Akademik Turizm Bülteni
Yıl: 6, Sayı: 5, Mayıs 2005
Hazırlayan
Nazmi KOZAK, Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel Isletmeciligi Yüksekokulu
HABERLER

4. Kemer Uluslararası Sualtı Günleri..
KETAV (Kemer Tanıtım Vakfı) ve ASAD (Arkeolojik Sualtı Araştırmalar Birliği) organizasyonunda ve KETOB (Kemer Turistik Otelciler Birliği Derneği) işbirliğinde gerçekleşecek 4. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri hazırlık çalışmaları devam ediyor. Kemer yöresinin alternatif zenginliklerine dikkat çekmek ve tanıtmak amacıyla 2002 yılında birincisi gerçekleşen organizasyon, bu yıl 16 - 19 Mayıs tarihlerinde dördüncüsü ile sualtı sevenlerle buluşacak. Organizasyon çerçevesinde gerçekleştirilecek panel, söyleşi ve gösterimlerin bu yıl da devam edeceği ve bu amaçla pek çok yerli ve yabancı bilim adamının davet edildiği bildirilmiştir.
Sualtı fotoğraf yarışmaları, dia ve dijital olmak üzere iki ana başlıkta ve iki ayrı kategoride gerçekleştiriliyor. Video dalında gerçekleştirilecek yarışma da iki ayrı kategoride gerçekleşecektir. Organizasyon sonrasında 24 yarışmacı farklı derece ve kategorilerde ödüllendirileceği öğrenilmiştir. Ayrıntılı bilgi ve Yarışma başvuruları için www.ketav.org ve info@ketav.org

III. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi "Uluslarası Katılımlı" Düzenleniyor..
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gökçeada MYO ile Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi'nin işbirliğinde 25-28 Mayıs 2006 tarihlerinde üçüncüsü düzenlenecek olan Lisansüstü Turizm Ögrencileri Kongresi'ne Türkiye dışında lisansüstü çalışma yapan öğrenciler de katılabilecek. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için Kongrenin İngilizce web sayfası ziyaret edilebilir: http://www.anatoliajournal.com/conference

TUREB, Yeni Rehberlik Kurslarına Karşı..
Turistr Rehberleri Birliği (TUREB), Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Nisan ayı içerisinde Istanbul ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri bünyesinde açktığı Turist Rehberliği kurslarına, rehber sayısının ihtiyacın üzerinde olmasını gerekçe göstererek karşı çıkıyor. TUREB yayımladığı basın bildirgesinde, günümüze değin Bakanlık tarafından açılan 3-6 aylık kurslarla toplam 14 dilde 9 bini aşkın sayıda turist rehberinin yetiştirildiğini ve mevcut sayının yeterli olduğunu vurguluyor. TUREB, ayrıca zaman içerisinde ortaya çıkacak yeni rehber gereksinmesinin üniversiteler bünyesinde faaliyet gösteren önlisans ve lisans düzeyindeki turist rehberleri programları ile giderilmekte olduğunu, bundan böyle 3-6 aylık kurslarla rehber yetiştirme uygulamasından vazgeçilmesinin gerektiği üzerinde duruyor. TUREB, esas itibariyle turist rehberlerinin yetiştirilmesi ilgili uygulamaların Turist Rehberliği Meslek Yasası ile rayına oturacağını, ancak yasanın Bakanlık bünyesindeki bazı kimseler tarafından engellendiğini belirmektedir. TUREB bildirgesinde sonuç olarak, yeni açılacak turist rehberliği kurslarının ihtiyaçtan ziyade iktidarın kendi görüşlerine uygun rehber yetiştirme istediğine dönük bir etkinlik olarak algılanması gerektiği görüşüne de yer veriliyor.

