Akademik Turizm Bülteni
Yil: 6, Sayi: 11, Kasım 2005
Arsiv (2000-2005) ve orijinal metin icin tiklayiniz: http://www.anatoliajournal.com/turizmbulteni
Hazirlayan
000Nazmi KOZAK, Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel Isletmeciligi Yüksekokulu
HABERLER

3. Doğa Sporları ve Bilim Sempozyumu 26-27 Kasım 2005'de..
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu tarafından düzenlenen 3. Doğa Sporları ve Bilim Sempozyumu, 26-27 Kasım 2005 tarihlerinde Ankara'da düzenleniyor. Sempozyuma, 2 Kasım 2005 tarihine kadar bildiri özeti gönderilerek başvuruda bulunulabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.doga.hacettepe.edu.tr/duyuru/sempozyum2005.html

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği..
Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yükseköğretim kurumlarının eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, bağımsız "dış değerlendirme" süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmalara ilişkin esasları belirlemek amacıyla "Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği" çıkarıldı. Yönetmelik, yükseköğretim üst kurulları ile yükseköğretim kurumlarında "Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonları"nın kurulmasını öngörüyor. Yönetmelik metnini okumuk için tıklayınız: http://www.yok.gov.tr

Çukurova Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nun Adı Değiştirildi..
Çukurova Üniversitesi bünyesinde 2003-2004 akademik yılında eğitim-öğretime açılan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nun adı Bakanlar Kurulu'nun ilgili kararıyla Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilk Yüksekokulu olarak değiştirildi. Ağustos 2005 itibariyle de yüksekokul Adana ilinin Akdeniz sahil şeridindeki Karataş ilçesindeki yeni kampusuna taşındı. Yüksekokulun yeni adres ve telefon bilgileri http://turizm.cukurova.edu.tr adresinden öğrenilebilir.

Dokuzuncu Kalkınma Planı Turizm Özel İhtisas Komisyonu Toplantısı..
Dokuzuncu Kalkınma Planı'nın hazırlık çalışmaları kapsamında oluşturulan Turizm Özel İhtisas Komisyonu'nun çalışmaları 6-7 Ekim 2005 tarihleri arasında Ankara'da, Büyük Anadolu Otel'de gerçekleştirildi. Toplantıda, 2007-2013 yılları arasında yürürlükte olacak Dokuzuncu Plan'nda yer alacak turizm politikaları üzerinde çalışıldı. Özel İhtisas Komnisyonu'nun ikinci toplantisini Kasım 2005 içerisinde gerçekleştireceği bildirildi.

İTÜ Vakfı Turizm-Otelcilik Eğitimi Mezuniyet Töreni..
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vakfı bünyesinde eğitim yapmakta olan turizm-otelcilik programının 16. dönem mezuniyet töreni 14 Ekim 2005 tarihinde gerçekleştirildi. Törende programdan mezun olanlara diplomaları verildi.

Kocaeli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Kuruldu
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Derbent Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulması; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 4/8/2005 tarihli ve 17665 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/8/2005 tarihinde kararlaştırıldı.

Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Kuruldu
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak (Kayseri) Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulması; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 6/6/2005 tarihli ve 13151 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/6/2005 tarihinde kararlaştırıldı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ahlat Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Kuruldu
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Ahlat Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu kurulması; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 27/5/2005 tarihli ve 12262 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/6/2005 tarihinde kararlaştırıldı.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Kuruldu
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 29/8/2005 tarihli ve 19069 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/9/2005 tarihinde kararlaştırıldı.

Anatolia Dergilerinin Önceki Sayilari Satisa Sunuldu..
Anatolia: Turizm Arastirmalari Dergisi ve Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research'in önceki sayilarindan mevcudu olanlari satisa sunuldu. Mevcudu olan sayilar, fiyatlari ve satis bilgileri icin asagida adresi belirtilen web sayfasini ziyaret edilebilir.
http://www.anatoliajournal.com/atad/eskisayilar.html

Destinasyon Geliştirme Çalışmaları..
Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm destinasyonu olma potansiyeline sahip yörelerde destinasyon geliştirme çalışmaları yürütüyor. Bu yolla; (1) yerel katılımı sağlayacak uygun turizm stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, (2) yerel girişimcileri turizmin sunduğu fırsatlar konusunda bilgilendirerek turizm KOBİ'lerinin artırılması, (3) turizm yatırımcı ve işletmelerinin dikkatini çekerek arzın artırılması, (4) yerli turistleri söz konusu yerlere yönlendirerek talebin artırılması ve (5) turizm faaliyetini mevsimsel ve mekansal olarak yaygınlaştırarak sürdürülebilirliği ve bölgeler arası gelir dağılım farkını azaltılmayı hedefliyor. Bu amaçlar doğrultusunda şimdiye kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İpek Yolu (Ayaş-Sapanca koridoru), Hitit Destinasyonu (Çorum, Boğazköy, Hacıhamza, İskilip) ve "üç Şehir, Üç Nehir, Üç Deniz; Trakya Destinasyonu" çalıştayları gerçekleştirildi.

