İletişim

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi
P. K. 589 - 06444
Yenişehir ANKARA

Tel: 0312 - 434 09 49