Uluslararası Turizm Konferansı, 20-22 Mayıs 2005 Tarihleri Arasında Muğla'da Düzenleniyor..
Muğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Araştırma ve Uygulama Merkezi ile İspanya Valencia Üniversitesi İşletme Fakültesi işbirliği ile düzenlenen Uluslararası Turizm Konferansı, 20-22 Mayıs 2005 tarihleri arasında Muğla'da gerçekleştiriliyor. "Perspectives in Tourism Marketing" başlığını taşıyan konferansta, dünyada son yıllarda gözlenen gelişmelerin turizm pazarlamasını yakından illgilendiren kavramlar üzerindeki etkileri tartışılacak. Dr. Peter Tarlow, Dr. Turgut Var ile Dr. Juergen Gnoth da davetli konuşmacı olarak birer saatlik konferans verecekler. Yaklaşık 15 ülkeden 50'den fazla kurum/kuruluşu temsil eden yaklaşık 60 araştırmacının konferansa katılması bekleniyor. Temsil edilen ülkeler arasında İspanya, ABD, İngiltere, Yeni Zelanda, Türkiye, Fransa, Portekiz, İsrail, Belçika, Nepal, Kore, Çin, Italya, Romanya, Slovakya, Almanya ve Kore yer almaktadır. Sunulan bildiler öncelikle konferans kitapçığı olarak basılacak, seçilen bildiriler daha sonra "edit kitap" içinde yer alırken, diğer bazıları da Anatolia dergisinin Ingilizce sayısında yayımlanmak üzere değerlendirilecek. Konferans katılımı ile ilgili ayrıntılı bilgi, http://www.mu.edu.tr/t/duyuru/tourism/ adresinden alınabilir.

Turizmde Reklam Harcamaları Paneli..
Bir süredir düzenlediği panellere ara veren Turizm Gazetecileri ve Yazarları Derneği (TUYED) tarafından 25 Nisan 2005 tarihinde İstanbul'da "Turizmde Reklam Harcamaları" konulu bir toplantı düzenlendi.
Taksim Lares Park Hotel'de gerçekleştirilen toplantıda, "reklamların seyahat acentaları ve otellere maliyeti", "reklam giderlerinin kesimler arasındaki bölüşümü", "gazete reklamlarının müşteriye yansıması ve verimliliği", "Tatilcinin tesis tercihinde reklamın etkileri" konuları tartışıldı. Panele konuşmacı olarak, Bileşim genel müdürü Hayri CEM, Hürriyet Gazetesi Reklam bölümünden İris ÇINGI, Sabah Gazetesi reklam bölümünden Ogan OMAY, WOW Otelleri koordinatörü ve AKTOB yönetim kurulu üyesi Cem UZAN ve Setur basın danışmanı Füsun ÇİLESİZ katıldı.

REHBERANT Mayıs Ayı Konferansları..
Antalya Profesyonel Turist Rehberleri Derneği (REHBERANT) tarafından Mayıs ayı içerisinde konferanslar düzenleniyor. Konferanslar arasında şu konular yer alıyor:
11 Mayıs 2005: Yemeklerimiz (Dr. Bamsı TÜR); 25 Mayıs 2005: Ekolojik Turizm (Serdar TANAL); 01 Haziran 2005: Pamfilye Şehirleri (Selçuk GÜR). Bilgi için: e-posta: rehberant@mynet.com

Kuşadası 2023 Vizyon Çalıştayı..
Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 14-17 Nisan 2005 tarihleri arasında, "Kuşadası 2023 Vizyon Çalıştay"ı düzenledi. Akademik turizm programlarının faaliyet gösterdikleri yöreleri sahiplenmesine yönelik örnek bir etkinlik olan Çalıştay, Cumhuriyet'in ilanin 100 yilinda Kuşadası'nda ulaşılması hedeflenen gelişmelere dönük stratejik planlarının geliştirilmesi amaciyla gerçekleştirildi. Çalıştay üyeleri, Kuşadası'nı temsil edecek şekilde halkının bütün kesimlerinden oluşturuldu. Toplam 98 katılımcının yer alacağı Çalıştay'da, iki gün boyunda yedi komisyon ayrı oturumlarda ekonomi, destinasyon yönetimi, eğitim, çevre ve işletmecilik konularını tartıştılar.
Çalıştayın son gününde yedi farklı komisyon tarafından üretilen vizyon ifadeleri, tek bir vizyon ifadesi haline dönüştürüldü ve her kesimin üzerinde mutabakata vardığı bir yapı ortaya çıkartıldı.

