki dönem halinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için bkz: http://www.tubitak.gov.tr/haberler/remote/detail.php?id=167

Rus öğrenciler için Antalya'da Turizm Meslek Lisesi..
Rusya ve diğer bazı ülkelerden gelecek öğrencilere Antalya'da turizm eğitimi verilecek. Antalya'da yaşayan Ruslar'ın ilköğretim çağındaki çocuklarının kendi ana dillerinde öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla 2004 yılında kurulan ''Özel Uluslararası Rus Okulu'' bünyesinde ''Turizm Meslek Lisesi'' oluşturuldu.

Enformasyon Memurluğu sınavları..
1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nun 9. ve 10. maddelerinde nitelikleri belirtilen Seyahat Acentaları Sorumlu Müdürleri ve Enformasyon Memurları için Seyahat Acentaları Yönetmeliğinin 48. maddesi uyarınca yapılacak enformasyon memurluğu ve enformasyon memurluğu yabancı dil sınavları aşağıda belirtilen yer ve tarihlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı talebi üzerine ve gözetimi altında TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) tarafından yapılacaktır. Sınavlar, Ankara, İstanbul, Antalya, Muğla (Bodrum), İzmir ve Konya illerindeki sınav merkezlerinde yapılacak. Ayrıntılı bilgi için bkz: http://www.tursab.org.tr/content/turkish/haberler/bsk/06Hab/06agenfo2006.doc

Berlin Turizm Borsası, 7-11 Mart 2007 tarihlerinde..
Dünyanın önde gelen turizn fuar ve borsalarından ITB Berlin, 7-11 Mart 2007 tarihlerinde düzenleniyor. Geçtiğimiz yıl 150.000 metrekarelik alanda 10 856 kurum vöe kuruluşun katıldığı fuarı 162 823 kişi ziyaret etmişti. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www1.messe-berlin.de/vip8_1/website/MesseBerlin/htdocs/www.fair.itb-berlin.de/index_e.html

Anatolia dergilerinin eski sayıları..
Anatolia: Turizm Arastirmalari Dergisi ve Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research'in önceki sayilarindan mevcudu olanlari satisa sunuldu. Mevcudu olan sayilar, fiyatlari ve satis bilgileri icin asagida adresi belirtilen web sayfasini ziyaret edilebilir.
http://www.anatoliajournal.com/atad/eskisayilar.html

YENİ YAYINLAR

Ekonomik Büyümenin Yükselen Değeri Turizm ve Türkiye Ekonomisine Etkisinin Analizi
Birinci Baskı
Doç. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL - Yrd. Doç. Dr. Erkut DÜZAKIN - Yrd. Doç. Dr. Hakkı ÇİFTÇİ
14x20 cm., viii+148 sayfa
İstanbul, Haziran 2006: Kare Yayınları

Sıradışı Turizm Yazıları
Birinci Baskı
Nizamettin ŞEN
16x24 cm. 188 sayfa
İstanbul, Ağustos 2006: Ekin Yazım Merkezi
Fiyatı: 9,60 YTL

TAMAMLANAN TEZ CALISMALARI (Bölüm sorumlusu: Hatice GÜCLÜ)

Aciklama: "Tamamlanan Tez Calismalari" ve "Devam Eden Tez Çalişmalari" bölümleri, Kasim 2005 tarihinden itibaren Hatice GÜCLÜ tarafindan hazirlanmaktadir. Tez calismalari ile ilgili duyurularinizi "hguclu@anadolu.edu.tr" vey a "hguclu@adu.edu.tr" adresine göndermenizi bekliyoruz. Tamamlanan tez calismalarinin özleri Anatolia: Turizm Arastirmalari Dergisi'nin izleyen sayisinda yayimlanacaktir.


