HAKEM DENETİMLİ MAKALELER

Kentsel Ekoturizm: Arka Plandaki Aktörler ve Başarı Örnekleri

Füsun BAYKAL , Emre ATABERK, Hayriye ALPARSLAN
217 - 227

Restoran İşletmelerinde Rol Stresi ve Lider-Üye Etkileşiminin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi

Barış DEMİRCİ, Cihan SEÇİLMİŞ
228 - 238

Tarımsal Üretimin Krizine Karşı Kırsal Turizmin Bir Alternatif Olarak Değerlendirilmesi: Muğla İli Örneği

Muammer TUNA
239 - 249

Dünya Ekonomisinde Turizm ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bir Eş-Bütünleşme Analizi (2005-2017)

Ümit GABERLİ, Yağmur CAN
250 - 263

Turizm Yatırım Teşvikleri Çerçevesinde Antalya

Eda Evla MUTLU, Gözdegül BAŞER
264 - 275

Kültürel Miras Turizminde Bireysel Seyahat Maliyet Yönteminin Uygulanması

Gülsüm SADIK, Seda SÜER
276 - 286

Göçmenlerin Girişimcilik Davranışlarının Kültürel Açıdan İncelenmesi

Arzu TOKER, Nazmi KOZAK
287 - 298

REKREASYON İNCELEMELERİ

Turizm ve Rekreasyon Araştırmalarında Çoklu Oylama, Pareto Analizi ve Balık Kılçığı Tekniklerinin Kullanımı

Özkan TÜTÜNCÜ, Betül KORKMAZ ORHAN, Seda ÖZDEMİR AKGÜL
299 - 306

TURİZM TARİHİ İNCELEMELERİ

Turizmin Tarihî Kökenleri – I : Eski Çağlar – Mezopotamya Uygarlıkları

Dilek ACAR
307 - 313

EDİTÖRE NOT

Turizm Araştırmalarının İslam Coğrafyasındaki Gelişimi ve Jafar Jafari Örneği

Metin KOZAK
Sayfa(lar): 313

TURİZM ARAŞTIRMA PROJELERİ

Tourism Urban & Social Tapestry- Developing Soft & ICT/Mobile Learning Skills – TOURBAN

Proje Yürütücüsü: Kevser ÇINAR
320 - 329

Ulaşılabilir Konaklama Tesisi Standardının Geliştirilmesi

Proje Yürütücüsü: Özkan TÜTÜNCÜ
319 - 320

ETKİNLİK NOTLARI

Anatolia Turizm Akademisi Online Dersleri

Ahmet ELNUR
327 - 329