Resort Dergisi'nin yeni Sayısı..
Ekin Grubu’nun Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) ile birlikte yayınladığı Seyahat Endüstrisi ve Turizm Dergisi Resort’ün Nisan sayısı çıktı. Resort'ün bu sayısında Avrupa pazarında tatilci profilindeki gelişmelere ilişkin dikkat çekici bir incelemeye yer veriliyor. Almanların en çok gitiği 68 ülkenin son beş yıllık gelişiminin incelendiği yazıda pazar payını artıran iki ülkenin Hırvatistan ve Türkiye olduğuna dikkat çekiliyor. Derginin bu sayısında Türkiye’nin turizmdeki en büyük pazarları Almanya, Rusya ve İngiltere için ayrı ayrı birer dosya hazırlanmış. Resort'ün bu sayısında turistik işletmelerin önemli harcama kalemlerinden birini oluşturan alkollü içkiden alınan ÖTV’nin sürekli artırılması konusu da bir dosya olarak ele alınıyor. Turizm sektörüne yeni giren Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Varol Civil ile sektöre ilişkin değerlendirmeleri konusunda bir söyleşinin de yer aldığı Resort'ün yeni sayısında, her sayıda olduğu gibi bu sayıda da ayrıca dünyadan, Türkiye’den bölgelerden haberlerin yanı sıra, sektörün konaklama, pazarlama, ulaştırma ve diğer kesimlerinden de haberlere yer veriliyor. Resort Dergisi'nde ayrıca bu sayıda geçen ay sona eren iki önemli fuar ITB Berlin ve MITT Moskova ile ayrıntılı bilgiler de yer alıyor.

Antalya Tanıtma Vakfı'nın Genel Kurulu Yapıldı..
Kısa adı ATAV olan Antalya Tanıtma Vakfı'nın genel kurulu yapıldı. Yeni yönetim kurulu için seçimlerin de yapıldığı toplantıda Nizamettin ŞEN, Murat Hamdi ÇALIK, Kemal ÖZGEN, Orhan TOLUNAY, Paul SCHWIGER, Ali YAYLACI ve Uğur AKÇA yeni dönemde yönetim kurulu üyeliği görevini yerine getirecekler. Yeni yönetim kurulu, Nizamettin ŞEN'i yeniden yönetim kurulu başkanlığına getirdi.

I. Bursa Turizm Sempozyumu..
Geçtiğimiz yıl "I. Bursa Turizm Şurası" başlığı altında çalışmaları sürdürülen ancak çeşitli nedenlerle gerçekleştirilemeyen etkinlik, 30 Eylül - 02 Ekim 2005 tarihleri "I. Bursa Turizm Sempozyumu" başlığı altında gerçekleştirilecek. Sempozyumda, Bursa'nın turizm etkinlikleri dört komisyon tarafından yürütülecek çalışmalarla incelenecek. Söz konusu başlıklar; Bursa'nın Tarihi, Kültürel ve Turizm Değerleri, Turizm İşletmeciliği ve Sorunları, Çevre, Ulaşım ve Altyapı ve Tanıtım ve Pazarlama olarak belirlenmiş. Sempozyumu bu başlıklarında hazırlanacak çalışmaların bildiri içeriğinde sunumu da gerçekleştirilecek. Çalışmaları ile I. Bursa Turizm Sempozyumu'na katılmak isteyenlerin 17 Haziran 2005 tarihine kadar çalışmalarının özetlerini göndermeleri gerektiği öğrenildi. Ayrıntılı bilgi için sempozyum sayfası ziyaret edilebilir.
www.bursaturizmsempozyumu.org

"Türk ve Dünya Turizminin Genel Değerlendirmesi ve Gelecekten Beklentiler" konulu bir paneli
Kuruluş çalışmaları Prof. Dr. Ahmet AKTAŞ tarafından sürdürülen Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi ile Alanya Turistik İşletmeciler Derneği tarafından turizm haftası kutlamaları çerçevesinde 22 Nisan 2005 tarihinde Alanya'da "Türk ve Dünya Turizminin Genel Değerlendirmesi ve Gelecekten Beklentiler" paneli düzenlendi. Panele konuşmacı olarak Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet AKTAŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Alp TİMUR ve Prof. Dr. Öcal USTA, TUROB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet BARUT ile Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Müfit KAPTANOĞLU katıldı.

