Akademik Turizm Bülteni
Yıl: 6, Sayı: 6, Haziran 2005
Arşiv (2000-2005) ve orijinal metin için tıklayınız: http://www.anatoliajournal.com/turizmbulteni
Hazırlayan
000Nazmi KOZAK, Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel Isletmeciligi Yüksekokulu
HABERLER

Prof. Dr. Alparslan Usal Emekliğe Ayrıldı..
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Alparslan USAL, geçtiğimiz günlerde emekliğe ayrıldı. Türkiye'de lisansüstü çalışmalarını turizm alanında yapan ilk grubun içerisinde yer alan Prof. Dr. USAL, 1971 yılında "Otel ve Restoran İşletmelerinde Personel Sınıflaması ve Personel Yetiştirme" başlıklı tezi ile Ege Üniversitesi'nden Pazarlama alanında yüksek lisans; yine aynı üniversiteden 1975 yılında "
Turizmde ve Yiyecek, İçecek, Konaklama Hizmetlerinde Kervansaray, Han, Kale ve Hisarların Yeri" konulu tezi ile Turizm İşletmeciliği dalında doktora derecelerini aldı. Prof. Dr. USAL 1981 yılında doçent, 1986 yılında da profesör oldu. Akademik çalışma yaşamına 1971 yılında Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Fakültesi'nde başlayan Prof. Dr. USAL, kurulduğu günden bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim-Organizasyon Bölümü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim dalında lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri ders verdi. Prof. Dr. USAL, 2001 yılından emekli olduğu tarihe kadar Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu müdürlüğü görevini de yürüttü. Turizm alanında çok sayıda kitap, makale ve bildirisi olan Prof. Dr. Alparslan USAL, turizmle ilgili pek çok lisansüstü tez çalışmasını da yönetti. Prof. Dr. Alparslan USAL'a sağlıklı ve uzun bir emeklilik dönemi dileriz.

3. Doğa Sporları ve Bilim Sempozyumu
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu tarafından birincisi 1998, ikincisi de 2002 yılında gerçekleştirilen "Doğu Sporları ve Bilim Sempozyumu"nun üçüncüsü, 26-27 Kasım 2005 tarihlerinde Ankara'da düzenleniyor. Doğa sporlarının gelişimine katkıda bulunmak, doğa ve doğada yaşama sevgisinin geliştirilmesi ve bilimsel ve eğitim teknolojilerine yönelik katkı sağlanması amaçlarına yönelik olarak düzenlenen Sempozyuma çalışmaları ile katkıda bulunmak isteyenlerin 21 Ekin 2005 tarihine kadar bildirilerinin özetlerini göndermeleri bekleniyor. Doğa Sporları ve Bilim Sempozyumu ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: http://www.doga.hacettepe.edu.tr/duyuru/sempozyum2005.html

"New Paradigms for City Tourism Management" Konulu Forum..
Dünya Turizm Örgütü tarafından 1-3 Haziran 2005 tarihleri arasında İstanbul'da "New Paradigms for City Tourism Management" konulu bir forum düzenleniyor. Toplam dokuz oturumdan oluşan Forum'a çoğunluğu Türkiye dışından olmak üzere akademik, kamu yönetimi ve turizm sektöründen konuşmacılar katılıyor. Ayrıntılı bilgi için bkz.
http://www.world-tourism.org/events/turkey/forum.htm

Detay Yayıncılık'ın Web Adresi Değişti..
Turizm alanında yayınladığı çok sayıdaki ders kitapları tanınan Detay Yayıncılık'ın yeni web sayfası, yeni domain adresi ile hizmete girdi. Yayinevinin yeni web sayfası için bkz: http://www.detayyayin.com.tr

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Topkapı Müzezi'ne Müdür Oldu..
Galatasaray Üniversitesi öğretim üyelerinden, tarihçi Prof. Dr. İlber ORTAYLI, Topkapı Müzesi'ne müdür olarak atandı. Üniversitedeki görevine de devam edecek olan Prof. Dr. ORTAYLI, 1 Haziran 2005 tarihinde görevine resmen başlıyor.

