Ana Sayfa Cilt 30, Sayı 1, Bahar 2019

HAKEM DENETİMLİ MAKALELER

1Hizmet Verme Yatkınlığının Duygusal Emek Üzerindeki Etkisinde Duygusal Zekânın Rolü: Kuşadası’nda Beş Yıldızlı Otel Çalışanları Örneği
Mehmet ÇOBAN - Oya AYTEMİZ SEYMEN
Sayfalar : 7 - 18
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
2Rekreatif Gruplara Üyelik: Motosiklet Grupları Üzerine Bir İnceleme
Mehmet ERTAŞ - Gürhan AKTAŞ
Sayfalar : 19-30
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
3Konaklama İşletmelerinde Finansal Performans Ölçütü Olarak Yatırılan Sermayenin Getirisi
Erdinç KARADENİZ - Selda DALAK - Fatih GÜNAY - Mehmet BEYAZGÜL
Sayfalar : 31 - 44
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
4Kış Turizmi Destinasyonlarının Algılanan Performansı: Türkiye’deki Beş Destinasyonun Kıyaslaması
Savaş EVREN - Nazmi KOZAK
Sayfalar : 45 - 56
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
5Turizm Eğitimi Gören Öğrencilerin Kişilik Özelliklerinin Kültürel Zekâ Düzeylerine Etkisi
Üzeyir KEMENT - Sinan ÇAVUŞOĞLU - Ahmet USLU
Sayfalar : 57 - 68
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
6Seyahat Acentelerinin Turist Rehberi Seçim Kriterlerinin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) Yöntemi ile Değerlendirilmesi
Burcu ILGAZ YILDIRIM - Özlem GÜZEL
Sayfalar : 69 - 81
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
7Turist Rehberlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Destinasyon İmajına ve Memnuniyetine Etkisi
Caner ÜNAL - Meltem CABER
Sayfalar : 82 - 92
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)

REKREASYON İNCELEMELERİ ♦ Editör: Özkan Tütüncü

8Lisans Eğitiminde Mutfak Zanaatları ve Gastronomi
Özkan TÜTÜNCÜ
Sayfalar : 93 - 97
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)

TURİZM ARAŞTIRMA PROJELERİ ♦ Editör: Hatice Güçlü Nergiz

9Turizm Amaçlı Hizmet Sunan Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Gıda Güvenliği Bilinci Oluşturma: Karabük-Kastamonu-Bartın-Sinop Örneği
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Nurettin AYAZ
Sayfalar : 98 - 101
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)

KİTAP TANITIMI VE DEĞERLENDİRME

10Spor ve Turizm (Aliye AKIN)
Levent ATALI
Sayfalar : 102 - 103
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)

ETKİNLİK NOTLARI ♦ Editör: Çağdaş Aydın

11Türkiye Turizm Ansiklopedisi 1. Editörler Çalıştayı
Serhat Adem SOP
Sayfalar : 104 - 105
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
125. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi’nin Ardından
Kübra AŞAN
Sayfalar : 105- 106
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
1323. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT’19)
Mehmet Tahir DURSUN
Sayfalar : 107 - 108
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
145. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi
Soner SÖYLER
Sayfalar : 109 - 110
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)