Mardin MYO'da Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Açılıyor..
Dicle Üniversitesi Mardin Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Turizm ve Otel İşletmeciliği Programına 2005-2006 öğretim yılında öğrenci alınmaya başlanacağı öğrenildi.

Kapadokya Toplantıları XII'de "Turizmde İşbirliği ve Ortaklaşa Rekabet Tartışıldı..
Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Kapadokya Toplantıları’nın onikincisi 18 Nisan 2005, Pazartesi günü Nevşehir Peri Tower otelde gerçekleştirildi. ‘Turizmde İşbirliği ve Ortaklaşa Rekabet’ konusunun ele alındığı ve Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu müdürü Prof. Dr. Salih KUŞLUVAN’ın oturum başkanlığı yaptığı toplantıya, çok sayıda bürokrat, öğrenci ve turizm işletmecisi katıldı. Açış konuşmasında Prof. Dr. Salih KUŞLUVAN turizmde işbirliği ve ortaklaşa rekabetin neden zorunlu olduğunu belirtti. Toplantıda Alanya Belediye Başkanı Avukat Hasan SİPAHİOĞLU Turistik Yer Tanıtımında İşbirliği’ne örnek olarak Alanya Tanıtım Vakfı’nın (ALTAV) tanıtım çalışmalarını anlattı. ‘Turizm İşletmelerinin mal ve Hizmet Tedarikinde İşbirliği’ konusunda ise BORSANAVA.COM şirketinin iletişim ve içerik yöneticisi Kaan EZGİMEN bilgi verdi. Üçüncü ve son konuşmacı ise Pamukkale Termal Oteller A.Ş’nin (PATERO) eski yönetim kurulu başkanı Kenan TÜFEKÇİ idi. Kenan TÜFEKÇİ ‘Ortaklaşa Otel Pazarlaması’ konusunda PATERO’nun faaliyetlerini aktardı. Soru-cevap oturumu ile sona eren toplantı konuşmaları yakın zamanda kitap olarak da yayınlanacaktır.

"Turizmde Eğitim ve İstihdam" Konulu Panel..
Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 19 Nisan 2004 tarihinde İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi'nce "Turizmde Eğitim ve İstihdam" konulu bir panel düzenlendi. Rektör yardımcısı Prof. Dr. Bülent PAMUKÇU tarafından yönetilen panele konuşmacı olarak Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Timur BAYINDIR, TÜRSAB Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Rıza EKİPMEN, İstanbul Rehberler Birliği Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nur ÖZTÜRK, Haliç Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Fevzi ER, Eminönü Turizm Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz DİLMEN ve İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nur ÖZTÜRK katıldı.

Akademik Turizm Programları ile İlgili Yazı Dizisi, www.turizmgazesi.com'da..
Türkiye'de akademik düzeyde faaliyet gösteren turizm programlarının konu edildiği yazı dizisi, www.turizmgazetesi.com'da başladı. Nazmi KOZAK tarafından hazırlanan dizide, akademik turizm programlarını ilgilendiren çeşitli konular konu ediliyor. Ayrıntılı bilgi için bkz.
http://www.turizmgazetesi.com

Yüksek lisans ve doktora ögrencilerini bulusturan platform icin "tik"layiniz...
www.turizmgazetesi.com
www.turizmdekariyer.com
Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research
www.turizmforumu.net/
Detay Yayincilik
Akademik Turizm Semineri
Akademik Turizm Bülteni
III. Lisansustu Turizm Ogrencileri Kongresi
Anatolia: Turizm Arastirmalari Dergisi
Duyurulmasini istediginiz haberleri ve Akademik Turizm Bulteni duyuru listesi icin e-posta adresi EKLEME/SILDIRME isteklerinizi
nkozak@anadolu.edu.tr adresine bildiriniz.