"Kuşadası 2023 Vizyon Çalıştayı" Sonuçları..
Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tarafından Kuşadası'nın içinde bulunduğu durumun nasıl algılandığını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı olan 2023'da "Nasıl Bir Kuşadası"nın arzulandığını tespit etmek amacıyla, 14-17 Nisan 2005 tarihleri arasında Belek-Antalya Grida Tatil Köyü'nde gerçekleştirilen "Kuşadası 2023 Vizyon Çalıştayı"nda ulaşan sonuçları kamuoyuna açıklandı. Çalıştay'dan elde edilen sonuçlar şu şekilde sıralanıyor:
1) Turizmin ana sektör olduğu bilinciyle çeşitlendirilerek 12 aya yayıldığı; tarım, balıkçılık, deniz taşımacılığı, bilişim, sağlık gibi alternatif ekonomik faaliyetlerin geliştirildiği; yerel kaynakların optimal kullanıldığı; bilginin de bir ekonomik kaynak olarak önemsendiği; arz-talep dengesinin gözetildiği; elde edilen gelirlerin adil paylaşıldığı; refah düzeyinin yükseltildiği; gelirlerin kent yararına da kullanıldığı; tekelleşmeden uzak; kayıt ve denetim altına alınmış; sürekli gelişmeyi hedefleyen bir ekonomi,
2) Kamu kurumları, yerel yönetim, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve halkla karşılıklı ilişki içinde olan; koordinasyon ve denetim etkinliğini sağlayan; gelişmeleri yönlendirebilen; şeffaf, bilgiye, geri bildirime açık, eşitlik ilkesine ve güvene dayalı; fiziksel ve beşeri kaynakları etkili ve verimli kullanabilen; ulusal ve uluslararası platformlarda etkin tanıtıma ağırlık veren; merkezi yönetimle uyumlu çalışan ve popülist davranışlardan uzak duran bir yönetim,
3) Hedef kitlelerin beklenti ve önceliklerini takip eden; tüm yıl hizmet/ürün sunan; uluslararası normları, nitelikli girişimcilerle profesyonelce uygulayan; hizmette garanti ilkesi ile farklılaşan; markalaşan; kalite-fiyat ilişkisini gözeten; sürekli iyileştirmeyi, toplumsal sorumluluk bilinciyle çalışan ve müşteri odaklı politikalar üreterek müşteri bağlılığını hedefleyen; yeni teknolojileri tatbik eden; yerel istihdama ağırlık veren; geleneksel Türk motifleri öncelikli ürün gelişimini destekleyen; diğer işletmelerle dayanışma içinde olan; katılımcı yönetim ve öğrenen örgüt kültürünü benimsemiş; rekabet gücü yüksek; iş etiğini uygulayan ve yaygınlaştıran bir işletmecilik,
4) Koruma-kullanma dengesini gözeterek, çevre düzeni plan ve kurallarının etkin uygulandığı; ekosistemlere duyarlı; atık yönetimini gerçekleştiren; her tür kirlenmeyi önleyen; ilgili birimlerle eşgüdümlü çalışan; estetik yaklaşımlarla, çevreye duyarlı ekonomik faaliyetleri ön plana çıkaran; yenilenebilir enerji kaynaklarına önem veren, sürdürülebilir bir çevre,
5)
Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda fırsat eşitliğini savunan; bilgiyi paylaşan; çağdaş eğitim tekniklerini uygulayan; teknolojiyi kullanan; sorgulayıcı; bireyleri ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yetiştiren; turizm, kültür-sanat ve çevre eğitimine özel önem veren; araştırma ve geliştirmeyi amaçlayan; okul-sektör işbirliğini ön plana çıkaran; engellilere daha iyi eğitim fırsatı sunan; tüm eğitim kurumlarının ve faaliyetlerinin desteklendiği; uluslararası standartlarda eğitim ve öğretim verebilen; alanında örnek gösterebilecek kadar gelişmiş Kuşadası Üniversitesine sahip bir eğitim anlayışı,
6) Kentlilik bilincine sahip; onurlu; aktif; üretici; sağlıklı; sanat ve kültür aşığı; yöresel çıkarları gözeten; adil; toplumsal ilişkileri sağlam; kollektif davranabilen; inanç ve değerlere saygılı; sosyal dayanışma ve yardımlaşma alışkanlığı edinmiş; teknolojiyi takip eden; turizm bilincine sahip; kadının etkinliğini arttıran; iletişime açık ve empati kurabilen; "dünya kenti" yaratmış bir Kuşadası toplumu.

