Akademik Turizm Bülteni
AYLIK ULUSAL AKADEMİK TURİZM HABER BÜLTENİ
Yıl: 13, Sayı: 10, Ekim 2012
Arşiv (2000-2012) için tıklayınız: http://atb.anadolu.edu.tr
Hazırlayan: Nazmi KOZAK
Anadolu Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Yunusemre Kampusu, 26470 Eskişehir
E-posta: nkozak@anadolu.edu.tr
HABERLER

Lisans programlarının yerleştirme puanları..
2012-2013 Eğitimöğretim yılı ÖSYS yerleştirme sonuçlarına göre turizmle ilgili lisans programlarının giriş puanları belli oldu. Buna göre, Turizm İşletmeciliği, Konaklama İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölümlerine "en yüksek yerleştirme puanı" esasına göre yerleştirilen öğrencilerin dağılımları aşağıdaki gibidir.
Turizm İşletmeciliği: TM-I puanına göre öğrenci alan Turizm İşletmeciliği bölümleri arasında Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi'ne 360 puan, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi'ne 341 puan ve Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi'ne ise 339 tavan puanla öğrenci yerleştirildi.
Konaklama İşletmeciliği: YGS-6 puan türüne göre öğrenci kabul edilen Konaklama İşletmeciliği bölümlerine en yüksek yerleştirme puanına göre sıralama şu şekilde ortaya çıktı: Ege Üniversitesi Çeşme Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Konaklama İşletmeciliği Programı 421 puan, Kocaeli Üniversitesi Turizm İşletmeciliğ ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama İşletmeciliği Programı 362 puan, Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama İşletmeciliği Bölümü 358 puan.
Seyahat İşletmeciliği: YGS-6 puan türüne göre öğrenci kabul edilen Seyahat İşletmeciliği bölümlerine en yüksek yerleştirme puanına göre sıralama ise şu şekilde ortaya çıktı: Muğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Seyahat İşletmeciliği Bölümü 380 puan, Ege Üniversitesi Çeşme Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Seyahat İşletmeciliği bölümü 338 puan ile Adnan Menderes Üniversitesi turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Seyahat İşletmeciliği Bölümü ve Mustafa Kemal Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Seyahat İşletmeciliği Bölümü 333 puan ile üçüncü sırayı paylaştılar.
Turizm Rehberliği: Dil-I puan türüne göre öğrenci kabul eden Turizm Rehberliği bölümleri arasındaki sıralama da şu şekilde ortaya çıktı: Nevşehir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü 447 puan, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü 444 puan ve Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm Rehberliği Bölümü 443 puan.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi turizm işletmeciliği alanında yüksek lisans öğrencisi alıyor..
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı turizm işletmeciliği dalındaki tezsiz ve tezsiz yüksek lisans yüksek lisans programlarına 2012-2013 Öğretim Yılı Güz yarıyılında öğrenciler alınıyor.

TÜSİAD Sürdürülebilir Turizm Raporu'nu açıkladı..
TÜSİAD, ‘Vizyon 2050 Türkiye’ çalışması kapsamında hazırladığı ‘Sürdürülebilirlik Raporunu’ İstanbul Martı Otel’de düzenlediği basın toplantısı ile tanıttı. Raporun sonuç bildirgesini açıklayan TÜSİAD Turizm Çalışma Grubu Başkanı Zeynep Silahtaroğlu, öncelikli olarak sürdürülebilir hedefler doğrultusunda eylem planları hazırlanması, sonrasında ise sürdürülebilir kent markalarının oluşturulması gerektiğini bildirdi. Türk Sanayici İşadamları Derneği (TÜSİAD), küresel bağlamda giderek önem kazanan ‘sürdürülebilirlik’ temasının Türkiye’deki yansımalarını irdeleyen ‘Sürdürülebilir Turizm’ başlıklı raporunu düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın da katılımıyla gerçekleşen toplantıda raporu özetleyen TÜSİAD Turizm Çalışma Grubu Başkanı Zeynep Silahtaroğlu, “Öncelikle temel performans göstergeleri belirlenerek eylem planları hazırlanmalı. Standartlardaki uygulamadaki etkinlikler ise kamu-özel sektör işbirliğiyle gerçekleştirilmeli” diye konuştu.

