Akademik Turizm Bülteni
AYLIK ULUSAL AKADEMIK TURIZM HABER BÜLTENI
Yıl: 7, Sayı: 9, Eylül 2006
Arşiv (2000-2006) ve orijinal metin için tıklayınız: http://www.anatoliajournal.com/turizmbulteni
Nazmi KOZAK, Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel Isletmeciligi Yüksekokulu
HABERLER
30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun..

Çorum'da ''Turizm ve Basının Fonksiyonu'' paneli
Bu yıl 26. düzenlenen Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Turizm ve Basının Fonksiyonu" konulu panel Turgut Özal İş Merkezi Belediye Kültür Salonu'nda gerçekleştirildi. Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen panele, Çorum Valisi Hüseyin Poroy, Belediye Başkanı Turan Atlamaz, Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, Çorum Barosu Başkanı Av. Uğur Küçük, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) ve Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoğru, turizm sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların temsilcileri, bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Oturum başkanlığını Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen'in yaptığı panelde Anadolu Ajansı Genel Müdürü Dr. Hilmi Bengi, TURSAB 2. Başkanı Rıza Epikmen, Amerika'da akademik çalışmalarda bulunan Prof. Dr. Muzaffer Uysal, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Kahya konuşmacı olarak katıldı.

II. Eğirdir Turizm Sempozyumu'na başvuru süresi 15 Eylül'de sona eriyor..
Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu ile Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi'nin işqbirliğinde düzenlenen II. Eğirdir Turizm Sempozyumu'na başvuru süresi 15 Eylül 2006 tarihinde sora eriyor. İç turizm konusunda hazırlanmış calışmaların sunulacağı sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.http://www.sdu.edu.tr/myo/egirdir/link/sempozyum.htm

Ahlat Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu'nun yeni adı..
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Ahlat Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulunun adının “Kanık Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu” olarak değiştirilmesi; Milli Eğitim Bakanlığının 30/6/2006 tarihli ve 13540 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30. maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/7/2006 tarihinde kararlaştırıldı.

Prof. Dr. Muzafer UYSAL'a ödül..
Virginia Polytechnic Institute and State University öğretim üyelerinden Prof. Dr. Muzaafer UYSAL, aynı üniversiteye bağlı Pamplin College of Business bünyesindeki başarılı öğretim elemanlarına verilen "Araştırma Ödülü"nü, 2005-2006 yıllarında gerçekleştirdiği çalışmaları dolayısıyla aldı. Araştırma ödülü her yıl nitelikli dergilerde makale yayımlayan ve kuruma proje bazli destek kazandıran öğretim elemanlarına veriliyor. Prof. Dr. UYSAL, 2005 yılında ise görev yaptığı fakülte tarafından "Uluslararası Eğitim ve Faaliyet Mükemmellik Ödülü'ne layik bulunmuştu.

"Turizm Pazarlaması" kitabı..
Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu öğretim üyelerinden Doç. Dr. Nazmi KOZAK'ın hazırladığı "Turizm Pazarlaması" konulu kitap Detay Yayıncılık yayınları arasından çıktı. 18,5x24 cm. boyutlarında basılan ve 324 sayfadan oluşan kitapta 15 bölüm yer alıyor. Kitaptaki bölümlerin başlıkları şu şekilde: "Genel Olarak Pazarlama", "Hizmet Pazarlaması", "Turizm Pazarlamasına Giriş", "Turizm Pazarlaması Çevresi", "Turizm Pazarlaması Planlaması", "Pazarlama Bilgi Sistemi", "Turizm Pazarı", "Turizm Ürünü", "Dağıtım", "Fiyat", "Tutundurma", "İnsan", "Fiziksel Kanıtlar", Süreçler" ve "Elektronik Ortamlarda Pazarlama".

Nizamettin Şen’in “Sıra dışı Turizm yazıları” kitabı çıktı
Turizm işletmecisi ve www.turizmgazetesi.com yazarlarından Nizamettin ŞEN, son iki yıldır hazırladığı yazılar içerisinden seçtiği yazıları "Sıra Dışı Turizm Yazıları" başlığı altında bir kitapta toplayarak yayımladı. Ekin Grubu tarafından yayınlanan kitap Nizamettin Şen’in 2004 yılından bu yana turizmgazetesi.com’da yayınlanan yazılarından yapılan seçmelerden oluşuyor. Yazarın turizm üzerine görüşlerini 12 ayrı başlıkta toplayan kitap Gündüz Mutluay’ın editörlüğünde hazırlandı.
Kitap için bkz. http://www.turizmgazetesi.com/news/news.aspx?id=30833

I. Buldan Sempozyumu..
Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen Buldan Sepozyumu, 23-24 Kasım 2006 tarihleri arasında düzenleniyor. Sempozyuma kabul edilen bildiriler arasında turizm ve termal turizmi konuları yer alıyor. Ayrıntılı bilgi için bkz.
http://www.buldansempozyumu.com/

