Ana Sayfa Cilt 29, Sayı 2, Güz 2018

HAKEM DENETİMLİ MAKALELER

1Kastamonu’da Yeniden İşlevlendirilen Tarihi Yapıların Sürdürülebilirliğe Etki Eden Çekicilik Faktörleri
Ömer SARAÇ - Canan TANRISEVER
Sayfalar : 151 - 163
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
2Turizmin Yöre Halkının Yaşam Kalitesine Etkileri: Çeşme İlçesi Örneği
Nilgün AVCI
Sayfalar : 164 - 174
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
3Grönroos Hizmet Kalitesi Modeli: Otelcilik Alanyazını Üzerinden Bir Değerlendirme
Meryem AKOĞLAN KOZAK - Birgül AYDIN
Sayfalar : 175 - 184
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
4Yerel Halkın Turizme Olan Desteği: Türkiye’deki Sakin Şehirler Üzerine Bir Araştırma
Dönüş ÇİÇEK - Yaşar SARI
Sayfalar : 185 - 196
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
5Otel İşletmelerinde Kadın İşgören Davranışlarını Etkileyen Algılara İlişkin Bir Araştırma
Şükran ÖKTEM - Gözde KUBAT - Burçak KIZILTAN
Sayfalar : 197 - 208
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
6Kaya Tırmanışı Yapan Turistlerin Destinasyon Değerlendirmeleri: Geyikbayırı Antalya Örneği
Tahir ALBAYRAK - Nesli ÇÖMEN
Sayfalar : 209 - 220
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
7İklim Değişikliği ve Turizm İlişkisinin Türkiye İç Turizmi Açısından İncelenmesi
Sema BAYAZIT
Sayfalar : 221 - 231
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)

DAVETLİ MAKALE

8Hüseyin Orak Adlı Bir Müteşebbis Türkiye Kılavuzu Adlı Bir Eser ve 1940’lı Yıllarda Bursa
Hüseyin Orak Adlı Bir Müteşebbis Türkiye Kılavuzu Adlı Bir Eser ve 1940’lı Yıllarda Bursa
Sayfalar : 232 - 250
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)

SEÇME ÇEVİRİ MAKALE ♦ Editör: Gürel Çetin

9Tez Yazımı İçin Bir Alanyazın Taraması Kılavuzu / A Guide to Writing the Dissertation Literature Review
Justus J. RANDOLPH (Türkçeye Çeviren:Faruk SEYİTOĞLU)
Sayfalar : 251 - 264
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)

REKREASYON İNCELEMELERİ ♦ Editör: Özkan Tütüncü

10Fakülteleşme ve Rekreasyon Bölümleri
Özkan TÜTÜNCÜ
Sayfalar : 265 - 271
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)

TÜRK TURİZM ARAŞTIRMACILARI ♦ Editör: Metin Kozak

11Turizm Yayıncılığının Unutulan Yüzü: Hayri Benli
Çağdaş AYDIN - Ceren AYDIN
Sayfalar : 272-277
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
12Süreyya Ergün: Gizli Kalmış Bir Turizm Kahramanı
Gözde TÜRKTARHAN
Sayfalar : 277-285
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)

TURİZM ARAŞTIRMA PROJELERİ ♦ Editör: Hatice Güçlü Nergiz

13Manavgat Spor Turizmi Konseyi Projesi
Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Engin DERMAN
Sayfalar : 286-287
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)

ETKİNLİK NOTLARI ♦ Editör: Çağdaş Aydın

14Prof. Dr. Hasan Olalı Turizm Sempozyumu
Sonay KAYGALAK ÇELEBİ
Sayfalar : 288-289
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
1510th World Conference for Graduate Research in Tourism Hospitality & Leisure; 6th Interdisciplinary Tourism Research Conference
Hanım Kader ŞANLIÖZ ÖZGEN
Sayfalar : 288-291
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)

2018 YAYIN DİZİNİ VE HAKEM LİSTESİ

162018 Yayın Dizini ve Hakem Listesi
Editör
Sayfalar : 292-294
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)