Işıl ÖZGEN
Büyük Ölçekli Otel İşletmelerinde Atık Yönetimi ve İberotel Sarıgerme Park Örneği
Doktora Tezi
Danışman: Prof. Dr. Alp TİMUR
Kabul Tarihi: Aralık 2005
İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Emrah ÖZKOL
Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Otel İşletmelerinde Uygulaması
Doktora Tezi
Danışman: Prof. Dr. Saime ORAL
Kabul Tarihi: Mayıs 2006
İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Serkan BERTAN
Otel İşletmeleri Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Yöneticiler Üzerindeki Etkileri ve Türkiye’deki Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama
Doktora Tezi
Danışman: Prof. Dr. İge PIRNAR
Kabul Tarihi: Haziran 2006
İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Övünç BARDAKOĞLU
Küçük ve Orta Ölçekli Konaklama İşletmelerinde Ürün Pazarlaması Hedef Müşteri Belirleme Stratejileri: Butik Oteller Üzerine Bir Uygulama
Yüksek Lisans Tezi
Danışman: Prof. Dr. Orhan İÇÖZ
Kabul Tarihi: Temmuz 2006
İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yeşim COŞAR
Konaklama İşletmelerinin Rekabet Gücü ve Rekabet Gücünü Belirlemeye Yönelik İzmir İlinin Dört ve Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama
Yüksek Lisans Tezi
Danışman: Prof. Dr. Alp TİMUR
Kabul Tarihi: Temmuz 2006
İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özen KIRAT
Ege Bölgesi Kongre Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Kongre Turizmi İçin Bölgesel Pazarlama Modeli
Yüksek Lisans Tezi
Danışman: Prof. Dr. Orhan İÇÖZ
Kabul Tarihi: Temmuz 2006
İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Murat USTA
Örgüt Kültüründe Halkla İlişkiler ve İtibar Yönetimi Ege Akdeniz Bölgelerindeki Turizm İşletmeleri Örneği
Yüksek Lisans Tezi
Danışman: Prof. Dr. İge PIRNAR
Kabul Tarihi: Temmuz 2006
İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hatice BARAK
Turizm Sektöründe Uygulanan Herşey Dahil Tatil Sisteminin Bölgelerdeki İşletmelerin Üzerindeki Etkisi ve Bodrum Örneği
Yüksek Lisans Tezi
Danışman: Prof. Dr. Orhan İÇÖZ
Kabul Tarihi: Ağustos 2006
İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ceylan ERDOĞAN
İzmir İli Kongre Turizmi Arz Potansiyelinin İncelenmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Bir Araştırma
Yüksek Lisans Tezi
Danışman:
Prof. Dr. İge PIRNAR
Kabul Tarihi: Ağustos 2006
İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tamer KIRLI
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Uygulanmakta Olan Meslek Stajlarının Öğrenci Beklentilerini Karşılama Düzeyine Yönelik Bir Araştırma
Yüksek Lisans Tezi
Danışman: Doç. Dr. Yüksel ÖZTÜRK
Kabul Tarihi: Eylül 2006
Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Deniz KARAGÖZ YÜNCÜ
Etkinlik Turizmi ve Etkinlik Turizmi Bağlamında Yabancı Ziyaretçi Harcamalarının Ekonomiye Etkisi: Formula 1- 2005 Türkiye Grand Prix Örneği
Yüksek Lisans Tezi
Danışman: Yard. Doç. Dr. Pembegül ÇAKIR
Kabul Tarihi: Eylül 2006
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİKLERİ/GÖREVE ATANMA

Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu öğretim üyelerinden Doç. Dr. Fermani MAVİŞ, aynı üniversitede Turizm İşletmeciliği dalında Profesörlüğe yükseltildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğretim üyelerinden Doç. Dr. A. Celil ÇAKICI, Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve otelcilik Yüksekokulu'na Profesör olarak atandı.

Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Murat AZALTUN, Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ndeki görevine başladı.

LINKLER
www.turizmgazetesi.com
www.turizmdekariyer.com
Anatolia: Turizm Arastirmalari Dergisi
www.turizmforumu.net/
http://www.turizmhabercisi.com
Anatolia: International Journal of Tourism and .
Resort Academy
Detay Yayincilik
http://www.sihirlitur.com..
Anadolu Üniversitesi e-Konaklama Programı
Duyurulmasini istediginiz haberleri ve Akademik Turizm Bulteni duyuru listesi icin e-posta adresi EKLEME/SILDIRME isteklerinizi nkozak@anadolu.edu.tr adresine bildiriniz.