Akademik Turizm Bülteni
AYLIK ULUSAL AKADEMİK TURİZM HABER BÜLTENİ
Yıl: 14, Sayı: 2, Şubat 2013
Arşiv (2000-2013) için tıklayınız: http://atb.anadolu.edu.tr
Hazırlayan: Nazmi KOZAK
Anadolu Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Yunusemre Kampusu, 26470 Eskişehir
E-posta: nkozak@anadolu.edu.tr
HABERLER

BİLGİLENDİRME..
Akademik Turizm Bülteni'nin Ocak 2013 sayısının gönderiminde kullanılan ilgili sistem yazılımdan kaynaklanan bir hata dolayısıyla çok sayıda Bülten e-postasının "istem dışı" gittiği bilgisi ulaşmıştır. Teknik bir hatanın ortaya çıkardığı durum dolayısıyla özür dilerim. NK

Türk turizminin "Canlı Tarih”leri aranıyor..
Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklenen "Türkiye Turizmi Sözlü Tarih Araştırması" ile ilgili çalışmalar başladı. Prof. Dr. Nazmi KOZAK başkanlığında 25 kişilik proje ekibi tarafından hazırlanacak projede 1923 yılı sonrası turizmle ilgili gelişmelerin ortaya çıkarılması amaçlanıyor. Proje kapsamında 400 kişi ile yaklaşık 500 saatlik sözlü tarih görüşmesinin gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Araştırma ile ülkemizde turizm alanında çalışmış ve/veya halen yatırımcı, işletmeci, Turizm Bakanlığı (Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı) görevlisi, yatırımcı, işletmeci, turist rehberi, otel çalışanı, acente yöneticisi, çalışanı, turizm bölgelerindeki esnaf, vb. olmak üzere; herhangi bir şekilde turizm alanıyla ilgili/ilişkili olan yaklaşık 400 kişi ile sözlü tarih yöntemiyle görüşülmesi yapılması planlanıyor. Görüşmelerin ses ve görüntü kayıtlı olarak gerçekleştirileceği ve görüşme kayıtlarının Anadolu Üniversitesi ve Tarih Vakfı arşivlerinde araştırmacıların yararlanmasına açılacağı açıklandı.

Siz de isim önerisinde bulunabilirsiniz: Araştırmaya katkısı olacağı düşünülen ülkemiz turizminin “CanlıTarih” isimlerinin bildirilmesi isteniyor. İsim önerme işlemi Türkiye Turizmi Sözlü Tarihi Araştırması resmi web sayfasındaki online form doldurularak da yapılabiliniyor. Derlenecek isim önerileri 22-23 şubat 2013 tarihlerinde İstanbul'da yapılacak ve turizmin alt sektörlerinden 60 dolayında temsilcisinin katılacağı "Türkiye Turizmi Sözlü Tarih Araştırması Kaynak Kişi Belirleme Çalıştayı"nda değerlendirileceği bildirildi.

Proje hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.
İsim önerisinde bulunmak ve ilgili açıklamaları okumak için bkz.

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 03 - 06 Nisan 2014'de..
Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi'nin Yedincisi, 03 - 06 Nisan 2014 tarihleri arasında Kuşadası'nda yapılıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü ile Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi'nin işbirliğinde düzenlenecek olan kongrede, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde hazırlanmış tezler ile araştırma bildirilerine yer verilecek. Öte yandan, kongrede "özel oturum konuları" kapsamında "Türkiye’de Son 25 Yılda Turizm Literatürünün Gelişimi (1990 – 2014)", "Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi (1990 – 2014" ve "TURİNG, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (1923 – 2013)" olmak üzere üç farklı konuda oturumlar da yer alıyor. Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.

11. Araştırma Yöntemleri Semineri'ne "konaklamalı katılım" için son tarih 25 Ocak..
Afyonkarahisar'da, Korel Termal Otel'de 13-17 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan 11. Araştırma Yöntemleri Semineri'ne "konaklamalı" olarak katılmak istelenler için son başvuru tarihinin 25 Ocak 2013, Cuma günü olarak belirlendiği, bu tarihten sonra otelde konaklama yaparak seminere katılım başvurusunun kabul edilemeyeceği duyuruldu. Seminer ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.