Resort Dergisi'nin Yeni Sayısı..
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) ile Ekin Grubu’nun birlikte çıkardığı RESORT Dergisi’nin Mayıs 2005 sayısı çıktı. Turizm endüstrisinin profesyonellerine yönelik olarak yayınlanan RESORT, abonelerin yanı sıra bayilerde de satılıyor. RESORT’un satışa da çıkan Mayıs 2005 sayısında, seyahat endüstrisinin uzun dönem lokomotifliğini yapan seyahat acentelerinin geleceği dosya olarak ele alınıyor. Seyahat acenteleri dosyasında dünyada ve Türkiye'de seyahat acenteciliği alanındaki gelişmeler aktarılırken geleceğini arayan sektöre projektör tutuluyor. Dergide ayrıca KKTC’de artan yatırımlar araştırması da yer alıyor.

Olba Platosu Medeniyetleri Doğa, Tarih ve Kültür Turizmini Geliştirme Projesi..
Kırsal ve Kentsel Gelişme Vakfı, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği ile proje katılımcıları, Selçuk Üniversitesi Silifke-Taşucu Meslek Yüksekokulu, Silifke, Taşucu ve Uzuncaburç Belediyeleri ve BNB Danışmanlık Şirketi birlikte Avrupa Birliği'nin mali desteği ile hazırlanan "Olba Platosu Medeniyetleri Doğa, Tarih ve Kültür Turizmini Geliştirme Projesi" yürürlüğe konuldu. Proje ile; bölgede var olan turizm potansiyelinin harekete geçirilerek ekonomik imkânları yetersiz olan yerli halkın turizmden gelir elde etme şansınının artırılması, kültürel ve ulusal varlıkların karşılıklı yarar elde etme esasına dayalı olarak korunması bilincinin yaratılması, kültürel ve doğal mirasın gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılmasına olanak sağlanması ve bölgenin doğal, tarihi ve kültürel özelliklerinin tanıtımına katkıda bulunulması amaçlanıyor. Projenin daha çok eğitim amaçlı olduğu ve çalışmaların Türkiye İş Kurumu'nun gözetimi altında sürdürüleceği bildirildi. Eğitim çalışmaları kapsamında, seçilecek 250 adayın turizm ve eko-turizme yönelik eğitilmesi de planlanıyor. Eğitimin ilk dönemi için 41'i bayan olmak üzere toplam 68 başvuru yapıldığı ve ilk dönem eğitimlerin 29.04.2005 tarihinde Selçuk Üniversitesi Silifke Meslek Yüksekokulu'nun katkısıyla başlatıldığı öğrenildi. Proje uygulama süreci yaklaşık bir yıllık bir süreyi kapsamakta olduğu ve çalışmaların 2005 yılı sonunda bitirilmesi hedeflendiği de elde edilen bilgiler arasındadır.

MARÇEP Toplantısı..
Kısa adı MARÇEP olan Marmara Çevre Platformu'nun 14 bölge toplantısı 28-29 Mayıs 2005 tarihlerinde Bozcaada'da düzenleniyor. Toplantıda, Bozcaada özelinde hazırlanmış bilimsel çalışmaların sunumunun yanı sıra çeşitli sosyal etkinlikler de yer aliyor. Bilgi için, e-posta: sunayobuz@yahoo.com