Abant İzzet Baysal Üniversitesi turizm işletmeciliği yüksek lisans programı başvuruları
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü turizm işletmeciliği yüksek lisans programına alınacak öğrencilerle ilgiili duyuru geçtiğimiz haftalarda yapıldı. Söz konusu duyuruya göre, Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne turizm işletmeciliği alanında beş yüksek lisans öğrencisi alınacak. Başvuru koşulları ve diğer bilgiler için bkz.http://www.oidb.ibu.edu.tr/2006-2007_y_l_d.htm

Anadolu Üniversitesi turizm işletmeciliği lisansüstü programları başvuruları
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü turizm işletmeciliği lisansüstü programlarına alınacak öğrencilerle ilgiili duyuru geçtiğimiz haftalarda yapıldı. Söz konusu duyuruya göre, Anadolu Üniversitesi'nin turizm ve otel işletmeciliği alanında 15 yüksek lisans ve 10 doktora öğrencisi alınıyor. Ayrıca, internet ortamında eğitim yapılan Konaklama İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı'na ise 30 lisansüstü öğrencinin alınacağı duyuruldu. Başvuru koşulları ve diğer bilgiler için bkz.
http://www.anadolu.edu.tr/duy/ilan/lisansustu.htm

Sakarya Üniversitesi turizm işletmeciliği yüksek lisans programı başvuruları
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü turizm işletmeciliği yüksek lisans programına alınacak öğrencilerle ilgiili duyuru geçtiğimiz haftalarda yapıldı. Söz konusu duyuruya göre, Sakarya Üniversitesi'ne turizm işletmeciliği alanında 15 yüksek lisans öğrencisi alınacak. Başvuru koşulları ve diğer bilgiler için bkz.
http://www.sbe.sakarya.edu.tr/duyurular/2006_2007_guz_ilan.doc

Adnan Menderes Üniversitesi turizm işletmeciliği lisansüstü programları başvuruları
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü turizm işletmeciliği lisansüstü programlarına alınacak öğrencilerle ilgiili duyuru geçtiğimiz haftalarda yapıldı. Söz konusu duyuruya göre, Adnan Menderes Üniversitesi'nin turizm işletmeciliği alanında 5 yüksek lisans ve 2 doktora öğrencisi alınacak. Başvuru koşulları ve diğer bilgiler için bkz. http://www.adu.edu.tr/turkish/

Dokuz Eylül Üniversitesi turizm işletmeciliği lisansüstü programları başvuruları
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü turizm işletmeciliği lisansüstü programlarına alınacak öğrencilerle ilgiili duyuru geçtiğimiz haftalarda yapıldı. Söz konusu duyuruya göre, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin turizm işletmeciliği alanında 10 yüksek lisans ve 10 tezli doktora öğrencisinin yanı sıra, aynı alanda 20 tezsiz yüksek lisans öğrencisi alınacak. Başvuru koşulları ve diğer bilgiler için bkz. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Duyuru/Duyuru.php?mesaj_id=36385&duyuru_id=240

Mustafa Kemal Üniversitesi turizm işletmeciliği yüksek lisans programı başvuruları
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü turizm işletmeciliği yüksek lisans programına alınacak öğrencilerle ilgiili duyuru geçtiğimiz haftalarda yapıldı. Söz konusu duyuruya göre, Mustafa Kemal Üniversitesi'ne turizm işletmeciliği alanında altı yüksek lisans öğrencisi alınacak. Başvuru koşulları ve diğer bilgiler için bkz.
http://www.mku.edu.tr/duyuru/sbe.htm-

Balıkesir Üniversitesi turizm işletmeciliği lisansüstü programları başvuruları
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü turizm işletmeciliği lisansüstü programlarına alınacak öğrencilerle ilgiili duyuru geçtiğimiz haftalarda yapıldı. Söz konusu duyuruya göre, Balıkesir Üniversitesi'nin turizm işletmeciliği alanında 15 yüksek lisans ve 3 doktora öğrencisi alınacak. Başvuru koşulları ve diğer bilgiler için bkz.
http://w3.balikesir.edu.tr/~ogris/liskont_2006-2007.htm

Mersin Üniversitesi turizm işletmeciliği yüksek lisans programı başvuruları
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü turizm işletmeciliği yüksek lisans programına alınacak öğrencilerle ilgiili duyuru geçtiğimiz haftalarda yapıldı. Söz konusu duyuruya göre, Mersin Üniversitesi'ne turizm işletmeciliği alanında 8 yüksek lisans öğrencisi alınacak. Başvuru koşulları ve diğer bilgiler için bkz.
http://www.mersin.edu.tr/icerik.php?hid=141

Anadolu Üniversitesi sivil havacılık yönetimi programına başvuruları
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan Sivil Havacılık Yönetimi programına 2006/2007 öğretim yılında 10 tezsiz yüksek lisans öğrencisi ile 5 doktora öğrencisinin alınacaağı duyuruldu. Ayrıntılı bilgi için bkz:
http://www.anadolu.edu.tr/duy/ilan/lisansustu.htm