Avrupa Otelcilik Okulları Toplantısı (AEHT 2005) ..
Avrupa ülkelerinde turizm eğitimi alan öğrenciler ve öğretmenlerinden oluşan 599 yabancı konuk, alanlarıyla ilgili Antalya'da düzenlenecek toplantı ve yarışmaya katılacak. Avrupa Otelcilik Okulları Birliği 2005 Toplantısı (AEHT 2005), Antalya Koleji'nin ev sahipliğinde 23-27 Ekim tarihleri arasında Kemer İlçesi'nde gerçekleştirilecek. Bilgi paylaşımı, kültürler arası bağların güçlendirilmesi ve dünya barışı için katkı sağlanması amacıyla düzenlenen toplantıya, 31 Avrupa ülkesinden 122 okulun yöneticisi, öğretmen ve öğrencilerinden oluşan 599 kişinin katılacağı bildirildi. Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nin de destek vereceği organizasyonda, servis, yemek pişirme, animasyon, pasta pişirme, turizm, bar ve resepsiyon konularında yedi dalda yarışma düzenlenecek. Yarışmaya yabancı öğrenciler katılacak. ''AEHT 2005'' kapsamında ayrıca ''Yılın Öğrencisi'' seçilecek.

I. Uluslararası Gıda ve Beslenme Kongresi
Gıda sanayinin teknolojik olarak gelişimine, rekabet gücünün arttırılmasına, gıda ve tüketici güvenliğinin sağlanmasına, beslenme sorunlarının çözülmesine yönelik Ar&Ge çalışmaları yürüten Gıda Bilimi ve Teknolojisi Araştırma Enstitüsü (GBTAE) konuyla ilgili tüm paydaşları bir araya getirerek bilgi aktarımı amacıyla. 15-18 Haziran 2005 tarihleri arasında İstanbul Askeri Müze Kültür Sitesi'nde "I. Uluslararası Gıda ve Beslenme Kongresi" düzenleniyor. Kongre programını, gıda zincirinin farklı aşamalarında yer alan sektörel sorunların tartışılacağı paneller, bildiriler, poster sunumları ve eğitimler oluşturuyor. Kongre süresince gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların ürünlerini/hizmetlerini tanıtmalarına yönelik standlar açılacak, ayrıca halka açık tanıtım günü de gerçekleştirilecektir. Kongre ile ilgili detaylı bilgiler ve kayıt işlemleri aşağıdaki web sayfasından yapılabilmektedir. http://www.tubitakcongress2005.org

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ..
Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2005/1), 25 Ekim 2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürütlüğe girdi. Ayrıntılı bilgi için bkz: http://rega.basbakanlik.gov.tr