Fransızca Dilinden Rehberler Haklarını İstiyor..
Fransızca dilinden turist rehberleri 7 Haziran 2005 tarihinde haklarını alana kadar süresiz iş bırakma eylemi başlatıyor. Rehberler; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen taban ücretlerin altında çalışılması, ''alışveriş'' üzerine kurulu turlarda satış komisyonlarına dayalı çalışma koşullarının ve kokart sahibi olmayan kaçak rehberlerin çalıştırılmasına göz yumulması konularında iyileşme sağlanmaması dolayısıyla eylem başlatıyorlar. Fransızca dilinden çalışan rehberler mevcut çalışma koşullarının Türkiye turizmini ve ülkenin imajını olumsuz etkilemekte olduğunu vurgulayarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve Maliye Bakanlığı'nın aralarında olduğu kurumları göreve çağırdılar. Fransızca dilinden rehberlerin eylemleri ile ilgili görüşleri okumak için http://www.tureb.org.tr/frrehber/mesajlar.asp adresindeki web sayfası ziyaret edilebilir.

Turizm Endüstri Kataloğu'nun (TEK) İşletme-Yenileme Bölümü Yayınlandı..
Yeme içme, konaklama, toplu tüketim alanlarında kullanılan araç gereçlerin yer aldığı Turizm Endüstrisi Katalogu (TEK) yayınlandı. Ekin Grubu’nun 14 yıldır hazırladığı yayında; otel, lokanta, cafe, bar, hastane, orduevi, yurt vb tesislerin işletmeciliğinde kullanılan mal ve hizmetleri üreten, ithal eden ve dağıtımını yapan firmalara ilişkin bilgiler yer alıyor. Turizm Endüstrisi Katalogu (TEK) biri tesislerin yatırım aşamasında, biri de işletme döneminde gereksindikleri mal ve hizmetleri içeren biçimde iki ayrı katalog olarak yayınlanıyor. Tesislerin yatırım aşamasındaki gereksinmelerine karşılık veren katalogun ilk kitabı yılbaşında çıkmıştı. Tesislerin işletmede iken ihtiyaçları olan mal ve hizmetleri içeren katalogun ikinci bölümü olan “TEK İşletme” ise yılın ikinci yarısında yayımlanıyor. Otelerin yanı sıra diğer yeme içme ve toplu tüketim işletmelerinin de kullandıkları çok sayıda ürün, araç gereç ve hizmeti içermesi nedeniyle Turizm Endüstrisi Katalogu (TEK) endüstri ile turizmi buluşturan özelliği ile satınalma müdürlerinin de başvuru kaynağı olarak biliniyor.

Kapadokya Üniversitesi'nde Turizm Programları..
İlke Egitim ve Sağlık Vakfı tarafından kuruluş çalışmaları birkaç yıldır sürdürülmekte olan Kapadokya Üniversitesi, alternatif bir üniversite modeli ile eğitim-öğretime başlıyor. Akademik koordinatörlüğünü Alev ALATLI'nın yürüttüğü üniversite, Nevşehir'in Mustafapaşa beldesinde faaliyet gösterecek. Kapadokya Üniversitesi'nin 2005-2006 öğretim yılında Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılacak "Konuk Ağırlama", "Mutfak Sanatları", Kapadokya Turizm Rehberliği" ve Bilgisayar bölümlerine ek kontenjan ile öğrenci alınacağı öğrenildi. Kapadokya Ünversitesi ile ilerleyen yıllarda açılacak diğer fakülte ve yüksekokullarla Kapadokya bölgesinin kalkındırılmasına yönelik "yerel bir üniversite modeli"nin ortaya konulması amaçlanıyor.

Eğirdir Meslek Yüksekokulu Turizm Bölümü 10. Kuruluş Yılını Kutladı..
Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü, 10. kuruluş yılını etkinliklerle kutladı. Eğitim-öğretime açıldığı günden bu yana 500 mezun veren programın 10 yılı, mezunların da katıldığı iki gün süren etkinliklerle kutlandı.