İTÜ Turizm Tasarımı ve Yönetimi yüksek lisans programı
Turizm alanında yöneticilik kariyeri olanakları sunan, İTÜ Turizm Tasarımı ve Yönetimi (TTY) Tezsiz Yüksek Lisans Programı için önkayıtlar başladı. Önkayıtlar 7 Eylül 2006 tarihine kadar sürüceği bildirildi. İTÜ Turizm Tasarımı ve Yönetimi (TTY) Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nda, turizm ve kültür alanında gereksinim duyulan, Türkiye'nin kültürel ve doğal birikimini sürdürülebilirlik açısından değerlendirebilecek ve Türk turizmine bakış açısını değiştirecek, lider, girişimci, yaratıcı profesyoneller yetiştirmek; ilgili sektörlerin yöneticilerini ve yönetici adaylarını çağdaş yönetim anlayışı, stratejik karar verme, proje oluşturma konularında donatmak ve geliştirmek hedefleniyor. İTÜ Turizm Tasarımı ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı, bir ikinci öğretim proyıllık iş deneyiminin arandığı programda, dersler interaktif bir şekilde ve hafta içi akşamları ile Cumartesi günleri yapılıyor ve 35 haftada tamamlanıyor. Dersler, çeşitli akademisyenlerin yanı sıra sektörün ileri gelen profesyonellerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Daha ayrıntılı bilgi 243 31 81 veya 293 13 00 / 2121 nolu telefonlardan veya turizm@itu.edu.tr e-posta adresinden ve aşağıda belirtilen web sayfasından elde edilebilir: http://www.sbe.itu.edu.tr

Anatolia dergilerinin eski sayıları..
Anatolia: Turizm Arastirmalari Dergisi ve Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research'in önceki sayilarindan mevcudu olanlari satisa sunuldu. Mevcudu olan sayilar, fiyatlari ve satis bilgileri icin asagida adresi belirtilen web sayfasini ziyaret edilebilir.
http://www.anatoliajournal.com/atad/eskisayilar.html

YENİ YAYINLAR

Genel Turizm: İlkeler-Kavramlar
Altıncı Baskı
Nazmi KOZAK - Metin KOZAK - Meryem AKOĞLAN KOZAK
16x24 cm., 184 sayfa
Ankara: Detay Yayıncılık
Fiyatı: 7,50 YTL

Turizm Pazarlaması
Birinci Baskı
Nazmi KOZAK
18,5 x 24 cm., 320 sayfa
Ankara: Detay Yayıncılık
Fiyatı: 9,00 YTL

TAMAMLANAN TEZ CALISMALARI (Bölüm sorumlusu: Hatice GÜCLÜ)

Aciklama: "Tamamlanan Tez Calismalari" ve "Devam Eden Tez Çalişmalari bölümleri, Kasim 2005 tarihinden itibaren Hatice GÜCLÜ tarafindan hazirlanmaktadir. Tez calismalari ile ilgili duyurularinizi "hguclu@anadolu.edu.tr" veya "hguclu@adu.edu.tr" adresine göndermenizi bekliyoruz. Tamamlanan tez calismalarinin özleri Anatolia: Turizm Arastirmalari Dergisi'nin izleyen sayisinda yayimlanacaktir.


Osman Nuri ÖZDOĞAN
Otel İşletmelerinde Faaliyet Alanları Açısından Dış Kaynak Kullanımı(Outsourcing) ve Finansal Performans Üzerine Etkileri
Doktora Tezi
Danışman: Prof. Dr. İge PIRNAR
Kabul tarihi: Ağustos 2006
İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erdem TEMELOĞLU
Otel İşletmelerinde Markalaşmanın Tüketici Satınalma Davranışı Üzerindeki Etkileri: İstanbul'daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama
Yüksek Lisans Tezi
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Murat Selim SELVİ
Kabul tarihi: Temmuz 2006
Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİKLERİ/GÖREVE ATANMA

Öğr. Gör. Erdem TAŞÇI, Mersin Üniversitesi Erdemli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine atandı. Öğr. Gör. TAŞÇI, daha önce aynı üniversiteye bağlı Anamur Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini altı yıl yürütmüştü.

Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğretim üyelerinden Dr. Murat HANÇER, Oklahoma Eyalet Üniversitesi Otelcilik ve Restoran Okulu'ndaki yeni görevine Doçent olarak başladı.

Dr. Hatice GÜÇLÜ, Anadolu Üniversitesi'ndeki doktora programını başarı ile tamamlayarak Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu'ndaki görevine başladı.

Doç. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA, Erciyes Üniversitesi Kayseri Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu müdürlüğüne vekaleten atandı. Dr. Karamustafa, Nevşehir Meslek Yüksekokulu müdürlüğü görevini de yürütüyor.

LINKLER
www.turizmgazetesi.com
www.turizmdekariyer.com
Anatolia: Turizm Arastirmalari Dergisi
www.turizmforumu.net/
http://www.turizmhabercisi.com
Anatolia: International Journal of Tourism and .
Canakkale Travel
Detay Yayincilik
Resort Academy
http://www.turizmgunlugu.com
Anadolu Üniversitesi e-Konaklama Programı
..
Duyurulmasini istediginiz haberleri ve Akademik Turizm Bulteni duyuru listesi icin e-posta adresi EKLEME/SILDIRME isteklerinizi nkozak@anadolu.edu.tr adresine bildiriniz.