BU SAYIDAKİ MAKALELER

Menü Mühendisliği Yöntemlerinin Karar Alma Sürecindeki Farklılıkları: Örnek Olay İncelemesi

Kemal ENES, Levent KOŞAN
07 - 18

Somut Olmayan Kültürel Miras Olarak Lületaşının Seyahatnamelerdeki Yeri

Aysel KAYA
44 - 56

Türk Edebiyatında Seyahat/Refik Halit Karay’ın “Eskici” Hikâyesi

Tuğçe Nur KESİN
111 - 115

Teknik Analiz İndikatörlerinin Etkinlik Analizi: Borsa İstanbul Turizm Sektörü Üzerine Bir Uygulama

Kamil BİLEN Ozan BAHAR
83 - 94

Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar ve Jamovi İstatistik Yazılımı

Özkan TÜTÜNCÜ
95 - 105

Galata ve Pera Bölgesinde Otel İşletmeleri (1840-1895)

Ebru İÇİGEN Gökhan YILMAZ
69 - 82

Yamaç Paraşütü Yapan Yerli ve Yabancı Turistlerin Destinasyon Memnuniyetleri: Bir AEPA Uygulaması

Özgür DAVRAS
83-95

Antik Roma’da Bir Gurme: Çeviri, Yorum ve Uygulamalarla Apicius’un İzinde

İbrahim ÇEKİÇ
123 - 127

Kentsel Rekreasyon Olanaklarına Yönelik Çoklu Paydaş Değerlendirmesi: Balıkesir Örneği

Cemali BUZLUKÇU - Sultan Nazmiye KILIÇ - Alper UZUN
32 - 43

Yağmacı Dergi-Yayıncılar ve Niteliksiz-Şaibeli-Şüpheli Çalışmalar Üzerine Bir Yorum

Özkan TÜTÜNCÜ
120 - 122

Anlatıları Perspektifinden Varoş Destinasyonları Deneyimi

Erdal ARSLAN
19 - 31

Belgelerle Türk Turizm Tarihi/Adana Dârülmuallimîn Talebelerinin İstanbul Seyahati

Ümit Baki ERDEM
116 - 119

Başlangıçtan Günümüze Türklerde Seyahat/Selçuklular Döneminde Anadolu’ya Gelen Dervişler ve Seyahatleri-Malazgirt Zaferinden Sonra Gelenler-I

İsmail TURAN
106 - 109

Rojen Dağı’ndan Uludağ’a Göç: Mekân, Aidiyet ve Rojen Pastanesi

Öznur CUMHUR Serhat BİNGÖL Nurdan SEVİM
57 - 68

TAM METİN DERGİ (Cilt 34, Sayı 2, Güz 2023)

Editör
1-147