Dr. Peter Tarlow Polis Memurlarına "Turizm, Suç ve Terör" Konulu Bir Konferans Verdi
Muğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Araştırma Merkezi'nin davetlisi olarak Muğla'ya gelen Dr. Peter TARLOW, Muğla Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memurlarına "Turizm, Suç ve Terör" konusunda 23 Mayıs 2003 tarihinde 1,5 saat süreli bir konferans verdi. TARLOW, konuşmasında turizm sektöründe polis memurlarının önemini vurgulayarak, "nasıl ki bir çocuk bir sorun ile karşılaştığında anne-babasından yardım bekliyorsa, bir yetişkin turist de tatili sırasında olumsuz bir durum ile karşılaştığında ilk gideceği birim güvenliktir. Polis memurlarının turizm amaçlı eğitilmeleri durumunda turistlerin güvenliği daha iyi sağlanacak, ülke imajı daha da iyi olacak ve sonuçta da elde edilen turizm geliri çok daha artacaktır. Amerika'da bu tür uygulamaların güzel örnekleri bulunmaktadır" dedi. Türkiye'de çok daha fazla turizm polisi görmek istediğini belirten Tarlow, konuşmasının sonunda kısaca değindiği terör konusunda ise, artan terör olaylarının dünya genelinde ulusal ve uluslararası turizm hareketlerini olumsuz yönde etkilediğini de vurguladı.

Prof. Jafar Jafari'ye Dünya Turizm Örgütü Tarafından "2005 Ulysses Ödülü"..
University of Wisconsin-Stout öğretim üyelerinden, dünyanın önde gelen bilimsel turizm dergisi Annals of Tourism Research kurucusu ve 1973 yılından bu yana editörlüğünü yürütmekte olan Prof. Jafar JAFARI'ya Dünya Turizm Örgütü tarafından 2005 yılı "Ulysses Ödülü" verilmesi kararlaştırıldı. Prof. Dr. JAFARI'ya ödülü, 2 Haziran 2005 tarihinde Madrid'te düzenlenecek bir törenle verilecek. Önceki yıllarda iki kişiye verilen ödülünü, 2003'de The George Washington University'den Prof. Donald HAWKINS ile 2004 yılında University of Calgary öğretim üyelerinden Prof. Brent RITCEHIE almıştı.
Ayrıntılı bilgi için bkz:
http://www.world-tourism.org/newsroom/Releases/2005/May/wto.ulyssesprize.htm

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde Turizm ve Otelcilik Uygulama Merkezi Kuruldu
Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde Turizm ve Otelcilik Programı Eğitim-Uygulama Merkezi kuruldu. Afyon Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencilerinin derslerini uygulamalı yürütüleceği Merkez'in üniversitenin sosyal tesislerini de işleteceği öğrenildi.

Silifke-Taşucu Meslek Yüksekokulu'na Leonardo da Vinci Projeleri..
Leonardo da Vinci Türkiye Ulusal Ajansı, Selçuk Üniversitesi Silifke-Taşucu Meslek Yüksekokulu öğretim görevlilerinden Ali Şükrü ÇETİNKAYA'nın hazırladığı üç projeyi destekleme kararı aldı. Ayrıca hazırlanan iki proje de yedek proje olarak işlem gördü. Söz konusu projeler kapsamında İngiltere 5 ve İspanya'ya 10 olmak üzere toplam 15 Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencisi stajlarını yapmak üzere yurtdışına gönderileceği bildirilmiştir.