63. AIEST Turizm Kongresi, İzmir'de...
Uluslararası Turizm Bilim Uzmanları Birliği (International Association of Scientific Experts in Tourism) tarafından düzenlenen 63. AIEST Turizm Kongresi 25-29 Ağustos 2013 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi'nin ev sahipliğinde İzmir'de gerçekleştiriliyor. Bildiri son gönderme tarihi 15 Şubat 2013 olup, ayrıntılar için bkz.

III. Turizm Öğrencileri Kurultayı, 18 - 20 Nisan 2013'te Eskişehir'de toplanıyor..
Daha önce Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu öğrencileri tarafından iki kez gerçerleştirilen Turizm Öğrencileri Kurultayı'nın üçüncüsü 18 - 20 Nisan 2013 tarihlerinde Eskişehir'de, Yunus Emre Kampusu'nda gerçekleştirilecek. Kurultaya ülkemizde lisans düzeyinde halen eğitim-öğretim etkinliklerini sürdüren 69 yüksekokul ve fakülteden öğrenciler delege olarak katılacak. Ayrıntılı bilgi için bkz

Turizmde akademik kurumsallaşmanın 50. Yılı 2014'de kutlanacak..
Ülkemizde turizmin akademik düzeyde kurumsallaşmasının 50. yılı, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi'nce 2014 yılında düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kutlamalar kapsamında ilk olarak 03-06 Nisan 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek VII. lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi ve bu kongre ile eş zamanlı düzenlenecek III. Disiplinlerarası Turizm Araştrmaları Kongresi'nde çeşitli oturumlar ve paneller düzenlenecek.

Anadolu Üniversitesi lisansüstü turizm programlarının kadrosuna yeni öğretim üyeleri..
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği yüksek lisans ve doktora programlarının kadrosuna yeni öğretim öğretim üyeleri eklenmeye devam ediyor. 2011/2012 öğretim yılından itibaren Turizm Sosyolojisi dersleri okutan Dr. Mehmet ÖZDEMİR'e ek olarak, 2012/2013 Güz döneminden itibaren de Çankaya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Işın DENER lisansüstü düzeylerde Araştıtırma Yöntemleri ve İstatistik derslerini okutmaya başladı.

Tarih, Arkeoloji ve Sanat Seminerleri devam ediyor..
Kültür bilincini Geliştirme Vakfı tarafından düzenlenen "Tarih. Arkeoloji ve Sanat Seminerleri" devam ediyor. Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirilecek seminerler şu şekilde sıralanıyor: "Avrupa Tarihi (Franca-İngiltere)", Prof. Dr. Erhan Büyükakıncı; "Sanat Tarihi ve Çzginin Dışı", Prof. Dr. Uşun Tükel; "Tarih Öncesine Bakış", Doç. Dr. Necmi Karul; "Semboller-II", Faruk Pekin, "Konserlerin Başyapıtları-II", Evin İlyasoğlu. Ayrıntılı bilgi için bkz.

I. İstanbul Adaları Sempozyumu: ‘Geçmişten Geleceğe İstanbul Adaları’
Geçmişten Geleceğe İstanbul Adaları’nı tarih, kültür, sanat, mimarlık, şehircilik, demografi, jeofizik, jeoloji, ekoloji, hidrobiyoloji, sosyal yaşam ve din, turizm, ekonomi, politika, ulaşım, eğitim, spor, eğlence gibi temalar bağlamında irdelemeyi hedefleyen İstanbul Adalar Sempozyumu'nun birincisi 24 - 26 Ekim 2013 tarihlerinde İstanbul'da düzenleniyor. Ayrıntılı bilgi için bkz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu kuruldu..
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu'nun kurulması; Millî Eğitim Bakanlığı'nın 10/11/2012 tarihli ve 157959 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/11/2012 tarihinde kararlaştırıldı.

OTİ Holding'ten Turizme Hizmet Ödülleri..
OTI Holding, Antalya'da gerçekleştirdiği 20. Yıl Kutlamaları kapsamında Halim Bulutoğlu'na "Turizm Fuarcılık ve Yayıncılığına", Yusuf Hacısüleyman'a "Konaklama Alanındaki Çalışmalara Katkıları", Fehmi Köfteoğlu'na ise "Turizm Gazetecisi Olarak Sektöre Katkıları" dan dolayı ödül verildi.

