HAKEM DENETİMLİ MAKALELER

Turizm Rehberliği Bölümü Öğrencilerinde Genel Öz Yeterlilik Algısı, Mesleki Kaygı ve Mesleği Yapma Niyeti İlişkisi

Burhan ÇINAR , Uysal YENİPINAR
153 - 162

Yerli ve Yabancı Turist Deneyimi: Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Milliyet Temelinde Bir Analiz

Neslihan CAVLAK , Ruziye COP
163 - 173

Müşteri Memnuniyetinin Üç Faktör Teorisine Göre Kongre Oteli Ürün Özelliklerinin Sınıflandırılması

Özgür DAVRAS
174 - 184

Dalış Turizmi Emniyeti: Risk Faktörleri ve Çözüm Önerileri

Hümeyra DOĞRU , Burcu ÇELİK , Burcu Selin YILMAZ
185 - 197

Algılanan Hizmetkâr Liderliğin Presentizm (Edimsizlik) Üzerindeki Etkisi: Frigya Bölgesi

Necip ÖZDEMİR , Esra YILMAZ GÜL
198 - 209

Müşteri Memnuniyetinin Öncülleri ve Ardılları: Otel İşletmeleri Üzerine Bir Model Analizi

Serhat Adem SOP
210 - 220

Türkiye’de Turizm ve Karbondioksit Salımı Arasındaki İlişki: Rals-Engle ve Granger Eşbütünleşme Yaklaşımı

Dilek TANDOĞAN, Murat Can GENÇ
221-230

SEÇME ÇEVİRİ MAKALELER

Sağlıklı Yaşam Seyyah Güdülerinin Belirlenmesi

Joseph CHEN, Nina PREBENSEN , T.c. HUAN (Türkçe’ye çeviren: Tarık ŞENGEL)
231-240

REKREASYON İNCELEMELERİ

Turizm ve Rekreasyon Alanında Eğitim Veren Kurumlarda Güvenlik ve Bir Özdeğerlendirme Kontrol Listesi Önerisi

Özkan TÜTÜNCÜ, İpek AYDIN
249-259

ETKİNLİK NOTLARI

Doğa Turizmi Arama Konferansı ve Pınarbaşı Çalıştayı’nın Ardından

Emrah YAŞARSOY
250

2. Ulusal Turizm Rehberliği Kongresi Üzerine Bazı Notlar

Vedat ACAR
251

4. Uluslararası Turizm Kongresi

Serhat AYDIN
254

20. Ulusal Turizm Kongresi

Fuat ÇİFTÇİ
255

TURİZM ARAŞTIRMA PROJELERİ

Osmanlı Döneminde 1840-1923 Yılları Arasında Modern Anlamda Otel İşletmelerinin Gelişimi Üzerine Nitel Bir Araştırma

(Proje Yürütücü: Doç. Dr. Ebru TARCAN İÇİGEN)
258-259

YILLIK DİZİN

2019 Dizin

Yazar(lar):
259 - 261

Login