Uluslararası Turizm Konferansı, 20-22 Mayıs 2005 Tarihleri Arasında Akyaka'da Yapıldı
Muğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Araştırma ve Uygulama Merkezi ile İspanya Valencia Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi'nin işbirliği ile düzenlenen Uluslararası Turizm Konferansı, 20-22 Mayıs 2005 tarihleri arasında Akyaka Yücelen Otel'de gerçekleştirildi. Organizasyonunu Doç.Dr. Metin KOZAK ile Doç.Dr. Luisa ANDREU'nun birlikte yürüttükleri ve Turizm Pazarlamasında Yeni Açılımlar (Perspectives in Tourism Marketing) başlığını taşıyan konferansta, dünyada son yıllarda gözlenen gelişmelerin turizm pazarlamasını yakından ilgilendiren kavramlar üzerindeki etkileri tartışılırken, bazı ülkelerde turizm pazarlaması konusunda yapılan araştırma sonuçları da sunuldu. Konferansta Dr. Peter TARLOW, Dr. Turgut VAR ile Dr. Juergen GNOTH da davetli konuşmacı olarak birer saatlik konferans verdiler. Toplam 15 ülkeden 50'den fazla kurum/kuruluşu temsil eden yaklaşık 52 araştırmacı konferansa katıldı. Temsil edilen ülkeler arasında İspanya, ABD, İngiltere, Yeni Zelanda, Türkiye, KKTC, Fransa, Portekiz, İsrail, Belçika, Romanya, Hırvatistan, Arnavutluk, Slovakya, ve Kore yer aldı.

Turizmin Sosyo-Kültürel Temelleri Kitabından Görme Engelliler de Yararlanabilecek..
Detay Yayıncılık tarafından geçtiğimiz yıl yayınlanan Prof. Dr. Hasan Zafer DOĞAN'ın "Turizmin Sosyo-Kültürel Temelleri" kitabı, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kütüphanesi'nde görme engellilere yönelik koleksiyonda yer alacak. Bu amaçla kitabın sesli kaydı yapılmaya başlandı.

"Uşak Tarihi ve Yeni Turizm Kaynakları" Konulu Panel..
Afyon kocatepe Üniversitesi Uşak Eğitim Fakültesi tarafından 18 Nisan 2005 tarihinde Uşak'ta
"Uşak Tarihi ve Yeni Turizm Kaynakları" konulu bir panel yapıldı. Halit Ziya Uşaklıgil Konferans Salonundaki panelin başkanlığını Yard. Doç. Dr. Mustafa YALÇIN yaptı. Öğr. Gör. Dr. Hasan KARA "Uşak'ın Coğrafi Turizmi", Öğr. Gör. Mehtap ŞAHİN "Uşak'ın Flora ve Vejetasyonu", Araş. Gör. Barış METİN "Uşak Tarihi ve Turistik Tarihi Eserler" başlıklarında bildiri sundular.

TUYED'in 5. Olağan Genel Kurulu Yapıldı..
Kısa adı TUYED olan Turizm Gazetecileri ve Yazarları Derneği'nin 5. olağan genel kurulu 24 Mayıs 2005 tarihinde İstanbul'da yapıldı. Genel Kurul'da, derneğin son çalışmalarını değerlendirilmesinin yanı sıra, önümüzdeki iki yıl için görev yapacak yönetim kurulu üyeleri belirlendi. Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Kerem Köfteoglu, Osman Aydogan, Hasan Kiliç, Haluk Akalin, Erol Karabulut, Bünyamin Tokmak, Gönül Yildirim..

Akademik Turizm Bülteni'ne Link verebilirsiniz..
Akademik Turizm Bülteni'nin geçmis dönemlerdeki ve yeni sayıları web sayfasında yayımlanmaktadır. Akademik Turizm Bülteni'ne http://www.anatoliajournal.com/turizmbulteni
adresinden link verebilirsiniz.

Yüksek lisans ve doktora ögrencilerini bulusturan platform icin "tik"layiniz...
YENI YAYINLAR

Menü ve Yönetim
Prof. Dr. Bahattin RIZAOGLU-Yrd. Doç. Dr. Murat HANÇER
16x24 cm., 288 sayfa.
ISBN 975-8969-32-3
9,00 YTL
Detay Yayıncılık

www.turizmgazetesi.com
www.turizmdekariyer.com
Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research
www.turizmforumu.net/
Detay Yayincilik
Akademik Turizm Semineri
http://www.ftnnews.com
Resort Academy
Anatolia: Turizm Arastirmalari Dergisi
Duyurulmasini istediginiz haberleri ve Akademik Turizm Bulteni duyuru listesi icin e-posta adresi EKLEME/SILDIRME isteklerinizi
nkozak@anadolu.edu.tr adresine bildiriniz.