Ulusal Parklarda Ekoloji Temelli Doğa Eğitimleri..
İlki Spil Dağı Milli Parkı (Manisa) ve çevresinde 25 Mayıs 2005 - 04 Haziran 2005 tarihleri arasında düzenlenecek olan doğa eğitimleri bu yıl 9 ayrı bölgede 10'ar gün süre ile yapılacaktır. TÜBİTAK - Çevre Atmosfer Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu (ÇAYDAG) nun eşgüdümünde, üniversiteler, Orman Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliği ile “Milli Parkların Ekoloji Temelli Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanımı” adlı proje kapsamında yapılacak olan eğitimler; Palandöken Dağı (Erzurum) ve çevresi, Gala Gölü Milli Parkı / Longoz Ormanları (İğneada) ve çevreleri, Kemaliye (Erzincan) ve çevresi, Palandöken Dağı (Erzurum) ve çevresi, Küre Dağları / Ilgaz Dağı Milli Parkları ve çevreleri, Kaçkar Dağları Milli Parkı ve çevresi, Uludağ Milli Parkı ve çevresi, Kazdağı Milli Parkı ve çevresi ve Kapadokya Milli Parkı ve çevresinde gerçekleştirilecek. Bu bölgelerden üçünde (Spil, Gala / Longoz ve Erzurum) eğitim tek dönem, diğer altısında ise iki dönem olacaktır. Adı geçen doğa eğitimlerine üniversitelerin dört yıllık fakültelerinin tüm bölümlerindeki araştırma görevlileri ile master ve doktora öğrencileri müracaat edebilecektir. Eğitim merkezlerine her bir dönem için yaklaşık 30'ar kişi alınacaktır. İkinci döneme, Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Bölümlerindeki Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı’ndaki araştırma görevlileri ile izci lideri öğretmenler alınacaktır. Katılanların yol giderleri hariç, konaklama, günlük yemek masrafları ve eğitim amaçlı yapılacak gezilerin ulaşım giderleri proje bütcesinden karşılanacaktır. Katılımcıların seçimi e-posta ve faks ile yapılacak başvurularının değerlendirilmesiyle gerçekleştirilecektir. Seçimde, başvuranın özgeçmişi temel alınacak olup üniversitedeki öğrenci topluluklarında veya sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışmış olması, doğaya ve ekolojiye olan merakı ve sigara kullanmaması tercih nedenleri olacaktır. Adı geçen doğa eğitiminde, korunan alan ve çevresinin sunduğu doğal ve kültürel değerler üniversite öğretim üyeleri ve diğer uzmanların katkılarıyla katılımcı bir eğitim temelinde işlenmektedir. Projenin amacı farklı disiplinlerdeki genç araştırma görevlilerine ve izci lideri öğretmenlere geniş bir ekoloji vizyonu kazandırmaktır. Bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/gruplar/caydag/dogaegitimi/index.htm

TÜBA Ödülleri İçin Aday Başvuruları Kabul Ediliyor
Türkiye Bilimler Akademisi tarafından her yıl düzenlenen "Sosyal Bilimlerde Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri" için 2006 yılı aday öneri başvuruları kabul edilmeye başlandı. Akademi'nin, Sosyal Bilimlerde faaliyet gösteren Türkiye Cumhuriyeti uyruklu bilim insanlarının üstün nitelikli çalışma ve hizmetlerini değerlendirmek, kamuoyuna duyurmak ve teşvik etmek amacıyla yürüttüğü "TÜBA Sosyal Bilimlerde Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri" için başvurular, en geç 1 Aralık 2005'e kadar Akademi Başkanlığı'na yapılabilecek...

"The Protection of Coastal & Marine Environment (Kıyı ve Denizsel Alanların Korunması)" Çalıştayı..
Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nün ev sahipliğinde İzmir'de gerçekleştirilecek olan "The Protection of Coastal & Marine Environment (Kıyı ve Denizsel Alanların Korunması)" konulu çalıştay; 9 - 11 Kasım 2005 tarihlerinde Enstitü'nün (Bakü Bulv. No:32 35340 İnciraltı) adresindeki binasında INOC ve Erol İzdar Salonu'nda yapılacak.
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Etkinlik/Etkinlik.php?etkinlik_no=849&title=guncel

YENİ YAYINLAR

Beslenme İlkeleri ve Mönü Planlaması
Porf. Dr. Sıdıka BULDUK
2. Baskı
Detay Yayıncılık
16x24 cm. x+206 sayfa
975-8326-41-4
Fiyatı: 9,90 YTL

Mutfak Hizmetleri ve Yönetimi
Ayhan GÖKDEMİR (Editör: Alptekin SÖKMEN)
2. Baskı
Detay Yayıncılık
16x24 cm. xx+156 sayfa
975-8326-48-1
Fiyatı: 5,00YTL

Turizmde Beslenme İlkeleri ve Mönü Planlama
Cemal TÜRKAN
2. Baskı
Detay Yayıncılık
16x24 cm. xii+168 sayfa
975-8326-62-7
Fiyatı: 5,50 YTL

Yüksek lisans ve doktora ögrencilerini bulusturan platform icin "tik"layiniz...
LINKLER
www.turizmgazetesi.com
www.turizmdekariyer.com
Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research
www.turizmforumu.net/
Detay Yayincilik
Resort Academy
http://www.ftnnews.com
Çanakkale Travel
Anatolia: Turizm Arastirmalari Dergisi
Duyurulmasini istediginiz haberleri ve Akademik Turizm Bulteni duyuru listesi icin e-posta adresi EKLEME/SILDIRME isteklerinizi
nkozak@anadolu.edu.tr adresine bildiriniz.