Türk öğrencilerin yurtdışındaki üniversitelerde hazırladıkları tezler derleniyor..
Lisansüstü eğitimlerini (yüksek lisans ve doktora) yurtdışındaki üniversitelerde hazırlayan Türk öğrencilerince hazırlanan tezlerin Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nde derlenmesi ve açık erişime açılmaları ile ilgili çalışma başlatıldı. Bu amaçla, yurtdışındaki hazırlanan tezlerin 28 Şubat 2013 gününe kadar Ulusal Tez Merkezi'ne gönderilmesi isteniyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun adı değiştirildi..
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun adının Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak değiştirilmesi; Millî Eğitim Bakanlığı'nın 4/12/2012 tarihli ve 202440 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/12/2012 tarihinde kararlaştırıldı.

17. EMITT Fuarı..
24-27 Ocak 2013’te 17ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'e bu yıl 70 ülkeden 4500 katılımcı yer alacak. Ayrıntılı bilgi için bkz.

3. Ulusal Sulak Alanlar Kongresi
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından 23 - 25 Ekim 2013 tarihlerinde Samsum'da 3. Sulak Alanlar Kongresi düzenleniyor. Ayrıntılı bilgi için bkz.

12. Ulusal İşletmecilik Kongresi..
Bu yıl 12.’ncisi gerçekleştirilecek olan “Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2 – 4 Mayıs 2013 tarihlerinde T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü tarafından düzenleniyor. Ayrıntılı bilgi için bkz.

21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi..
Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından organize edilen, 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 30 Mayıs-1 Haziran 2013 tarihleri arasında Kütahya’da yapılıyor. Ayrıntılı bilgi için bkz.


TAMAMLANAN TEZ CALIŞMALARI (Bölüm Sorumlusu: Hatice GÜCLÜ)

Açıklama: "Tamamlanan Tez Calişmalari" ve "Devam Eden Tez Calişmaları" bölümleri, Kasım 2005 tarihinden itibaren Hatice GÜCLÜ NERGıZ tarafindan hazırlanmaktadır. Tez calışmaları ile ilgili duyurularınızı "hguclu@anadolu.edu.tr" adresine göndermenizi bekliyoruz. Tamamlanan tez calışmalarının özleri Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi'nin izleyen sayısında yayımlanmaktadır.


Mehmet TUNCER
Çalışma Yaşam Kalitesinin Çalışanların İşlerinden Ayrılma Niyetlerine Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama
Doktora Tezi
Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü
Danışman: Prof. Dr. Mehmet YEŞİLTAŞ
Kabul Tarihi: Kasım 2012

Gürel CETIN
Konaklama İşletmelerinde Müşteri Deneyiminin Sadakat ve Tavsiye Davranışına Etkisi
Doktora Tezi
İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Prof. Dr. Fusun ISTANBULLU DINCER
Kabul Tarihi: Kasım 2012

Aizada KENZHEBAYEVA
Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesi: Türkiye ve Kazakistan’daki Termal Otel İşletmelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma
Yüksek Lisans Tezi
Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü
Danışman: Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK
Kabul Tarihi: Aralık 2012


GÖREVE / KADROYA ATANMA

Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN atandı.

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü'ne Doç.Dr. İsmail Hakkı ERASLAN asaleten atandı.


BİZE ULAŞAN YAYINLAR

Tüketici Davranışları
Birinci Baskı
Dr. Şirvan Şen Demir, Dr. Metin Kozak
Ankara: Detay Yayıncılık
16 x 24 cm., 246 sayfa
İSBN 978-605-5216-22-1
Fiyat 12.50 TL

Dünyanın Durumu 2012
Worldwatch Enstitüsü – Çeviren: Ayşe Başcı
İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
15,5x23 cm., 410 sayfa
ISNB: 9 786053 607588
Fiyatı: 16 TL

Toplantı Yönetimi
Birinci Baskı
Dr. İrfan MISIRLI
Ankara: Detay Yayıncılık
14,5 x 21,5, 160 sayfa
ISNB: 978-605-5216-23-8
Fiyatı: 11 TL.

Turizm ve Rekabet
Birinci Baskı
Dr. Ozan Bahar, Dr. Metin Kozak
Ankara: Detay Yayıncılık
16 x 24 cm., 188 sayfa
ISBN 978-605-5216-14-6
Fiyat 12.50 TL


LINK ISBIRLIGI
Ekteki linkler isbirligi anlasmalari kapsaminda yayimlanmaktadir.
Link isbirligi icin nkozak@anadolu.edu.tr adresine yaziniz.