"Turizm, Kalkınma ve Arkeoloji” konferansı..
İngiltere-Manchester Business School of the University of Manchester’da Öğretim Üyesi olan Prof. İsmail ERTÜRK, 19 Eylül 2012, Çarşamba günü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Ortaçağ Arkeolojisi Anabilimdalı'nda “21. Yüzyılda Yaratıcı Ekonomi Bağlamında Kültür, Turizm, Kalkınma ve Arkeoloji” başlıklı bir konferans verdi.

Turizm Eğitimi Konferans/Workshop, 17-19 Ekim'de..
Türkiye Turizm Stratejisi 2023’de belirlenen turizm eğitimi hedeflerine ve turizm sektöründe uluslararası standartlara ulaşmak, turizm hizmetlerinin nitelik ve niceliklerini yükseltmek, toplumun tüm kesimlerinde turizm bilincini geliştirmek üzere; örgün, yaygın, hizmetiçi ve mesleki eğitimde durum değerlendirmesi yapmak ve geliştirici öneriler oluşturmak amacıyla düzenlenen Turizm Eğitimi Konferans/Workshop, 17-19 Ekim 2012 tarihleri arasında Ankara’da Turizm Bakanlığı Eğitim Genel Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenleniyor. Ayrıntılı bilgi için bkz.

İstanbul Sağlık Turizmi Konseyi Kuruldu..
Yükselen bir trend olarak Sağlık Turizmi alanında Türkiye’nin sahip olduğu altyapı, imkan ve potansiyellerinin araştırılmasına, incelenmesine, geliştirilmesine ve bunların yurtiçi ve yurtdışında tanıtımlarının yapılarak ülkemizin uluslar arası Sağlık Turizmi getirilerinden daha çok pay almasına katkıda bulunmak amacıyla İstanbul Sağlık Turizmi Konseyi (İSATKON) kuruldu. Türkiye genelinde dağınık çalışmalar yerine şehir ve bölge bazında etkin yapılanma aşamasına geçilmesini önemseyen İSATKON, bu amaçla İstanbul genelinde çeşitli kent kurulları ooluşturuldu. Oluşturulan İSATKON Kent kurulları şunlardır; Tıp Turizmi Kent Kurulu, Termal Turizmi Kent Kurulu, İleri Yaş Turizmi Kent Kurulu ve Engelli Turizmi Kent Kurulu.

Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü çalışması tamamlandı..
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından bilimsel çalışmalarda, iletişimde, eğitim ve öğretimde Türkçenin kullanılması ve geliştirilmesi amacıyla, 2002 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın desteğiyle Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi' ni başlattığı ve halen kendi olanaklarıyla tasarıyı geliştirmeye devam ettiği Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü çalışmasını araştırmacıların hizmetine sundu. Bilimsel kavram ve terimlerin Türkçe ifade edilmesi ülkemizde bilimsel düşüncenin gelişmesine katkıda bulunması amacıyla hazırlanan sözlüklere ulaşmak için bkz.

TAMAMLANAN TEZ CALIŞMALARI (Bolum sorumlusu: Hatice GUCLU)

Açıklama: "Tamamlanan Tez Calişmalari" ve "Devam Eden Tez Calişmaları" bölümleri, Kasım 2005 tarihinden itibaren Hatice GÜCLÜ NERGıZ tarafindan hazırlanmaktadır. Tez calışmaları ile ilgili duyurularınızı "hguclu@anadolu.edu.tr" adresine göndermenizi bekliyoruz. Tamamlanan tez calışmalarının özleri Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi'nin izleyen sayısında yayımlanmaktadır.


Hande UYAR
Konaklama Sektörünün Rekabet Edebilirlik Açısından İncelenmesi: Antalya Örneği
Yüksek Lisans Tezi
Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Burhanettin ZENGİN
Kabul Tarihi: Temmuz 2012

Hande UYAR
Konaklama Sektörünün Rekabet Edebilirlik Açısından İncelenmesi: Antalya Örneği
Yüksek Lisans Tezi
Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Burhanettin ZENGİN
Kabul Tarihi: Temmuz 2012

Aras KAYSARI
Havayolu Taşımacılığında Müşteri Memnuniyeti Türk Havayolları Müşterileri Üzerine Bir Araştırma
Yüksek Lisans Tezi
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Doç. Dr. Murat EMEKSİZ
Kabul Tarihi: Eylül 2011

Aycan YILDIZ
Çevre Yönetimi Uygulayan Yeşil Otel İşletmelerinde Yeşil Müşteri Deneyimi Üzerine Bir Araştırma
Yüksek Lisans Tezi
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Doç. Dr. Murat EMEKSİZ
Kabul Tarihi: Mart 2012

Sıla KARACAOĞLU
Bedensel Engellilerin Konaklama İşletmelerinden Beklentilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Eskişehir Örneği
Yüksek Lisans Tezi
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Doç. Dr. Medet YOLAL
Kabul Tarihi: Ağustos 2012

Ebru ARSLANER
Kadın Çalışanların Müşteri Memnuniyetine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
Yüksek Lisans Tezi
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Doç. Dr. Medet YOLAL
Kabul Tarihi: Mart 2012

GÖREVE / UNVANA ATANMA

Prof. Dr. Öcal USTA, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevine yeniden atandı.

Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA, Erciyes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu müdürlüğü görevine tekrar atandı.

Yrd. Doç. Dr. Aslı ALBAYRAK, İstanbul Arel Üniversitesi Uygulamılı Bilimler Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı'na ve Turizm ve Otelcilik Bölümü Bölüm Başkanlığı görevlerine atandı.

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Oktay EMİR, Yüksek Öğretim Kurulu Doktora Sonrası Araştırma Desteği kapsamında bir yıllık süreli ile ABD'de faaliyet gösteren University of Massachusetts Dartmouth'ta görevlendirildi.


BİZE ULAŞAN YAYINLAR

Bu bölümde, Anadolu Üniversitesi Turizm Araştırma ve Uygulama Birimi'ne ulaşan turizmle ilgili/ilişkili yayınlar yer almaktadır.

Genel Turizm: İlkeler Kavramlar
Onbirinci Baskı
Prof. Dr. Nazmi KOZAK / Prof. Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK/ Prof. Dr. Metin KOZAK
Ankara: Detay Yayıncılık
Ağustos, 2012
16x24 cm., 192 sayfa
978-975-8326-30-3
Fiyat: 12,50 TL

Otel İşletmeciliği
Birinci Baskı
Editör: Prof. Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK
Ankara: Detay Yayıncılık
Ağustos, 2012
18,5x23,5, 320 sayfa
İSBN: 978-605-5437-72-5
Fiyat: 13,50 TL

Turizm Pazarlaması
Dördüncü Baskı
Prof. Dr. Nazmi KOZAK
Ankara: Detay Yayıncılık
Ağustos, 2012
18,5x23,5., : 320 sayfa
İSBN: 978-975-8969-69-2
Fiyatı: 13,5 TL

Çadırdan Saraya Osmanlı Türk Mutfağı
Birinci Baskı
Engin AKIN
İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
24x28 cm., 556 sayfa
ISBN: 9-786053-606369
Fiyatı: 90 TL.

Örgütlerde Güç, Politik Davranış ve İzlenim Yönetimi: Turizm İşletmelerinden Örnek Olaylar
Birinci Baskı
Yrd. Doç. Dr. Özgür DEVRİM YILMAZ
Ankara: Detay Yayıncılık
Ağustos, 2012
16x24 cm., 174 sayfa
İSBN: 978-605-5437-85-5
Fiyat:12,50 TL


LINK ISBIRLIGI
Ekteki linkler isbirligi anlasmalari kapsaminda yayimlanmaktadir.
Link isbirligi icin nkozak@anadolu.edu.tr adresine yaziniz.